|
HJERNEN&HJERTET

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dokumentation

Dokumentationsmodulet er Rambølls ambitiøse bud på en samlet kvalitetsmodel for arbejdet med udvikling og dokumentation af kvalitet i institutioner og dagplejen. Modulet Rambøll Dokumentation består af en række værktøjer, som hver især understøtter refleksionen mellem dagtilbud og forvaltningen.

 
 

Rambøll Dokumentation består af følgende værktøjer, som på hver sin måde er med til at understøtte en vidensdrevet refleksion i den enkelte daginstitution og på tværs af hele området:

  • De Pædagogiske Læreplaner
  • Tilsyn
  • Lege- og Læringsmiljøvurdering
  • Kvalitetsrapport

DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER
Dagtilbuddets læreplan formuleres og evalueres nemt i Hjernen&Hjertet, og følger den gældende lovgivning på området. Læreplanen er et dynamisk redskab til at arbejde med dagtilbuddenes mål og kan følges op af udviklingsplaner. Målene kan, for at gøre værktøjet så fleksibelt som muligt, også fastsættes både på kommunalt, område- og institutionsniveau.

TILSYN
Rambølls tilsynsmodel understøtter gennemførelsen af det lovpligtige tilsyn og dialogen mellem leder og personale, og mellem ledelse og forvaltning i det fælles arbejde med at forbedre kvaliteten af den leverede service på dagtilbudsområdet.

Værktøjet er fleksibelt og kan tilpasses den enkelte kommunens ønsker og indsatsområder, og giver dermed mulighed for automatisk afrapportering på institutionsniveau.

LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING
Lege-og læringsmiljøvurderingen har fokus på refleksion og udvikling af det enkelte dagtilbuds pædagogiske praksis i forhold til høj faglig kvalitet. Vurderingen kan foretages som en selvstændig aktivitet eller indgå som en del af det pædagogiske tilsyn.

Medarbejdere og observatører (eksempelvis ledere, kollegaer eller tilsynsførende), forældre og børn kan indgå i undersøgelsen og der er særskilte spørgsmål til dagplejen.

KVALITETSRAPPORT
Kvalitetsrapporten samler den dokumentation, som ifølge dagtilbudsloven og tilknyttede love og bestemmelser skal tilgå byrådet. Rambølls skabelon understøtter ligeledes kommunalt fastsatte krav til dokumentation og refleksion over lokalt fastsatte mål.

De lokale samt den kommunale kvalitetsrapport dannes på baggrund af en række resultater, bl.a. evaluering af de pædagogiske læreplaner samt indsamling af relevante nøgletal. Rapporten beriges af ledere og konsulenter med analyser og beskrivelser, som automatisk sammenfattes i kvalitetsrapporten.

Kontakt

Har du brug for yderligere information, er du velkommen til at kontakte vores konsulenter. Hvis du har brug for teknisk hjælp, kan du kontakte Teknisk Support.
Teknisk Support
Hjernen&Hjertet Support
T5161 7943
Eemail@hjernenhjertet.dk
Thomas Hagen Holten
Business Manager
T+45 5161 7817
M+45 5161 7817
Ethj@ramboll.com
© HJERNEN&HJERTET - Ramboll  -  www.hjernenhjertet.dk  -  printet 
© HJERNEN&HJERTET - Ramboll