Hjernen&Hjertet:

Bedre sammenhæng i de kommunale tilbud

Hjernen&Hjertet:

Løft børn og unges trivsel, læring og udvikling

Hjernen&Hjertet:

Dataunderstøttet dialog der hæver kvaliteten

Hjernen&Hjertet er Rambølls digitale løsning til understøttelse af arbejdet med udvikling og dokumentation af kvalitet i skole og dagtilbud.

Systemet kombinerer en række velfungerende praksisrettede værktøjer til arbejdet med børns læring, udvikling og trivsel med opsamling og præsentation af viden på en enkelt og operationel måde, målrettet sundhedsplejersker, pædagoger, lærere, ledere og forvaltning.

Gennem overskuelige og letlæselige rapporter, hvor data visualiseres i figurer og grafer, kvalificeres udgangspunktet for faglige dialoger og den videre handling i arbejdet med børns trivsel, læring, udvikling og dannelse. 

 

Hjælper på tværs af faggrupper

Hjernen&Hjertet bidrager til at træffe informerede beslutninger på baggrund af viden fra sundhedspersonalets, dagplejers, pædagogers, læreres og leders daglige arbejde med systemets fagrettede moduler.

Systemet samler dels viden på det enkelte barn og understøtter samtidig et bredere perspektiv for udvalgte børnegrupper på både dagtilbud og skole. Derudover er det muligt at opnå et samlet overblik over kommunens børn. Hjernen&Hjertet skaber på den måde indsigt og værdi for en lang række faggrupper og interessenter.

Som kommune har I selv mulighed for at udvælge og sammensætte den ramme af moduler, som skal understøtte jeres udviklings-, trivsels- og læringsfokus og arbejdet med udvikling af kvaliteten på dagtilbud- og skoleområdet.

Løsninger der matcher dine behov

Med Hjernen&Hjertets mange moduler og fleksible muligheder får du og dine kolleger de værktøjer, I skal bruge for at løse jeres daglige opgaver. Klik og se mere om det område du arbejder med.

Dagtilbud

Med Hjernen&Hjertet bliver det nemt at få blik for det enkelte barn og børnegruppens udvikling, læring og trivsel. Systemet understøtter også Dagtilbudsloven og arbejdet med den styrkede læreplan.

Se løsninger til dagtilbud

Skole

Med udgangspunkt i praksis, faglig viden og lovgivningens krav til mål, dialog og dokumentation leverer Hjernen&Hjertet praksisværktøjer og indsigt til den kommunal opfølgning.

Se vores tilbud til skoler

Forvaltning

Sikker, hurtig og lettilgængelig indsigt er afgørende for forvaltningsarbejdet. Med Hjernen&Hjertet får I redskaber, der understøtter tidseffektive processer på forvaltningsniveau.

Sådan styrker vi forvaltningen

10 år i børnenes tjeneste

September måned 2022 markerer, at Hjernen&Hjertet i 10 år har understøttet fagpersoners arbejde med børn og unges trivsel, læring og udvikling.

> Læs mere om 10 års jubilæet her

Møte i Oslo

Undervisning, netværksmøder og webinarer

Hjernen&Hjertet tilbyder kurser og undervisningsforløb, som henvender sig til både kommunale og private dagtilbud og skoler.

Forløbene gør deltagerne i stand til at navigere sikkert i systemet, udfylde vurderinger og handleplaner samt hente og omsætte data til gavn for praksis.

> Læs mere om undervisningsmulighederne her 

Netværksmøder og webinarer
Som tillæg til undervisningsdagene afholdes flere gratis netværksmøder og webinarer, hvor faglige temaer behandles og kobles til mulighederne i Hjernen&Hjertet. 

> Se de kommende netværksmøder og webinarer her

Hjernen&Hjertet leverer på KLs 10 kerneværdier

KL har formuleret 10 kerneværdier på børne- og ungeområdet. Værdierne skal være med til at skabe en stærk og fælles kommunal retning uanset skiftende politiske dagsordener.

Hjernen&Hjertet støtter tankerne omkring de 10 kerneværdier, fordi de er udformet med udgangspunkt i børn og unge, og fordi værdierne gavner børn og unge i dagtilbud og skole. Hjernen&Hjertet indeholder flere værktøjer, der understøtter KLs kerneværdier og ambitionerne om at hjælpe de enkelte kommuner med at leve op til værdimålene.

> Læs om de 10 kerneværdier og de værktøjer, der understøtter dem