|
HJERNEN&HJERTET

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIDLIG OPSPORING OG INDSATS (TOPI)

I arbejdet med den tidlige og forebyggende indsats er Rambøll TOPI et systematisk og tidseffektivt værktøj til opsporing af udsatte børn allerede fra den første undren.

 
 

Med Rambøll TOPI styrkes og kvalificeres arbejdet med kommunernes tidlige og forebyggende indsats i sundhedspleje, dagtilbud og indskoling. Gennem simple, men systematiske vurderinger af alle børns trivsel tre gange årligt, bliver det muligt at arbejde med en koordineret indsats allerede fra første bekymring.

Trivselsvurderingerne bygger både på fagpersonalets individuelle vurdering og deres fælles vurdering og strukturerer dermed den fælles dialog om børnenes trivsel.

Når en vurdering i Rambøll TOPI giver anledning til en bekymring for et barn, kan denne bekymring konkretiseres og nuanceres ved at anvende værktøjets Ressource- og Bekymringsskema. Skemaet er opbygget, så det kan anvendes ved tværfaglige møder som forberedelse til at udfylde sagbehandlings- og udredningsmetoden ICS. Denne danner udgangspunkt for en § 50-undersøgelse, samt underretninger og visitationer til eksempelvis PPR, støttekorps eller lignende.

Rambøll TOPI kan også anvendes i arbejdet med børns trivsel på tværs af dagtilbud og skole og har direkte sammenhæng med Rambøll Sundhed og Trivsel på skoleområdet.

Rambøll TOPI bygger på trivselsskemaer, som er en del af den opsporingsmodel der blev udviklet i forbindelse med Socialstyrelsens forskningsprojekt ’Opkvalificering af den tidlige indsats’ (2010-2012).


Kontakt

Har du brug for yderligere information, er du velkommen til at kontakte vores konsulenter. Hvis du har brug for teknisk hjælp, kan du kontakte Teknisk Support.

Thomas Hagen Holten
Business Manager
T+45 5161 7817
M+45 5161 7817
Ethj@ramboll.com
Teknisk Support
Hjernen&Hjertet Support
T5161 7943
Eemail@hjernenhjertet.dk
© HJERNEN&HJERTET - Ramboll  -  www.hjernenhjertet.dk  -  printet 
© HJERNEN&HJERTET - Ramboll