Relevante spørgsmål

Den gode overgang og de tilhørende overgangsbeskrivelser bygger på ”Overgangsmodellen” fra Socialstyrelsens projekt ”Tidlig Opsporing”. Overgangsbeskrivelsen består af en række spørgsmål, som er relevante i forhold til barnets overgang.

Formålet er at beskrive den viden om barnets udvikling, læring og trivsel, der er relevant for det dagtilbud eller den skole, som skal modtage barnet.

Overgangsbeskrivelsen gør det muligt at sætte vurderinger og indsatser ind i en kontekst, således at de fagprofessionelle i det modtagende tilbud kan danne sig et indtryk af barnet og arbejde videre med den eller de indsatser, der allerede er sat i gang.

Mulighed for forældreinddragelse

Ved at dokumentere arbejdet og indsatserne danner overgangsbeskrivelsen det bedst mulige grundlag for at støtte barnet i dets overgange og videre færden.

Overgangsbeskrivelsen udfyldes af fagpersonalet, men det er også muligt at invitere forældre til at besvare.

Beskrivelserne overleveres i og imellem dagtilbud og skolen, som en selvstændig rapport og via Børneprofilen.

Elektronisk overlevering

I forbindelse med barnets overgang til andet tilbud eller skole kan materialer fra Hjernen&Hjertet overgå elektronisk på tværs af kommunens tilbud, når barnet er registreret i et nyt tilbud. For at materialerne overgår, skal gældende samtykkeregler i kommunen være opfyldt.

Skolen og dagtilbuddet kan blandt andet modtage materiale gennem Børneprofilen. Børneprofilen kan både bruges i forbindelse med forældresamtaler og som overleveringsdokument til modtagne dagtilbud eller skole.

Fakta om modulet

Kort om Den gode overgang

  • Formål: At understøtte og styrke arbejdet med barnets overgange.

  • Målrettet: Børn og unge i alderen 0 til 18 år.

  • Udfyldes af: Fagpersonale med mulighed for inddragelse af forældre.

  • Baggrund: Overgangsbeskrivelser bygger på ”Overgangsmodellen” fra Socialstyrelsens projekt ”Tidlig Opsporing” (VIA UC, 2014).
     

Læs mere om andre moduler til dagtilbud

Dialog

Som et led i institutionernes arbejde med forældreinddragelse tilbyder Hjernen&Hjertet værktøjet Dialog. Med Dialog bliver det muligt at understøtte forældresamtalen og strukturere samarbejdet omkring det enkelte barns trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Læs mere om Dialog

Pædagogiske læreplaner

Modulet Læreplan hjælper med at skabe struktur omkring arbejdet med den pædagogiske læreplan og bidrager samtidig med at sikre en tydelig sammenhæng mellem læreplansarbejdet, det pædagogiske miljø og børnegruppens trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Læs mere om Pædagogiske læreplaner

TOPI

Modulet TOPI (tidlig opsporing og indsats) styrker og kvalificerer arbejdet med den tidlige og forebyggende indsats gennem systematiske vurderinger af alle børns trivsel. Værktøjet sikrer en koordineret indsats allerede fra første bekymring.

Læs mere om TOPI

Malene Ehlers

Konsulent

T: +45 5161 2613

Kontakt os, hvis du vil vide mere

Har du spørgsmål eller ønsker du yderligere viden om Hjernen&Hjertets tilbud til skoleområdet, er du meget velkommen til at kontakte Malene Ehlers. Malene har en faglig baggrund som pædagog og flere års erfaring fra praksis både på dagtilbud og skole.