Få viden om samspillet mellem Aula og Hjernen&Hjertet

- Gratis webinar for kommunale tovholdere

Hjernen&Hjertet har lavet en genvej (widget) til Aula, som gør det let og sikkert for fagpersoner at navigere mellem de to systemer. På samme måde bliver det let for forældrene at navigere mellem Aula og Hjernen&Hjertets Forældreportal, hvor forældrene let kan tilgå spørgeskemaer, delte rapporter, handleplaner, samtykkeerklæringer og andet relevant materiale.

Det og meget mere vil vi gerne fortælle om på vores kommende webinar for kommunale tovholdere.

Dato for webinar:

17. august kl. 9.00-9.45 - TILMELD DIG HER


Genopfrisk dit arbejde med sprogvurdering i 0. klasse og se den nye brugerflade

- Gratis webinar for personale i praksis

Det nye skoleår byder os velkommen, og de nye elever i 0.klasse skal sprogvurderes. For at hjælpe jer godt på vej afholder vi gratis webinarer.

Målet med disse webinarer er at klæde jer på til arbejdet med sprogvurderinger i Hjernen&Hjertet.

Vi tilbyder to webinarer: Et med fokus på gennemførsel af sprogvurdering og et med fokus på at læse sprogresultater i det nye Hjernen&Hjertet. Begge webinarer har en times varighed og afhængig af deltagerantal, vil der være mulighed for skriftlige spørgsmål undervejs.

Vi håber, du har lyst til at deltage og blive inspireret.


Webinar 1: Gennemførsel af sprogvurdering 3-6, klassetest

Her får du en overordnet introduktion til hvordan I nemmest arbejder med sprogvurderingen 3-6, klassetesten.

Efter dette webinar ved I:

  • Hvordan I finder sprogvurderinger mm. fra elevernes seneste dagtilbud

  • Hvor I finder materialerne, så I kan forberede jer bedst muligt til at gennemføre klassetesten med jeres 0. klasse

  • Hvordan I nemt og hurtigt begår jer i systemet før, under og efter gennemførelsen af sprogvurderingen

Dato for webinarer:

18. august kl. 14.30-15.30 - TILMELD DIG HER
24. august kl. 14.30-15.30 - TILMELD DIG HER


Webinar 2: Bliv skarp til at læse sprogresultater og få et bedre overblik gennem Hjernen&Hjertet 2.0 – den nye brugerflade

Har I brug for ekstra indsigt i arbejdet med sprogresultater i Hjernen&Hjertet, så deltag i dette gratis webinar, som sætter Jer i stand til at arbejde sikkert med sprogvurderingerne i systemet. I vil ligeledes blive introduceret for den nye brugerflade/layout i systemet, som bliver lanceret i starten af efteråret.

Efter dette webinar ved I:

  • Hvordan I hurtigt og nemt får et overblik over klassens resultater

  • Hvordan I aflæser resultaterne og hvilke I skal være særlig opmærksom på

  • Hvordan Hjernen&Hjertet 2.0 letter jeres arbejde med sprogvurderinger og handleplaner

Datoer for webinarer:

29. september kl. 14.30-15.30 - TILMELD DIG HER
30. september kl. 14.30-15.30 - TILMELD DIG HER


Ny brugerflade og øget hastighed i Hjernen&Hjertet

- Gratis webinar for kommunale tovholdere og fagpersoner i dagtilbud

Vi har længe arbejdet på at gøre Hjernen&Hjertet til et mere intuitivt, hurtigt og brugervenligt system. Vi glæder os derfor til at præsentere jer for en lang række forbedringer, som kan være med til at gøre arbejdet med Hjernen&Hjertet endnu mere effektivt.

Med den nye version, H&H 2.0, får I et system som sikrer:

  • Hurtig navigation i hierarkier og mellem børn

  • Hurtigt overblik over vurderinger og resultater

  • Et system som er intuitivt og mindre teksttung

  • Resultatvisninger der kan filtreres på det enkelte barn og som gør det let at få et overblik over barnets styrker og udviklingsretning

Dette er blot nogle af de tiltag, som vi har arbejdet på, og som vi håber, I vil tage godt imod.

Datoer for webinarer:

30. september kl. 16-17 - TILMELD DIG HER
1. oktober kl. 16-17 - TILMELD DIG HER


Løft sprogarbejdet i jeres kommune 

- Netværksmøde for kommunale tovholdere

Kom og bliv klogere på, hvordan I kan løfte og forbedre sprogarbejdet i jeres kommune. Til mødet tager vi udgangspunkt i modulerne Sprog og Sprogtrappen, som er en del af Hjernen&Hjertet. Mødet vil være en blanding af oplæg, drøftelser, refleksion og erfaringsudveksling.

Netværksmødet henvender sig til konsulenter fra kommuner, der allerede arbejder med modulerne Sprog, SprogTrappen og/eller overgangsbeskrivelser.

Datoer for netværksmøderne:

Aarhus: 15. og 17. september 2020 - Mulighed for tilmelding kommer snarest
København: 22. og 23. september 2020 - Mulighed for tilmelding kommer snarest


Styrk arbejdet med børn og unges trivsel

- Netværksmøde for kommunale tovholdere

Kom og bliv klogere på hvordan Hjernen&Hjertets samlede model for arbejdet med trivsel i og på tværs af sundhedsplejen, dagtilbud og i skolen kan skabe et stærkt blik for det enkelte barns trivsel og udvikling.

Den samlede model består af en indsatstrappe som går fra den generelle og systematiske opsporing med redskaberne TOPI og Ressourcevurderingen til mere målrettet fokus på det enkelte barn og miljøet omkring det med Fokuspunkter (handleplaner) og Rambøll Tværs, som understøtter tværfagligt samarbejde i netop din kommune.

Datoer for netværksmøderne:

Aarhus: 10. november 2020  - Mulighed for tilmelding kommer snarest
København: 17. november 2020  - Mulighed for tilmelding kommer snarestMalene Ehlers

Konsulent

T: +45 5161 2613

Spørgsmål til netværksmøderne?

Hvis du har et spørgsmål eller ønsker du yderligere viden om de enkelte netværksmøder, så er du velkommen til at kontakte Malene Ehlers.

Malene er ansvarlig for møderne og kan derfor hjælpe dig med svar på alt lige fra, hvem møderne er rettet mod - til hvilke temaer, der er undervejs på fremtidige møder.