|
HJERNEN&HJERTET

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revision af Rambøll Lege- og Læringsmiljøvurdering

Der er med den nye dagtilbudslov stort fokus på arbejdet med det pædagogiske miljø som grundlag for arbejdet med børnene. Rambølls ”Lege- og Læringsmiljøvurdering” (LLMV) kan benyttes som grundlag for tilsynsbesøg eller som et generelt grundlag for samtalen om udviklingen af højkvalitets dagtilbuds og skolemiljøer i kommunen.

LLMV – vurderingen er netop blevet revideret i forhold til den nye dagtilbudslov og valideret i forhold til EVAs kritik af værktøjets manglende dokumentation.

 

 

Mastergruppen for en styrket læreplan konkluderede tilbage i sommeren 2016, at højkvalitetsdagtilbud særligt karakteriseres ved at score højt på følgende parametre:

 • Ledelse af børnegrupper og læreprocesser
 • Børnefælleskaber
 • IT og digitalisering
 • Det fysiske læringsmiljø
 • Overgang og sammenhæng
 • Samarbejde
 • Ledelse
 • Forældresamarbejde

Rambølls Lege- og Læringsmiljøvurdering stiller skarpt på disse områder af arbejdet med kvalitet i dagtilbud og skolen. Værktøjet gør det muligt at inddrage perspektiver fra:

 • Medarbejdere
 • Ledere
 • Forældre
 • De ældste børn
 • Eksterne observatører

Knap 30 kommuner har benyttet Lege- og Læringsmiljøvurderingen i deres arbejde med kvalitet i dagtilbuddene. Tilbagemeldingerne har generelt været gode, men Evalueringsinstituttet har kritiseret værktøjet.

I forbindelse med den nye dagtilbudslov har Rambøll revideret og analyseret tidligere resultater fra Lege- og Læringsmiljøvurderingen i forhold til at imødekomme den kritik, som Evalueringsinstitut har rejst i forhold til den manglende dokumentation for værktøjets metode, konsistens og validitet.

Det er med stor glæde, at vi ser frem til at hjælpe de første kommuner med at gennemføre Lege- og Læringsmiljøvurderingen i den nye opdaterede udgave.

Yderligere information om Hjernen&Hjertets Lege- og Læringsmiljøvurdering kan findes i folderen ”Rambøll LLMV” eller ved henvendelse til afdelingsleder Thomas Hagen Holten.

 

 

For yderligere information:

Thomas Hagen Holten
Business Manager
T+45 5161 7817
M+45 5161 7817
Ethj@ramboll.com
© HJERNEN&HJERTET - Ramboll  -  www.hjernenhjertet.dk  -  printet 
© HJERNEN&HJERTET - Ramboll