|
HJERNEN&HJERTET

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hjernen&Hjertets seminarplan for Dagtilbud

 

Den 6. og 13. maj afholder vi årets første seminardag i H&H regi om arbejdet med den styrkede læreplan i Hjernen&Hjertet.

Med udgangspunkt i Mastergruppens proceshjul kommer vi omkring de værktøjer i Hjernen&Hjertet, som understøtter arbejdet med den styrkede læreplan og ikke mindst hvordan Hjernen&Hjertet kan hjælpe med at skabe sammenhæng og struktur i dette arbejde.

Læs mere om indholdet på seminardagen eller tilmeld dig et af de andre seminarer.

Nedenfor findes en kort beskrivelse af de seminarer vi planlægger at afholde i det kommende år.

 

Den styrkede læreplan og udvikling af højkvalitets dagtilbud

Seminardag om arbejdet med skabelse af højkvalitets dagtilbud ved brug af Hjernen&Hjertet

 • Aarhus den 6. maj 2019
 • ·Ørestaden den 13. maj 2019

Med udgangspunkt i Mastergruppens proceshjul kommer vi omkring de værktøjer i Hjernen&Hjertet, som understøtter arbejdet med den styrkede læreplan, og ikke mindst hvordan Hjernen&Hjertet kan hjælpe med at skabe sammenhæng og struktur i dette arbejde.

Når vi bliver spurgt om, hvad Hjernen&Hjertet er for et system, fortæller vi normalt, at man kan give tre forskellige svar, alt efter om man er optaget af pædagogens arbejde med det enkelte barn, institutionens refleksion over egen praksis eller kommunes fokus på arbejdet med kvaliteten i dagtilbuddene mere generelt.

På seminardagen kommer vi omkring følgende emner:

 1. Opsamling af viden om børnenes kompetencer gennem brug af ”Rambøll Dialog”.
 2. Refleksion og beskrivelse af institutionernes læreplansarbejde gennem ”Rambøll Læreplan”.
 3. Struktureret tilrettelæggelse og gennemførelse af pædagogiske aktiviteter med udgangspunkt i ”Rambøll Forløb”.
 4. Opsamling og refleksion over det bredere pædagogiske miljø gennem ”Rambøll Lege- og Læringsmiljøvurdering”.
 5. Opfølgning og fastsættelse af nye mål i forbindelse med gennemførelse af tilsyn i ”Rambøll Tilsyn”.
 6. .. og ikke mindst hvordan viden, refleksion og aftalte handlinger spiller sammen på tværs af de enkelte moduler.

Seminaret er målrettet kommunale konsulenter og dagtilbudschefer. Deltagelse er gratis.

Tilmeld dig ved at følge linket:

Aarhus den 6. maj 2019: https://docas.dk/public/view/5815221d-cce0-4acd-abcf-a9e700dd8898

Ørestaden den 13 maj 2019: https://docas.dk/public/view/abec6eaa-6de5-4a38-900d-a9eb009cfa50

.. eller ved henvendelse til Betina Bach Madsen, 51617971 eller bebm@ramboll.com.

Forældresamarbejde

Seminardag om hvordan samarbejdet med forældrene styrkes gennem arbejdet med Hjernen&Hjertet.

 • Aarhus den 26. august 2019
 • ·Ørestaden den 2. september 2019

På seminardagen præsenterer vi Hjernen&Hjertets moduler målrettet inddragelse og samarbejde med forældrene om det enkelte barn og som medspillere i udviklingen af det pædagogiske miljø.

Vi kommer omkring følgende emner:

 1. Forberedelse og kvalificering af forældresamtalen
 2. Bedre struktur og systematik i forældresamarbejdet omkring det skoleforberedende arbejde
 3. Forældreinddragelse og samarbejde omkring særlig indsats og fokuspunkter for det enkelte barn
 4. Styrkelse af samarbejdet omkring børn med særlige udfordringer
 5. Sikker håndtering af videndeling og samtykkehåndtering

Seminaret er målrettet kommunale konsulenter og dagtilbudschefer. Deltagelse er gratis.

Tilmeld dig ved at følge dette link: 

Aarhus den 26. august 2019: https://docas.dk/public/view/b7a3ead4-b086-4305-9264-a9ee00deec5b

Ørestaden den 2. september 2019: https://docas.dk/public/view/f9219a90-350f-4afa-b1ee-a9ee00e227de

.. eller ved henvendelse til Betina Bach Madsen, 51617971 eller bebm@ramboll.com.

Trivsel og det tværfaglige samarbejde

Seminardag om Hjernen&Hjertets model for arbejdet med trivsel fra 0 til 16 år

 • Aarhus den 28. oktober 2019
 • ·Ørestaden den 4. november 2019

På seminardagen præsenterer vi Hjernen&Hjertets moduler målrettet tidlig indsats, trivsel i dagtilbud og skolen, samt understøttelse af samarbejdet mellem faggrupper omkring børn og elever.

Vi kommer omkring følgende emner:

 1. En sammenhængende model for arbejdet med børnenes trivsel fra 0 til 16 år
 2. Socialstyrelsens model for arbejde med tidlig opsporing (TOPI)
 3. Skabelsen af et fælles sprog og struktur i kommunikationen mellem normalområde, familieafdeling, sundhedspleje og PPR.
 4. Fastholdelse af viden og systematik omkring arbejdet med det enkelte barn

Seminaret er målrettet kommunale konsulenter og dagtilbudschefer. Deltagelse er gratis.

Tilmeld dig ved at følge dette link:

Aarhus den 28. oktober 2019: https://docas.dk/public/view/0c5b70fa-b3c5-46dd-984a-a9ee00e3f76b

Ørestaden den 4. november 2019: https://docas.dk/public/view/3f4abf3e-7895-45e4-8d68-a9ee00e4f152

.. eller ved henvendelse til Betina Bach Madsen, 51617971 eller bebm@ramboll.com.

Fornyet fokus på gode overgange

Seminardag om hvordan Hjernen&Hjertet kan hjælpe med at styrke overgangene i barnets liv fra 0 til 16 år.

 • Aarhus den 23. marts 2020
 • ·Ørestaden den 30. marts 2020

På seminardagen præsenterer vi Hjernen&Hjertets moduler målrettet de gode overgange.

Vi kommer omkring følgende emner:

 1. Sundhedsplejens første kortlægning af ressourcer og opmærksomhedspunkter omkring barnet ved start i dagpleje eller vuggestue
 2. Dagplejer eller pædagogers overdragelse til børnehaven
 3. Børnehavens skoleforberedende arbejde
 4. Overgangsmateriale til skolen
 5. Modtagelse af barnet i 0-klasse
 6. Barnets alsidige udvikling frem mod uddannelsesparathedsvurderingen i 8 klasse

Seminaret er målrettet kommunale konsulenter og dagtilbudschefer. Deltagelse er gratis.

Tilmeld dig ved at følge dette link:

Aarhus den 23. marts 2020: https://docas.dk/public/view/b13f8cf3-8d8c-4898-888a-a9ee00e62086

Ørestaden den 30. marts 2020: https://docas.dk/public/view/dc85a725-eff9-443a-a425-a9ee00e6fb0b

.. eller ved henvendelse til Betina Bach Madsen, 51617971 eller bebm@ramboll.com.

 

© HJERNEN&HJERTET - Ramboll  -  www.hjernenhjertet.dk  -  printet 
© HJERNEN&HJERTET - Ramboll