Enkelt og systematisk

Motorik er et enkelt og systematisk redskab, som hjælper og vejleder det pædagogiske personale til at foretage kvalificerede vurderinger af barnets motoriske kompetencer. Samtidig understøtter redskabet tilrettelæggelse af den pædagogiske indsats i praksis.

Vurderingen tager udgangspunkt i en spørgsmålsrække, der er udviklet på baggrund af forskningsbaseret viden om børns motoriske udvikling. Spørgsmålene er fordelt på fem betydningsfulde tematikker.

Spørgsmålene omhandler grundbevægelser, opdelt i fin- og grovmotorik, og de tre primære sanser; muskel-ledsansen, labyrintsansen og følesansen. Derudover vurderes barnets bevægelsesglæde.

Skaber overblik og er handlingsorienteret

Motorikredskabet kan anvendes som fagligt refleksionsværktøj for det pædagogiske personale, og arbejdet med redskabet giver overblik og klarhed over det enkelte barn samt børnegruppens kompetencer og udviklingsmuligheder.

Barnets og gruppens kompetencer visualiseres i en simpel spindelvævsgraf, som både giver et godt overblik og dokumenterer udviklingen over tid. Spindet kan derudover anvendes til pædagogisk refleksion over sammenhængen mellem børnegruppens kompetencer og det pædagogisk lege- og læringsmiljø.

Med værktøjet Motorik følger en række let omsættelige og handleanvisende aktivitetskort, som kan bruges i det pædagogiske arbejde i praksis.

Opfølgning og handling

Viden og vurderinger fra Rambøll Motorik kan anvendes løbende i den daglige praksis, og gennem handleanvisninger og let omsættelige aktivitetskort er det muligt at målrette pædagogiske indsatser.

Mål og aftaler kan fastsættes og beskrives direkte i systemet gennem værktøjet ”Fokuspunkter og noter ”, som sikrer at alt viden - også historisk - er samlet ét sted.

Systemet understøtter elektronisk overlevering af materiale både i og imellem dagtilbud og skole, når kommunens retningslinjer for gældende samtykkeregler er opfyldt.

Fakta om modulet

Kort om Motorik

  • Formål: At understøtte og kvalificere det pædagogiske arbejde med børns motoriske udvikling i praksis.

  • Målrettet: Børn i alderen 0 til 8 år i dagtilbud og skole.

  • Udfyldes af: Fagpersonale i dagtilbud og skole.

  • Baggrund: Udviklet i samarbejde med fysioterapeut Nanna Tøttrup Johansen fra IKH, Region Midt., Aarhus og Gentofte kommune.

Læs mere om andre relvante moduler i Hjernen&Hjertet

Sprogvurdering

Med modulet Sprog 3-6 bliver det muligt fleksibelt at vurdere både ét og tosprogede børns sprogtilegnelse fra 3-6 år, i børnehaven og i 0. klasse, og dermed sikre en målrettet indsats og sammenhæng på tværs af dagtilbud og skole.

Læs mere om Sprogvurdering

SprogTrappen

Med SprogTrappen bliver det muligt at målrette arbejdet med de yngste børns sproglige udvikling i alderen 0-3 år. SprogTrappen identificerer barnets nærmeste sproglige udviklingszone og sætter fokus på den pædagogiske indsats og læringsmiljøet.

Læs mere om SprogTrappen

Dialog

Som et led i arbejde med forældreinddragelse bliver det med Dialog muligt at understøtte forældresamtalen og strukturere samarbejdet omkring det enkelte barns trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Læs mere om Dialog

Malene Ehlers

Senior Consultant

T: +45 5161 2613

Kontakt os hvis du vil vide mere

Har du spørgsmål eller ønsker du yderligere viden om Hjernen&Hjertets tilbud til dagtilbudsområdet, er du meget velkommen til at kontakte Malene Ehlers. Malene har en faglig baggrund som pædagog og flere års erfaring fra praksis både på dagtilbud og skole.