Hjernen&Hjertet

Bedre sammenhæng i de kommunale tilbud

Hjernen&Hjertet er Rambølls digitale løsning til understøttelse af arbejdet med udvikling og dokumentation af kvalitet i skole og dagtilbud.

Systemet kombinerer en række velfungerende praksisrettede værktøjer til arbejdet med børns læring, udvikling og trivsel med opsamling og præsentation af viden på en enkelt og operationel måde, målrettet sundhedsplejersker, pædagoger, lærere, ledere og forvaltning.

Gennem overskuelige og letlæselige rapporter, hvor data visualiseres i figurer og grafer, kvalificeres udgangspunktet for faglige dialoger og den videre handling i arbejdet med børns trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Hjælper på tværs af faggrupper

:

Hjernen&Hjertet bidrager til at træffe informerede beslutninger på baggrund af viden fra sundhedspersonalets, dagplejers, pædagogers, læreres og leders daglige arbejde med systemets fagrettede moduler.

Systemet samler dels viden på det enkelte barn og understøtter samtidig et bredere perspektiv for udvalgte børnegrupper på både dagtilbud og skole. Derudover er det muligt at opnå et samlet overblik over kommunens børn. Hjernen&Hjertet skaber på den måde indsigt og værdi for en lang række faggrupper og interessenter.

Som kommune har I selv mulighed for at udvælge og sammensætte den ramme af moduler, som skal understøtte jeres udviklings-, trivsels- og læringsfokus og arbejdet med udvikling af kvaliteten på dagtilbud- og skoleområdet.

Løsninger der matcher dine behov

 • Dagtilbud

  Få et fælles sprog til arbejdet med trivsel

 • Skole

  Få indsigt i sundhed og trivsel på skolen

 • Forvaltning

  Få indsigt på alle niveauer af skole og dagtilbud

3 facts om Hjernen&Hjertet

 • : 0-18 år

  er aldersgruppen på børn og unge i dagtilbud og skole, som Hjernen&Hjertet understøtter.

 • : 94

  kommuner anvender dagligt et eller flere moduler fra Hjernen&Hjertet.

 • : 10.178

  fagpersoner fra sundhedsplejen, dagtilbud, skole og forvaltning bruger Hjernen&Hjertet.

10 år i børnenes tjeneste

:

September måned 2022 markerer, at Hjernen&Hjertet i 10 år har understøttet fagpersoners arbejde med børn og unges trivsel, læring og udvikling.

Webinarer, undervisning og kursusforløb

:

Hjernen&Hjertet tilbyder kurser, webinarer og undervisningsforløb, som henvender sig til både kommunale og private dagtilbud og skoler.

Forløbene gør deltagerne i stand til at navigere sikkert i systemet, udfylde vurderinger og handleplaner samt hente og omsætte data til gavn for praksis.

Webinarer og netværksmøder

Der afholdes flere gratis webinarer og netværksmøder, hvor faglige temaer behandles, eksperter inddrages og kobles til muligheder i Hjernen&Hjertet.

Se de kommende netværksmøder og webinarer her Webinarer, undervisning og kursusforløb

Hjernen&Hjertet leverer på KLs 10 kerneværdier

:

KL har formuleret 10 kerneværdier på børne- og ungeområdet. Værdierne skal være med til at skabe en stærk og fælles kommunal retning uanset skiftende politiske dagsordener.

Hjernen&Hjertet støtter tankerne omkring de 10 kerneværdier, fordi de er udformet med udgangspunkt i børn og unge, og fordi værdierne gavner børn og unge i dagtilbud og skole. Hjernen&Hjertet indeholder flere værktøjer, der understøtter KLs kerneværdier og ambitionerne om at hjælpe de enkelte kommuner med at leve op til værdimålene.