Fleksibelt og dynamisk redskab

Rambøll Læreplan er udviklet med udgangspunkt i den nye Dagtilbudslov (2019), hovedpublikationen og EVA's værktøj ”Redskab til selvevaluering” (2019), som er en skabelon til understøttelse af dagtilbuddenes systematiske arbejde med den pædagogiske læreplan. Målet er at give dagtilbuddene et fleksibelt og velfungerende værktøj, som støtter op om lovgivningens intentioner om, at arbejdet med læreplanen skal være en dynamisk proces drevet af praksis.

Værktøjet kan anvendes som struktur for arbejdet med de seks læreplanstemaer og som løbende refleksion og evaluering af egen praksis, herunder styrker og udviklingspotentiale. Desuden kan redskabet anvendes til dokumentation og erfaringsopsamling i arbejdet med at skabe stærke og inspirerende læringsmiljøer.

Giver overblik og skaber struktur

Hjernen&Hjertets model gør det let og fleksibelt at udvælge hvilke(n) skabelon(er) der ønskes anvendt i arbejdet med den pædagogiske læreplan.

Det er muligt at inkludere resultater fra børnenes dialogvurderinger, som grundlag for beskrivelsen af arbejdet med læreplanstemaerne.

Der kan løbende trækkes en læreplansrapport, som er fleksibel i sin struktur, og som dagtilbuddene kan anvende som et internt arbejdsredskab samt til offentliggørelse.

Læreplansrapporten samler dagtilbuddenes refleksioner og vurderinger foretaget i systemet og viser progression over tid. På baggrund af refleksion og analyser af rapporten kan der oprettes udviklingsplaner for det videre pædagogiske arbejde.

 

Plan for det pædagogiske arbejde

Læreplan spiller tæt sammen med en række af de øvrige redskaber i Hjernen&Hjertet, som alle bidrager til at understøtte Mastergruppens procesmodel for arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan.

Her kan du læse mere om redskaberne:

Fakta om modulet

Kort om Læreplanen

  • Formål: At strukturere og understøtte dagtilbuddenes arbejde med den pædagogiske læreplan samt at sikre en løbende evalueringskultur som retning for det pædagogiske arbejde.

  • Målrettet: Den pædagogiske ledelse i dagtilbud med mulighed for inddragelse af medarbejderne.
  • Udfyldes af: Lederen med mulighed for inddragelse af medarbejdere.
  • Baggrund: Læreplanen er udviklet med udgangspunkt i dagtilbudsloven (2019), hovedpublikationen og EVA’s ”Redskab til selvevaluering” (2019).

Læs mere om andre relevante moduler til dagtilbud

Dialog

Som et led i arbejde med forældreinddragelse bliver det med Dialog muligt at understøtte forældresamtalen og strukturere samarbejdet omkring det enkelte barns trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Læs mere om Dialog

Forløbsbygger

Forløbsbyggeren understøtter arbejdet med at etablere læringsforløb, opsætte læringsmål og arbejde struktureret med pædagogiske forløb på gruppe-, stue- og institutionsniveau.

Læs mere om Forløbsbygger

Tilsyn

Tilsynsmodellen understøtter gennemførelsen af det lovpligtige tilsyn og dialogen mellem personale, ledelse og forvaltning i det fælles arbejde med pædagogisk kvalitet.

Læs mere om Tilsyn

Malene Ehlers

Senior Consultant

T: +45 5161 2613

Kontakt os hvis du vil vide mere

Har du spørgsmål eller ønsker du yderligere viden om Hjernen&Hjertets tilbud til dagtilbudsområdet, er du meget velkommen til at kontakte Malene Ehlers. Malene har en faglig baggrund som pædagog og flere års erfaring fra praksis både på dagtilbud og skole.