|
HJERNEN&HJERTET

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rambøll Motorik

Nyere undersøgelser viser, at antallet af børn med motoriske vanskeligheder er stigende, og at der er et behov for at støtte børns motoriske færdigheder, for at opnå det bedste fundament for læring, udvikling og trivsel (Sundhedsstyrelsen, 2016).

 
 

Rambøll Motorik er udviklet med henblik på at kunne arbejde struktureret med børns motoriske færdigheder. Formålet er at give det pædagogiske personale et enkelt og målrettet redskab til at vurdere det enkelte barns motoriske kompetencer. Vurderingen tager udgangspunkt i en spørgsmålsrække udviklet på baggrund af 5 betydningsfulde tematikker; Grovmotoriske grundbevægelser, finmotoriske grundbevægelser samt muskel-ledsansen, følesansen og labyrintsansen. Tematikkerne er valgt ud fra forskningsbaseret viden om børns motoriske udvikling. Foruden disse temaer vurderes barnets bevægelsesglæde, da forskning viser, at børns motivation og glæde ved bevægelse, er afgørende for motorisk udvikling.

I vurderingen er det muligt løbende at tilføje noter, observationer eller lignende, som gør vurderingen let anvendelig i det videre arbejde. Efter udfyldt vurdering er det muligt at trække en rapport over barnets motoriske kompetencer. Barnets score visualiseres i et spind, som gør det nemt at få et overblik over styrker og vanskeligheder.

Motorik Forløb

Værktøjet består af 5 vurderingsskemaer, målrettet børn i forskellige aldersgrupper:

  • 9-14 mdr.
  • 2-års alderen
  • 3-års alderen
  • 4-års alderen 
  • 5-6-års alderen

Værktøjets mestringsskala tager udgangspunkt i følgende:

  • Kan ikke endnu - barnet kan hverken selv eller med aktiv støtte og hjælp fra en anden mestre målet. Barnet viser en meget begrænset aktiv interesse og overlader initiativet til en anden eller opgiver, fordi det ikke kan.
  • Kan med hjælp - barnet er afgørende afhængigt af, at nogen hjælper det. Det kan være et andet barn eller en voksen som vejleder, holder, støtter, inspirerer eller hjælper aktivt til.
  • Kan næsten selv – barnet er i kraft af egen indsats på vej til at nå målet. Barnet træner og øver sig og har ikke brug for hjælp fra andre.
  • Kan - barnet mestrer målet.

Der er endvidere udviklet en række handleanvisninger, som gør det let at komme i gang med den efterfølgende indsats. Under hvert tema findes en række aktivitetskort, som beskriver handlinger og aktiviteter, der understøtter det motoriske arbejde. Kortene er let overskuelige og er grafisk opsat på en måde som giver et hurtigt overblik. De kan let printes, lægges i en kuffert eller mappe, hvor de er lettilgængelige for det pædagogiske personale i hverdagen. Kortene er udviklet i samarbejde med førende fagpersoner inden for det motoriske felt.

Rambøll Motorik kan endvidere anvendes som et dialogredskab til forældresamtaler. Barnets motorikrapport kan udskrives eller downloades og sendes til forældre og relevant viden kan derfor videreformidles med henblik på at understøtte samarbejdet omkring barnets motoriske udvikling.

Værktøjet er udviklet i samarbejde med Gentofte Kommune og Aarhus kommune, som en del af kommunens kvalitetsindsats på det motoriske område, samt i samarbejde med fysioterapeut Nanna Tøttrup, IKH, Region Midt.

Kontakt

Har du brug for yderligere information, er du velkommen til at kontakte vores konsulenter. Hvis du har brug for teknisk hjælp, kan du kontakte Teknisk Support.
Thomas Hagen Holten
Business Manager
T+45 5161 7817
M+45 5161 7817
Ethj@ramboll.com
Teknisk Support
Hjernen&Hjertet Support
T5161 7943
Eemail@hjernenhjertet.dk
© HJERNEN&HJERTET - Ramboll  -  www.hjernenhjertet.dk  -  printet 
© HJERNEN&HJERTET - Ramboll