|
HJERNEN&HJERTET

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Den Styrkede Læreplan i Hjernen&Hjertet

Hjernen&Hjertets modul til selvrefleksion og arbejdet med den styrkede læreplan er skabt med udgangspunkt i Evalueringsinstituttets ”Redskab til selvevaluering”.

Målet er at give institutionerne et fleksibelt og velfungerende værktøj, som støtter op om lovgivningens intention om at arbejdet med læreplanen skal være en dynamisk proces ejet og drevet af praksis.

 


Med den nye dagtilbudslov er der stillet skarpt på det pædagogiske miljø som omdrejningspunkt for læreplansarbejdet og kvalitetsarbejdet på dagtilbudsområdet generelt. I Rambøll har vi over det sidste års tid fokuseret på at skærpe de værktøjer i Hjernen&Hjertet, som er målrettet institutioners og forvaltningers arbejde med at beskrive, reflektere over og forbedre det pædagogiske miljø.

Evalueringsinstituttet (EVA) har udarbejdet ”Redskab til selvevaluering” som understøttelse til institutionernes arbejde med den nye styrkede læreplan (https://www.emu.dk/modul/redskab-til-selvevaluering). Hjernen&Hjertets nye modul, til at arbejde med den Styrkede Læreplan, er en digitaliseret udgave af EVAs redskab.

Gennem dialogen skabes indblik i forskellige oplevelser og forståelser af praksis ud fra en række refleksions- og vurderingsspørgsmål, som knytter sig til arbejdet med det pædagogiske miljø samt arbejdet med de seks læreplanstemaer.

Redskabet kan bruges på mange måder:

  • Som struktur og tematisering af de vigtigste ting man skal forholde sig til, hvis man ønsker at skabe et højkvalitets dagtilbud.
  • Som hjælp til de overvejelser man bør have, når man reflekterer over egen praksis.
  • Som en metode til vurdering af hvor man som institutionen har sine styrker, og hvor der er et udviklingspotentiale.
  • Som dokumentation og erfaringsopsamling på initiativer og det løbende arbejde med at skabe stimulerende og inkluderende lege- og læringsmiljøer.

Yderligere information om Hjernen&Hjertets modul til arbejdet med Den Styrkede Læreplan kan findes i folderen ”Rambøll Læreplan” eller ved henvendelse til afdelingsleder Thomas Hagen Holten

 

For yderligere information:

Thomas Hagen Holten
Business Manager
T+45 5161 7817
M+45 5161 7817
Ethj@ramboll.com
© HJERNEN&HJERTET - Ramboll  -  www.hjernenhjertet.dk  -  printet 
© HJERNEN&HJERTET - Ramboll