|
HJERNEN&HJERTET

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ny standard for databehandleraftale

Rambøll, Kommuner og KOMBIT (kommunernes IT-fællesskab) har i fællesskab udarbejdet et bud på en standard-databehandleraftale, som kan anvendes til eksisterende aftaler mellem Rambøll og kommunerne. Parterne har taget udgangspunkt i den standard-databehandleraftale, som blev udarbejdet tidligere i år af KOMBIT, SKI og KMD, der er modelleret over KL/KOMBITs skabelon for databehandleraftaler mellem kommuner og IT-leverandører.

 

Hovedtræk i aftalen:

  • Aftalen tager afsæt i den allerede eksisterende skabelon for databehandleraftaler mellem kommuner og IT-leverandører.
  • Aftalen er baseret på en minimummodel med fokus på overholdelse af loven uden yderligere krav og dermed uden ekstraomkostninger for kommunerne til sådanne krav.
  • Kommunerne pålægges en række forpligtelser efter lovgivningen, men må udover disse aftaleretligt ikke stilles ringere efter maj 2018 end i dag.
  • Versionen indeholder nuværende og kommende lovgivningskrav til indholdet i en databehandleraftale.
  • Aftalen kan anvendes til kommuners eksisterende aftaler med Rambøll.

En hjælp – ikke et krav

Det er vigtigt at understrege, at standard-databehandleraftalen skal ses som en hjælp til kommunerne. Det står kommunerne frit for at foretage egne forhandlinger med Rambøll, så det er altså frivilligt, om man vil benytte aftalen eller ej.

Ønsker man at benytte standard-databehandleraftalen, kan man kontakte Rambøll, som sender en færdigudfyldt databehandleraftale til kommunerne, hvor alle bilagsoplysninger – herunder kommunens dataansvarliges instruks til databehandler – så vidt muligt er udfyldt. Det betyder, at der kræves en minimal indsats for kommunerne i forbindelse med overgang til den nye aftale.

FAQ og oversigt over betalbare ydelser

For at skabe så stor gennemsigtighed som muligt mellem kontrakt, databehandleraftale og prissætning er der udarbejdet en FAQ til databehandleraftalen, samt et overblik over de eventuelle betalbare ydelser, som følger af aftalens rettigheder og pligter i forhold til de forskellige aftaletyper. Flere af de spørgsmål, der indgår i FAQ’en, er stillet af kommunerne i forbindelse med høringen.

 

© HJERNEN&HJERTET - Ramboll  -  www.hjernenhjertet.dk  -  printet 
© HJERNEN&HJERTET - Ramboll