Samarbejde på tværs

Rambøll Farvel og Goddag er en it-understøttelse af det forskningsbaserede FKO-værktøj ’Farvel dagtilbud og goddag skole’ og er udviklet med henblik på at understøtte barnets overgang fra dagtilbud til skole.

Modulet sætter fokus på barnets kompetencer samt samarbejdet mellem dagtilbud, skoler og forældre og derudover belyser redskabet, hvordan den pædagogiske praksis understøtter udvikling af robusthed og forandringsparathed hos det enkelte barn. 

Værktøjet består af 72 spørgsmål, som afdækker barnets robusthed og forandringsparathed i inden for Dagligdagsaktiviteter, Voksenstyrede aktiviteter og Børnestyrede aktiviteter.

72 spørgsmål der giver indsigt 

Med de 72 spørgsmål får pædagogisk personale og forældrene et både bredt og dybt indblik i barnets robusthed og forandringsparathed. Her kan du se mere om, hvad Farvel og Goddag-modulet hjælper med at afdække:

 • Dagligdagsaktiviteter (modtagelse, afhentning, spisning, toiletbesøg, etc.)
 • Voksenstyrede aktiviteter (Pædagogiske tilrettelagte aktiviteter som samling, udflugter etc.) 
 • Børnestyrede aktiviteter (leg, spil, udforskning, eksperimenter etc.)

Derudover sættes der fokus på:

 • SelvværdEnergi og lyst til at deltage
 • Sociale kompetencer
 • Kognitive kompetencer
 • Nysgerrighed
 • Kommunikative og forhandlingsmæssige kompetencer
 • Følelsesmæssige kompetencer
 
 

Dialog, opfølgning og handling

I forbindelse med barnets overgang til skole kan materialer fra Hjernen&Hjertet hurtigt og nemt overgå digitalt fra dagtilbud til skole, når barnet er registreret i skoleregi. For at materialerne overgår skal gældende samtykkeregler i kommunen være opfyldt.

Overlevering af materiale til modtagne tilbud sker via Børneprofilen, som er en rapport der samler alt materiale, der er lavet eller beskrevet på et barn.

Materialet benyttes ofte i forbindelse med forældresamtaler og som overleveringsdokument til det tilbud, der modtager barnet.

 

 

 
Fakta om modulet

Kort om Farvel og Goddag

 • Formål: En dybdegående kortlægning af barnets robusthed og forandringsparathed ved overgangen fra dagtilbud og skole.

 • Målrettet: Børn og unge i alderen 5-6 år.

 • Udfyldes af: Fagpersonale.

 • Baggrund: Et tidligere it-understøttet FKO-værktøj.
 

Læs mere om andre relevante moduler til dagtilbud

Dialog

Som et led i arbejde med forældreinddragelse bliver det med Dialog muligt at understøtte forældresamtalen og strukturere samarbejdet omkring det enkelte barns trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Læs mere om Dialog

TOPI

Modulet TOPI (tidlig opsporing og indsats) styrker og kvalificerer arbejdet med den tidlige og forebyggende indsats gennem systematiske vurderinger af alle børns trivsel. Værktøjet sikrer en koordineret indsats allerede fra første bekymring.

Læs mere om TOPI

Den gode overgang

Som led i kommunernes arbejde med Dagtilbudslovens skærpede krav om arbejdet med barnets overgang mellem dagtilbud og skole, tilbydes værktøjet Overgangsbeskrivelse, som understøtter overgangen og samarbejdet mellem dagtilbud, skole og forældre.

Læs mere om Den gode overgang

Malene Ehlers

Senior Consultant

T: +45 5161 2613

Kontakt os hvis du vil vide mere

Har du spørgsmål eller ønsker du yderligere viden om Dialog eller Hjernen&Hjertets tilbud generelt, er du meget velkommen til at kontakte Malene Ehlers. Malene har en faglig baggrund som pædagog og flere års erfaring fra praksis både på dagtilbud og skole.