|
HJERNEN&HJERTET

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rambøll Overgangsbeskrivelse

Ny viden peger på, at en god overgang i og imellem dagtilbud og skole opnås bedst ved hjælp af systematisk arbejde. Samtidig fokuserer den nye dagtilbudslov på at forstærke det tværgående samarbejde i forbindelse med barnets overgang (KL, 2019). Rambøll Overgangsbeskrivelse understøtter dagtilbuddenes og skolernes samarbejde om barnet i dets overgange i og imellem dagtilbud og skole. Værktøjet er et fagligt refleksionsværktøj, som skaber et fælles sprog på tværs af tilbud og styrker samarbejdet mellem dagtilbud, skole og forældre. 
 

Overgangsbeskrivelser bygger på ”Overgangsmodellen” fra Socialstyrelsens projekt ”Tidlig Opsporing” og består af en række spørgsmål som er relevante i forhold til barnets overgang. Formålet er at få beskrevet relevant viden om barnets udvikling, læring og trivsel, som er aktuelt for modtagne tilbud (dagtilbud eller skole). Overgangsbeskrivelsen gør det muligt at sætte vurderinger og indsatser ind i en kontekst, således de fagprofessionelle i det modtagne tilbud kan danne sig et indtryk af barnet og arbejde videre med den eller de indsatser der allerede er igangsat. På den måde danner overgangsbeskrivelsen grundlag for at støtte barnets bedst mulig i dets overgange og videre færden.

Overgangsbeskrivelser kan udfyldes af fagpersonale, men det er også muligt at invitere forældre til at besvare. Overgangsbeskrivelser overleveres i og imellem dagtilbud og skolen som en selvstændig rapport og via Børneprofilen.

Samtykke og overlevering af materiale
I forbindelse med barnets overgang til andet tilbud eller skole kan materialer fra Hjernen&Hjertet overgå elektronisk på tværs af kommunens tilbud. For at materialerne overgår skal gældende samtykkeregler i kommunen være opfyldt. Hjernen&Hjertet understøtter forskellige samtykkemodeller til videregivelse af oplysninger. Kommunen vælger alene, hvilke samtykkemodeller der gør sig gældende ved de enkelte overgange. Samtykke indhentes efter kommunes retningslinjer og registreres af fagpersonalet i Hjernen&Hjertet, med mindre kommunen anvender Forældreportalen, hvor samtykke indhentes elektronisk.

I forbindelse med overlevering af materiale til modtagne tilbud sker det via Børneprofilen. Børneprofilen er en individrapport som samler alle seneste resultater fra vurderinger, aktive fokuspunkter og Overgangsbeskrivelser foretaget i Hjernen&Hjertet. Rapporten kan både bruges i forbindelse med forældresamtaler og som overleveringsdokument til modtagne dagtilbud eller skole.

Ved overlevering internt i dagtilbud skal kommunens gældende samtykkeregler være opfyldt. Ved overlevering til skole skal barnet være koblet op på UNI-login, for at systemet ved hvilken skole, barnet tilhører og hvortil Børneprofilen skal overgå. Der skal være registreret samtykke på barnet inden det bliver opskrevet i skole og får tildelt UNI-login. 
Børneprofilen kan hentes for det enkelte barn og når barnet overgår, vil børneprofilen blive synlig for det modtagende tilbud, såfremt der er registreret samtykke i henhold til kommunens gældende retningslinjer. Børneprofilen overleveres elektronisk.

Kontakt

Har du brug for yderligere information, er du velkommen til at kontakte vores konsulenter. Hvis du har brug for teknisk hjælp, kan du kontakte Teknisk Support.
Thomas Hagen Holten
Business Manager
T+45 5161 7817
M+45 5161 7817
Ethj@ramboll.com
Teknisk Support
Hjernen&Hjertet Support
T5161 7943
Eemail@hjernenhjertet.dk
© HJERNEN&HJERTET - Ramboll  -  www.hjernenhjertet.dk  -  printet 
© HJERNEN&HJERTET - Ramboll