|
HJERNEN&HJERTET

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nyt og bedre Rambøll Dialog

Rambøll Dialog er med sin samlede vurdering af barnets udvikling og trivsel samt inddragelse af forældrene et helt centralt modul i Hjernen&Hjertets økosystem til arbejdet med udviklingen af kvaliteten i de danske dagtilbud.

Redskabet vurderes af pædagoger og forældre som værdiskabende i det daglige arbejde. Med den seneste revision af værktøjet har modulet fået den formelle validering som blandt andet EVA har efterspurgt.

 

 

Rambøll Dialog er et af Hjernen&Hjertets ældste og bedst vurderede redskaber. Den reviderede Dialogvurdering styrker fokus på indholdet i de reviderede læreplanstemaer og støtter forældre og pædagoger i samtalen om barnets udvikling. Dialogvurderingen benyttes i dag som grundlag for forældresamtaler i knap 25 kommuner og flere kommuner er på vej.

Hjernen&Hjertets dialogmodul er hen over efteråret blevet revideret, så vurderingen matcher de 6 nye læreplanstemaer i den nye styrkede læreplan. Temaerne er opdateret og spørgsmålene formuleret, så de understøtter de centrale pædagogiske mål for arbejdet med læreplanen.

I forbindelse med revisionen af Dialogmodulet har vi gennemført omfattende analyser af de godt 100.000 eksisterende besvarelser af dialogvurderingen. Resultaterne fra analyserne har vi samlet i et metodenotat. Med de gennemførte analyser og den medfølgende dokumentation er Rambøll Dialog ikke længere ”bare” et velfungerende praksisredskab, som vurderes positivt af pædagoger og forældre i samarbejdet om børnene. På baggrund af de gennemførte analyser kan vi nu også dokumentere, at dialogvurderingen er velfungerende, når der foretages en række af de formelle test, som Evalueringsinstituttet har efterlyst i sin seneste vurdering af redskabet.

Ud over den værdi, som Rambøll Dialog skaber i det direkte samarbejde med forældrene om det enkelte barn, kan resultaterne fra dialogvurderingerne også benyttes mere generelt i arbejdet med at hæve kvaliteten i den enkelte institution.

Resultater fra dialogvurderingerne kan benyttes som grundlag for udarbejdelse af pædagogiske forløb i modulet ”Rambøll Forløb”. Der kan laves fællesvurderinger, som samler resultaterne for en gruppe børn. De fælles vurderinger kan benyttes som grundlag for udarbejdelsen af forløb og som grundlag for arbejdet med Den Styrkede Læreplan i modulet ”Rambøll Læreplan” (se artiklen om læreplansmodulet i dette nyhedsbrev).

Resultater fra dialogvurderingerne kan, som for andre moduler, inddrages i den kommunale kvalitetsrapport og som grundlag for gennemførelse af tilsyn i Hjernen&Hjertets tilsynsmodul.

Yderligere information om Hjernen&Hjertets modul til arbejdet med Rambøll Dialog kan findes i folderen ”Rambøll Dialog” eller ved henvendelse til afdelingsleder Thomas Hagen Holten.

 

For yderligere information:

Thomas Hagen Holten
Business Manager
T+45 5161 7817
M+45 5161 7817
Ethj@ramboll.com
© HJERNEN&HJERTET - Ramboll  -  www.hjernenhjertet.dk  -  printet 
© HJERNEN&HJERTET - Ramboll