Girls playing

Styrker og kvalificerer

Hjernen&Hjertet har sammen med VIA UC digitaliseret Pædagogisk Idræt og gjort det nemmere for certificerede idrætsinstitutioner at arbejde struktureret og kvalificeret med pædagogisk idræt som metode.

Modulet Pædagogisk Idræt er til certificerede pædagogiske idrætsinstitutioner under VIA UC og DIF og understøtter kvalificeret arbejdet med de pædagogiske idrætsaktiviteter.

Med værktøjet kan fagpersonalet:

  • Få et samlet overblik over alle institutionens planlagte aktiviteter

  • Tilgå elektroniske skemaer på alle enheder (pc, tablet og telefon)

  • Evaluere planlagte aktiviteter og observationer og dermed kontinuerligt forbedre aktiviteten

  • Få en samlet opgørelse over brug og effekt af Pædagogisk Idræts aktiviteter

  • Oprette indsatser på børnene baseret på observationer gennem værktøjet ”Fokuspunkter og noter”

  • Formulere udviklingsplaner for stue eller institutioner som samlet hele
 

Fokuserer på barnets udvikling, egen praksis og faglighed

Pædagogisk Idræt er et dynamisk værktøj, som gør det muligt for den enkelte pædagogiske idrætsinstitution at blive klogere på det enkelte barns læring og udvikling samt egen praksis og faglighed.

Fagpersonalets refleksioner og didaktiske overvejelser styrkes gennem understøttelsen af planlægningen, beskrivelsen og analysen af de pædagogiske idrætsforløb og er samtidig et stærkt evalueringsværktøj.

Fakta om modulet

Kort om Pædagogisk Idræt

  • Formål: At understøtte fagpersonalet med at kvalificere arbejdet med idrætsaktiviteter.

  • Målrettet: Børn i alderen 0 til 6 år.

  • Udfyldes af: Fagpersoner i dagtilbud.

  • Baggrund: Værktøjet er udviklet i samarbejde med VIA University College og er en aktiv del af certificeringen.

Læs mere om andre moduler til dagtilbud

Motorik

Motorik understøtter det pædagogiske arbejde med udvikling af børn og børnegruppers motoriske kompetencer. Motorikredskabet kvalificerer og inspirerer det konkrete arbejde gennem handleanvisende aktiviteter til brug i daglige praksis.

Læs mere om Motorik

Dialog

Som et led i arbejde med forældreinddragelse bliver det med Dialog muligt at understøtte forældresamtalen og strukturere samarbejdet omkring det enkelte barns trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Læs mere om Dialog

Forløbsbygger

Forløbsbyggeren understøtter arbejdet med at etablere læringsforløb, opsætte læringsmål og arbejde struktureret med pædagogiske forløb på gruppe-, stue- og institutionsniveau.

Læs mere om Forløbsbygger

Christine Pötzsch-Simonsen

Konsulent

Kontakt os, hvis du vil vide mere

Har du spørgsmål eller ønsker du yderligere viden om Hjernen&Hjertets tilbud til Jer som certificeret idrætsinstitution, er du meget velkommen til at kontakte Christine Pötzsch-Simonsen. Christine har en faglig baggrund som pædagog med flere års erfaring fra praksis. Christine har arbejdet tæt sammen med Grethe Sandholm i udviklingen af Pædagogisk Idræt i Hjernen&Hjertet.