Girl on a swing

Metode med stor effekt

I arbejdet med den tidlige og forebyggende indsats er TOPI et systematisk og tidseffektivt værktøj til opsporing af udsatte børn allerede fra den første undren. TOPI bygger både på fagpersonalets individuelle og fælles vurderinger og strukturerer den fælles dialog om børnenes trivsel.

Når en vurdering i TOPI giver anledning til en bekymring, kan denne bekymring konkretiseres og nuanceres direkte i systemet.

Er der behov for yderligere nuancering af bekymringen, er det muligt at koble redskabet Ressourcevurdering på. Her beskrives ressourcer og bekymringer omkring barnet systematisk efter ICS-metodens struktur for gennemførsel af en udredning. 

Simpel fremgangsmåde

TOPI er en del af Hjernen&Hjertets sammenhængende model for arbejdet med barnets trivsel på tværs af sundhedspleje, dagtilbud og skole. TOPI er et simpelt og brugervenligt værktøj, som sikrer systematisk arbejde med den tidlige og forbyggende indsats.

To-tre gange årligt vurderes og inddeles børnenes trivsel i:

  • Grøn - barn i trivsel
  • Gul - barn hvis trivsel vækker undren
  • Rød - barn hvis trivsel giver anledning til bekymring

Til hver position eksisterer definerede kriterier, som det enkelte barn betragtes fra ud. Alle fagpersoner med daglig kontakt til barnet foretager en individuel vurdering.

Dialog, opfølgning og handling

 

På baggrund af vurderingerne mødes fagpersonerne til en dialog om en endelig fælles vurdering af barnet. Til alle vurderinger er det muligt at knytte en kort kommentar som begrundelse for vurderingen. Rapporter samler barnets TOPI-vurderinger historisk set både på individ-, område- og kommuneniveau.

 

Mål og aftaler fastsættes og beskrives direkte i systemet gennem værktøjet ”Fokuspunkter og noter”, som sikrer, at al viden om det enkelte barn er samlet et sted.

 

Systemet understøtter elektronisk overlevering af materiale både i og imellem dagtilbud og skole, når kommunens retningslinjer for gældende samtykkeregler er opfyldt.

 

Fakta om modulet

Fakta om TOPI

  • Formål: At understøtte og kvalificere det pædagogiske arbejde med tidlig opsporing.

  • Målrettet: Børn og unge i alderen 0 til 16 år i sundhedsplejen, på dagtilbud og i skole.
  • Udfyldes af: Fagpersonale i sundhedspleje, dagtilbud eller skole.

  • Baggrund: TOPI bygger på trivselsskemaer, som er en del af den opsporingsmodel, der blev udviklet i forbindelse med Socialstyrelsens forskningsprojekt ’Opkvalificering af den tidlige indsats’ (2010-2012).

Læs mere om andre moduler til dagtilbud

Ressourcevurdering

Som led i arbejdet med børn og unges trivsel giver modulet Ressourcevurdering mulighed for at konkretisere og nuancere en eventuel bekymring for et barns trivsel og udvikling på baggrund af Socialministeriets ICS- metode.

Læs mere om Ressourcevurdering

Dialog

Som et led i arbejde med forældreinddragelse bliver det med Dialog muligt at understøtte forældresamtalen og strukturere samarbejdet omkring det enkelte barns trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Læs mere om Dialog

Sprogvurdering

Med modulet Sprog 3-6 bliver det muligt fleksibelt at vurdere både ét og tosprogede børns sprogtilegnelse fra 3-6 år, i børnehaven og i 0. klasse, og dermed sikre en målrettet indsats og sammenhæng på tværs af dagtilbud og skole.

Læs mere om Sprogvurdering

Anne Dall

Senior Consultant

T: +45 5161 8012

Kontakt os, hvis du vil vide mere

Har du spørgsmål eller ønsker du yderligere viden om Hjernen&Hjertets tilbud til sundhedsplejen, er du meget velkommen til at kontakte Anne Dall. Anne har igennem flere år beskæftiget sig med Hjernen&Hjertets værktøjer, der understøtter arbejdet med børn og unges trivsel.

Har du brug for hjælp?

Vores support sidder klar til at hjælpe dig med dine tekniske udfordringer. Du kan kontakte supporten ved at trykke HER, hvor du også finder vores "Ofte stillede spørgsmål", som hurtigt kan hjælpe dig videre.