Forbedrer forældresamarbejdet

Barnets forældre er afgørende for arbejdet med barnets trivsel, læring, udvikling og dannelse. Derfor inddrages de aktivt og i øjenhøjde gennem Dialog.

Dialogværktøjet tilbyder en struktur for forældresamtalen og tager udgangspunkt i 18 spørgsmål vedrørende barnets kompetencer i forhold til de seks læreplanstemaer. Spørgerammen indeholder derudover tillægsspørgsmål omkring barnets relationer, sundhed og trivsel.

For kommuner, som er optaget af overgange og sammenhæng til skolen, er det muligt at åbne for yderligere 18 spørgsmål vedrørende barnets sociale kompetencer og alsidige personlige udvikling.

> Læs mere om Alsidig Udvikling

Fra overblik til handling

Spørgsmålene til forældre og fagpersonale er identiske, og tilsammen danner deres besvarelse et godt udgangspunkt for en konstruktiv dialog omkring barnets kompetencer og udviklingsretning.

Dialog er et fagligt refleksionsværktøj for det pædagogiske personale. Arbejdet med redskabet giver overblik og klarhed over det enkelte barn samt børnegruppens kompetencer og udviklingsmuligheder.

Barnets og gruppens kompetencer visualiseres i en simpel spindelvævsgraf, som både giver overblik og dokumenterer udviklingen over tid. Spindet kan derudover anvendes til pædagogisk refleksion over sammenhængen mellem det pædagogisk lege- og læringsmiljø og de kompetencer og udviklingsmuligheder, der kan observeres i børnegruppen.

Ønsker man at gå et spadestik dybere i forbindelse med barnets overgang fra dagtilbud til skole, kan man anvende FKO-værkøjet Farvel og Goddag, som sætter fokus på barnets robusthed og forandringsparathed.

> Læs mere om Farvel og Goddag

Refleksion og sammenhæng

Spindet kan derudover anvendes til pædagogisk refleksion over sammenhængen mellem det pædagogisk lege- og læringsmiljø og de kompetencer og udviklingsmuligheder, der kan observeres i børnegruppen.

Som understøttelse til en videre indsats er det i Hjernen&Hjertet muligt at fastsætte og beskrive aftaler og mål gennem værktøjet ”Fokuspunkter, noter og overgangsbeskrivelse”.

Systemet tilbyder automatisk advisering for opfølgning og evaluering og understøtter elektronisk overlevering af materiale både i og imellem dagtilbud og skole, når kommunens retningslinjer for gældende samtykkeregler er opfyldt.

Fakta om modulet

Kort om Dialog

  • Formål: At skabe et godt grundlag for det løbende samarbejde og for dialogen med forældre omkring barnets kompetencer og udviklingspotentialer.

  • Målrettet: Børn i alderen 0 til 16 år – i dagtilbud og skole.

  • Udfyldes af: Fagpersoner og forældre.

  • Tidsforbrug: Fagperson gns. 9 minutter og forældre gns. 20 minutter.

  • Baggrund: Udviklet på baggrund af ”Læringshjulet”, oprindeligt udviklet af Aarhus Kommune og anvendes til status-udviklingssamtaler. Værktøjet er blevet kvalificeret yderligere på baggrund af KL’s kvalitetsredskab til dagtilbud.

Læs mere om andre relevante moduler til dagtilbud

Pædagogiske læreplaner

Modulet Læreplan hjælper med at skabe struktur omkring arbejdet med den pædagogiske læreplan og bidrager samtidig med at sikre en tydelig sammenhæng mellem læreplansarbejdet, det pædagogiske miljø og børnegruppens trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Læs mere om Pædagogiske læreplaner

Motorik

Motorik understøtter det pædagogiske arbejde med udvikling af børn og børnegruppers motoriske kompetencer. Motorikredskabet kvalificerer og inspirerer det konkrete arbejde gennem handleanvisende aktiviteter til brug i daglige praksis.

Læs mere om Motorik

Forløbsbygger

Forløbsbyggeren understøtter arbejdet med at etablere læringsforløb, opsætte læringsmål og arbejde struktureret med pædagogiske forløb på gruppe-, stue- og institutionsniveau.

Læs mere om Forløbsbygger

Malene Ehlers

Konsulent

T: +45 5161 2613

Kontakt os hvis du vil vide mere

Har du spørgsmål eller ønsker du yderligere viden om Hjernen&Hjertets tilbud til skoleområdet, er du meget velkommen til at kontakte Malene Ehlers. Malene har en faglig baggrund som pædagog og flere års erfaring fra praksis både på dagtilbud og skole.