|
HJERNEN&HJERTET

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bevægelse

Rambøll kan med Hjernen&Hjertet understøtte jeres arbejde med børn og bevægelse, både når I er en certificeret idrætsinstitution eller ønsker at arbejde mere kvalificeret med børns motoriske udvikling. Vi tilbyder modulerne:
Rambøll Motorik og Rambøll Pædagogisk Idræt.

 
 

RAMBØLL MOTORIK

Forskning viser en klar sammenhæng mellem børns koncentration og læring og deres motoriske udvikling og fysiske aktivitets- og bevægelsesniveau.

I Rambøll Motorik kan det pædagogiske personale på baggrund af observationer vurdere barnets motoriske kompetencer og tilrettelægge en pædagogisk indsats derefter.

Værktøjet er målrettet børn mellem 15-16 mdr. og fire år og vurderer børnenes grovmotorik, finmotorik og sansemotorik.

Værktøjet er udviklet i samarbejde med Gentofte Kommune, som en del af kommunens kvalitetsindsats på det motoriske område.

RAMBØLL PÆDAGOGISK IDRÆT

Modulet Rambøll Pædagogisk idræt er til certificerede pædagogiske idrætsinstitutioner og understøtter kvalificeret arbejdet med de pædagogiske idrætsaktiviteter.

Fagpersonalets refleksioner og didaktiske overvejelser styrkes gennem understøttelsen af planlægningen, beskrivelsen og analysen af de pædagogiske idrætsforløb, og er samtidig et stærkt evalueringsværktøj.

Rambøll Pædagogisk idræt er et dynamisk værktøj, som gør det muligt for den enkelte pædagogiske idrætsinstitution at blive klogere på det enkelte barns læring og udvikling, samt egen praksis og faglighed.

Rambøll har sammen med VIA UC digitaliseret Pædagogisk Idræt og dermed gjort det nemmere for certificerede idrætsinstitutioner at arbejde struktureret og kvalificeret med pædagogisk idræt som metode. 


Kontakt

Har du brug for yderligere information, er du velkommen til at kontakte Susanne. Hvis du har brug for teknisk hjælp, kan du kontakte Teknisk Support.

Teknisk Support
Hjernen&Hjertet Support
T5161 7943
Eemail@hjernenhjertet.dk
© HJERNEN&HJERTET - Ramboll  -  www.hjernenhjertet.dk  -  printet 
© HJERNEN&HJERTET - Ramboll