Begrænsning af brugeradgange

Eftersom Hjernen&Hjertet opbevarer personoplysninger på børn i dagtilbud og skole, skal brugeradgangen til systemet være sikkert og begrænses til de personer, der har brug for at tilgå de enkelte børns data. Som kommune er det vigtigt, at man aktivt har taget stilling til hvilke data, den enkelte bruger har behov for at tilgå. Hjernen&Hjertet giver en række muligheder for at begrænse brugernes adgang til data i systemet.

Dokumentation og maksimal sikkerhed

Hjernen&Hjertet tilbyder forskellige løsninger til sikring af forvaltningen, ledere og medarbejders adgang til systemet. Du kan læse mere om disse løsninger herunder.

UNIlogin

Ved at etablere en integration mellem UNIlogin og Hjernen&Hjertet, vil medarbejdere automatisk oprettes og nedlægges som brugere i systemet jævnfør de rettigheder, der er koblet på den enkelte brugertype ved UNI-C brugeradministration. Er man oprettet med adgang til flere forskellige niveauer, vil det være muligt at tilgå alle niveauerne gennem samme UNIlogin.

AD-Integration

Etableres der en integration mellem kommunens AD (Active Directory) og Hjernen&Hjertet kan man sikre, at medarbejdere kun kan logge ind i Hjernen&Hjertet ved først at være logget ind i kommunens interne systemer. Til gengæld skal medarbejdere ikke logge ind mere end ét sted. Så snart medarbejderen er logget ind i det kommunale system, har medarbejderen direkte adgang til Hjernen&Hjertet. AD-integration sikrer desuden, at kommunale medarbejdere oprettes og nedlægges automatisk som brugere i Hjernen&Hjertet med de rettigheder, der hører til denne medarbejdertype, når de oprettes i den kommunale AD. 

2-Faktor login

Datatilsynet har i en række udtalelser gjort det klart, at det er tilsynets vurdering, at adgangen til systemer, som indeholder persondata og særligt følsomme persondata, bør være beskyttet med 2-faktor login. Med 2-faktor login kontrolleres brugerenes identitet ved brug af en ekstra "faktor" ud over brugernavn og adgangskode, heraf navnet "2-faktor". Hjernen&Hjertet tilbyder 2-faktor login med SMS. To faktor med SMS-verificering betyder, at brugeren ved første login og herefter med jævne mellemrum, vil blive bedt om at indtaste en "verificeringskode" på fire tal, som sendes til det telefonnummer, som brugeren registrer ved første login. 

Louise Kjær Petersen

Consultant

T: +45 51614217

Kontakt os hvis du vil vide mere

Har du spørgsmål eller ønsker du yderligere viden om Brugerstyring eller Hjernen&Hjertets tilbud generelt, er du meget velkommen til at kontakte Louise Kjær Petersen. Louise har indgående kendskab til integrationer og de tekniske muligheder på de enkelte moduler.