|
HJERNEN&HJERTET

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brugerundersøgelser

Rambøll Brugerundersøgelse gør det let at gennemføre, administrere og trække resultater fra kommunale målinger af brugernes oplevelse af den kommunale service på tværs af alle forvaltningsområder.

 
 

Rambøll Brugerundersøgelse er et IT-værktøj til de kommuner, som har en ambition om at udvikle den kvalitet, de yder i forhold til brugerne på tværs af forvaltningsområder. Med Rambøll Brugerundersøgelser bliver det lettere at omsætte måling til handling, og gør forvaltningerne i stand til at træffe informerede beslutninger, som tager udgangspunkt i konkrete data fra brugerne.

Rambøll Brugerundersøgelse automatiserer en lang række af de processer, kommunen skal igennem for at gennemføre en brugerundersøgelse. Det giver forvaltningen en stor tidsmæssig besparelse samtidig med, at kvaliteten i de gennemførte undersøgelser sikres. Alle vores spørgeskemaer tager udgangspunkt i den skabelon, der blev udviklet til pilotprojektet ’Sammenlignelig brugerundersøgelser på skole- og dagtilbudsområdet’, som Rambøll i 2010 gennemførte på vegne af Finansministeriet, og som efterfølgende har dannet grundlag for KL’s skabelon til gennemførelse af brugerundersøgelser. Vi har efterfølgende udviklet alle spørgerammerne, så de passer til de brugergrupper, som I ønsker at undersøge. Derved er det muligt at sammenligne resultater på tværs af kommunale services, på tværs at kommuner og i forhold til landsresultaterne.

Systematiske brugerundersøgelser skaber værdi

Offentlige organisationer er ofte i en situation, hvor brugernes ris eller ros kun kommer til udtryk gennem personlig kommunikation eller konkrete klager, der ikke oparbejdes systematisk i organisationen. Når generelle tendenser i holdninger, forventninger og ønsker hos brugergruppen som helhed ønskes afdækket, er brugerundersøgelser et uundværligt værktøj, da det stiller skarpt på lige netop disse områder. På den måde gøres det muligt at give de gode erfaringer videre, sætte ind der hvor kvaliteten bør forbedres og måle udvikling over tid.

Med Rambøll Brugerundersøgelse kan kommunale administratorer af systemet løbende følge fremdriften i dataindsamlingen på de enkelte enheder og hjælpe forældre, brugere, pårørende og medarbejdere med spørgsmål undervejs i dataindsamlingen. Dette har afgørende betydning for at opnå en høj svarprocent og sikre kvaliteten af dataindsamlingen og resultaterne. Der dannes automatisk rapporter på enheds- område- og kommunalt niveau. Rapporterne giver et hurtigt overblik over tendenser, holdninger og tilfredsheden i kommunen, hvilket gør afstanden mellem måling og handling meget mindre.

  • Med Rambøll Brugerundersøgelser bliver data automatisk analyseret og opsummeret i rapporter, som hurtigt kan anvendes til at skabe handling og udvikling
  • Resultater fra brugerundersøgelsen kan yderligere analyseres via ”SurveyXacts” fleksible analysemodul
  • Kommuner som benytter Rambølls it-system Hjernen&Hjertet til dokumentation af kvalitet i dagtilbud og skole, kan arbejde videre med resultater fra brugerundersøgelserne i tilsyn, aftalestyring og kvalitetsrapporter på enheds- og kommunalt niveau
  • Systemet gør det det muligt at anvende samme system på både skole-, ældre-, jobcenter- og andre sektorområder i den kommunale forvaltning
  • Der er en bred vifte af muligheder for at tilkøbe yderligere support fra Rambøll konsulenter

Kombiner interne og eksterne målinger

Arbejder I med Rambøll Brugerundersøgelse i Hjernen&Hjertet, har I mulighed for, at udvikle systemet til jeres strategiske samarbejdspartnere. Dermed kan I indsamle data hele vejen rundt i kommunen og genere automatiske rapporter. Det vil fremadrettet være muligt at integrere brugerundersøgelser og interne medarbejdermålinger således, at modulet bliver en strategisk rapport, som nemt og effektivt gør jer i stand til at træffe informerede og brugerdrevne beslutninger. Dette er en helt ny måde at tænke databaseret ledelse i danske kommuner og fordrer en mere langsigtet udvikling.

Kontakt

Planlægger I at gennemføre Brugerundersøgelser eller ønsker I at høre mere om, hvordan vi bidrager til de kommunale undersøgelser, så kontakt vores konsulent, Steffen. Har I tekniske spørgsmål I forbindelse med en undersøgelse, så kontakt Teknisk Support.

 

STEF
Steffen Borges
Konsulent
T+45 5161 8525
M+45 5161 8525
Estef@ramboll.com
Teknisk Support
Hjernen&Hjertet Support
T5161 7943
Eemail@hjernenhjertet.dk
© HJERNEN&HJERTET - Ramboll  -  www.hjernenhjertet.dk  -  printet 
© HJERNEN&HJERTET - Ramboll