|
HJERNEN&HJERTET

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rambøll - Sprogtrappen

Flere kommuner oplever et behov for en mere systematisk og målrettet indsats i hverdagen i forhold til de mindste børns sprogudvikling.

 

Med Rambøll Sprogtrappen bliver det muligt at understøtte fagpersonalet i systematisk at følge og støtte det 0-3 årige barns udvikling over tid på baggrund af de observationer, der gøres i hverdagen. Når barnets udvikling følges systematisk og løbende, bliver det muligt at opdage eventuelle udfordringer tidligt.

 

Sprogtrappen er udviklet i et samarbejde mellem sprogforsker Pia Thomsen, pædagogisk praksis og Rambøll. Du kan læse mere om SprogTrappen på

http://www.hjernenhjertet.dk/dagtilbud/sprogtrappen 

 

 

 

Sprogtrappen bygger på en Bio-Psyko-Social læringsforståelse, hvor barnets sprogtilegnelse ses som en kompleks proces forankret i det sociale og relationelle samspil med omgivelserne. Sprogtrappen bygger således på en indsatsforståelse, hvor den voksnes responsivitet i samspillet er i fokus.

 

Udgangspunktet for arbejdet med børns tidlige sprogudvikling via Sprogtrappen, er forskningsbaseret viden om, hvilke udviklingstrin børn typisk gennemløber. Arbejdet med Sprogtrappen understøtter således fagpersonalet i systematisk at følge og støtte det enkelte barns udvikling over tid på baggrund af de observationer, der gøres i hverdagen. Når barnets udvikling følges systematisk og løbende bliver det muligt at opdage eventuelle udfordringer tidligt.

 

Metoden understøtter følgende elementer i arbejdet med børns sprogudvikling:

 

 • Forebyggelse gennem systematisk dokumentation af tidlig (sprog)udvikling.
 • At skabe et (sprog)pædagogisk understøttende og lærerigt miljø, der bidrager til sprogudvikling.
 • Mulighed for at følge barnets sproglige udvikling over tid.
 • Identifikation af børn i sproglige udfordringer med angivelse af indsatsområder og zonen for nærmeste udvikling.

De seks udviklingstrin

Sprogtrappen består af seks udviklingstrin, som repræsenterer den udvikling, som børn typisk gennemløber i perioden 0 til 3,6 år. Hvert udviklingstrin spænder over en periode på 6-8 måneder, hvilket giver plads til individuel variation for det enkelte barn.

 

De seks udviklingstrin:

 

 • Udforskeren (typisk 0-7 mdr.)
 • Kommunikatøren (typisk 8-14 mdr.)
 • Førsteordsbrugeren (typisk 15–21 mdr.)
 • Sammensætteren (typisk 22-28 mdr.)
 • Treplus sætningsbrugeren (typisk 29-34 mdr.)
 • Komplekssætningsbrugeren (typisk 35 mdr.+)

Sproglige UdviklingsZONER

På tværs af de seks udviklingstrin findes de seks udviklingszoner med tilhørende pejlemærker.

Pejlemærkerne beskriver måden, hvorpå barnet typisk kommunikerer med omverdenen. De beskriver bl.a. også hvilken legeudvikling, social udvikling og udvikling af gestik og øjenkontakt vi typisk kan forvente.  At pege, lege og indgå i sociale relationer bidrager altså substantielt til barnets sprogudvikling. Omvendt kan udfordringer på disse områder også spænde ben for barnets sproglige udvikling.

 

For at et barn skal have mulighed for at udvikle et alderssvarende sprog, skal han/hun danne erfaringer, deltagelses- og medskabelseserfaringer inden for følgende seks udviklingszoner:

 

 • Formelt sprog
 • Funktionelt sprog
 • Legeudvikling
 • Fælles opmærksomhed og pegegestik
 • Kognition
 • Relationer og social udvikling

 

Det er summen af de seks udviklingszoner, der udgør barnets trinplacering, ikke alene barnets formelle sprog (fx ordforråd).

 

For hver af udviklingszonerne scores barnets mestringsniveau fra 1 – 4 for at dokumentere eventuel mikro-progression, dvs. barnets progression indenfor det enkelte trin. Dette er typisk relevant i forhold til børn, hvor fagpersonalet i hverdagen har en særlig opmærksomhed eller er bekymrede for barnets udvikling. 

 

Mestringsskalaen for mikro-progression er:

 

 • Kan ikke endnu
 • Kan med hjælp
 • Kan næsten selv
 • Kan

Tegn på læring

Mellem hvert udviklingstrin findes en række Tegn på Læring, som er tegn på, at barnet tager tilløb til at bevæge sig op på næste udviklingstrin.

 

Tegn på Læring har to formål. For det første giver fraværet af Tegn på læring fagpersonalet en tidlig indikation af, at barnet er gået i stå i sin sproglige udvikling. For det andet har Tegn på Læring til formål at give input til, hvilken sproglig støtte og indsats, det enkelte barn kunne drage fordel af fremadrettet.

 

Rambøll Sprogtrappen er et fantastisk værktøj til arbejdet med børns sproglige udvikling, da det understøtter fagpersonalet i at identificere barnets udviklingstrin (trinplacering), nærmeste (sproglige) udviklingszone og herigennem synliggør, hvordan fagpersonalet bedst støtter barnet i dets udvikling.

 

 

 

© HJERNEN&HJERTET - Ramboll  -  www.hjernenhjertet.dk  -  printet 
© HJERNEN&HJERTET - Ramboll