Relevante spørgsmål

Hjernen&Hjertet tilbyder værktøjet Overgangsbeskrivelsen, som er et fagligt refleksionsværktøj, der skaber et fælles sprog og styrker samarbejdet mellem dagtilbud, skole og forældre. Værktøjet bygger på ”Overgangsmodellen” fra Socialstyrelsens projekt ”Tidlig Opsporing” og består af en række spørgsmål omkring barnets udvikling, læring og trivsel, som er relevante i forhold til barnets overgange.

Med Overgangsbeskrivelsen er det muligt at sætte vurderinger og indsatser ind i en kontekst, således de fagprofessionelle, i det modtagende tilbud, kan danne sig et indtryk af barnet og arbejde videre med den indsats, der allerede er igangsat.

Mulighed for forældreinddragelse

Overgangsbeskrivelsen udfyldes af fagpersonalet, men det er ligeledes muligt at invitere forældre til at besvare, således der både overleveres et perspektiv fra dagtilbuddet og hjemmet som kontekst. Ved at dokumentere arbejdet og indsatserne danner Overgangsbeskrivelsen det bedst mulige grundlag for at støtte barnet i dets overgange og videre færden.

Elektronisk overlevering

I forbindelse med barnets overgang til andet tilbud eller skole kan materialer fra Hjernen&Hjertet overgå elektronisk på tværs af kommunens tilbud. For at materialerne overgår, skal barnet være registreret i nyt tilbud og gældende samtykkeregler i kommunen skal være opfyldt.

Materialet overleveres samlet gennem rapporten Børneprofilen, hvor både vurderinger, aktive fokuspunkter og Overgangsbeskrivelse kan hentes som ét dokument. Børneprofilen kan anvendes i forbindelse med forældresamtaler og kan deles direkte med forældrene gennem Rambøll Forældreportal. Her er det ligeledes muligt direkte at indhentes elektronisk samtykke fra forældre til overlevering.

Fakta om modulet

Kort om Den gode overgang

  • Formål: At understøtte og styrke arbejdet med barnets overgange.

  • Målrettet: Børn og unge i alderen 0 til 18 år.

  • Udfyldes af: Fagpersonale med mulighed for inddragelse af forældre.

  • Baggrund: Overgangsbeskrivelser bygger på ”Overgangsmodellen” fra Socialstyrelsens projekt ”Tidlig Opsporing” (VIA UC, 2014).
     

Læs mere om andre moduler til dagtilbud

Dialog

Som et led i arbejde med forældreinddragelse bliver det med Dialog muligt at understøtte forældresamtalen og strukturere samarbejdet omkring det enkelte barns trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Læs mere om Dialog

Pædagogiske læreplaner

Modulet Læreplan hjælper med at skabe struktur omkring arbejdet med den pædagogiske læreplan og bidrager samtidig med at sikre en tydelig sammenhæng mellem læreplansarbejdet, det pædagogiske miljø og børnegruppens trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Læs mere om Pædagogiske læreplaner

TOPI

Modulet TOPI (tidlig opsporing og indsats) styrker og kvalificerer arbejdet med den tidlige og forebyggende indsats gennem systematiske vurderinger af alle børns trivsel. Værktøjet sikrer en koordineret indsats allerede fra første bekymring.

Læs mere om TOPI

Malene Ehlers

Senior Consultant

T: +45 5161 2613

Kontakt os, hvis du vil vide mere

Har du spørgsmål eller ønsker du yderligere viden om Hjernen&Hjertets tilbud til skoleområdet, er du meget velkommen til at kontakte Malene Ehlers. Malene har en faglig baggrund som pædagog og flere års erfaring fra praksis både på dagtilbud og skole.