|
HJERNEN&HJERTET

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dialog

Med Rambøll Dialog struktureres rammerne for den konstruktive dialog mellem pædagoger og forældre, hvor fokus er på barnets læring, udvikling og trivsel. Værktøjet skaber overblik over, hvor og hvordan barnets udvikling støttes mest optimalt.

 
 

Rambøll Dialog er Hjernen&Hjertets værktøj til at understøtte dialogen mellem forældre og fagpersonale om barnets læring, udvikling og trivsel i dagtilbuddet. Derudover kan modulet anvendes til at dokumentere og reflektere over den pædagogiske praksis og indsats.

Barnets udvikling vurderes i forhold til de seks læreplanstemaer, samt relationer, trivsel og sundhed. Barnets forældre inddrages aktivt sådan, at fagpersonalet og forældrene besvarer spørgsmål om barnet, som baggrund for den gode forældresamtale.

Med udgangspunkt i besvarelserne kan der afholdes forældresamtaler om barnets behov, ressourcer og udvikling, samt fastholdes de aftaler og indsatser forældre og fagpersonale vurderer understøtter barnets videre udvikling bedst muligt.

Rambøll Dialog er baseret på Læringshjulet der er udviklet af Aarhus Kommune og DPU. Udgangspunktet for vurderingen er de seks læreplanstemaer, og Rambøll har videreudviklet materialet med spørgsmål omkring barnets trivsel, sundhed og relationer for sikre et endnu bedre grundlag for dialog og handlingsplaner.


 

Kontakt

Har du brug for yderligere information, er du velkommen til at kontakte vores konsulenter. Hvis du har brug for teknisk hjælp, kan du kontakte Teknisk Support.
Thomas Hagen Holten
Business Manager
T+45 5161 7817
M+45 5161 7817
Ethj@ramboll.com
Teknisk Support
Hjernen&Hjertet Support
T5161 7943
Eemail@hjernenhjertet.dk
© HJERNEN&HJERTET - Ramboll  -  www.hjernenhjertet.dk  -  printet 
© HJERNEN&HJERTET - Ramboll