Høj effektivitet og kvalitet

Med værktøjet automatiseres en lang række af de processer, kommunen skal igennem for at gennemføre en brugerundersøgelse. Det giver forvaltningen en stor tidsmæssig besparelse, samtidig med at kvaliteten i de gennemførte undersøgelser sikres.

Med modulet kan kommunale administratorer løbende følge fremdriften i dataindsamlingen på de enkelte enheder og hjælpe forældre, brugere, pårørende og medarbejdere med spørgsmål undervejs i dataindsamlingen. Det har afgørende betydning for at opnå en høj svarprocent og sikre kvaliteten af dataindsamlingen og resultaterne.

Der dannes automatisk rapporter på enheds- område- og kommunalt niveau. Rapporterne giver et hurtigt overblik over tendenser, holdninger og tilfredsheden i kommunen, hvilket gør afstanden mellem måling og handling mindre.

Gør det enkelt at sammenligne

Spørgeskemaerne tager udgangspunkt i den skabelon, der blev udviklet til pilotprojektet "Sammenlignelig brugerundersøgelser på skole- og dagtilbudsområdet", som Rambøll i 2010 gennemførte på vegne af Finansministeriet, og som efterfølgende har dannet grundlag for KL’s skabelon til gennemførelse af brugerundersøgelser.

Vi har efterfølgende videreudviklet alle spørgerammerne, så de passer til de brugergrupper, som I ønsker at undersøge. Det gør det muligt at sammenligne resultater på tværs af kommunale services, på tværs at kommuner og i forhold til landsresultaterne.

Åben op for langsigtet udvikling

Arbejder I med brugerundersøgelse i Hjernen&Hjertet, har I mulighed for at udvikle systemet til jeres strategiske samarbejdspartnere. Dermed kan I indsamle data hele vejen rundt i kommunen og genere automatiske rapporter.

Det vil fremadrettet være muligt at integrere brugerundersøgelser og interne medarbejdermålinger, således at modulet bliver en strategisk rapport, som nemt og effektivt gør jer i stand til at træffe informerede og brugerdrevne beslutninger.

Det er en helt ny måde at tænke databaseret ledelse i danske kommuner, og det åbner op for en mere langsigtet udvikling.

Fakta om modulet

Fakta om Brugerundersøgelser

  • Formål: At understøtte kommunens arbejde med let at gennemføre, administrere og trække resultater fra målinger af brugernes oplevelse af den kommunale service på tværs af alle forvaltningsområder.

  • Målrettet: Den kommunale forvaltning, personale, ledelse i dagtilbud og skoler samt forældrene.

  • Udfyldes af: Forældrene.

  • Baggrund: Brugerundersøgelser anvender spørgerammerne fra det tværministerielle projekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser i den offentlige sektor.

Læs mere om andre relevante moduler til forvaltningsområdet

Kvalitetsplatformen

Med Kvalitetsplatformen hjælpes kommunerne til nemt at leve op til nationalt og kommunalt fastsatte krav til dokumentation af og refleksion over kvaliteten på dagtilbuds- og skoleområdet.

Læs mere om Kvalitetsplatformen

Tilsyn

Tilsynsmodellen understøtter gennemførelsen af det lovpligtige tilsyn og dialogen mellem personale, ledelse og forvaltning i det fælles arbejde med pædagogisk kvalitet.

Læs mere om Tilsyn

Forældreportalen

Forældreportalen gør det nemt for kommunernes fagpersonale i dagtilbud og skole at dele materialer med forældrene sikkert, anmode om samtykke elektronisk og sikre automatisk journalisering af dokumenter i kommunens ESDH-system.

Læs mere om Forældreportalen

Malene Ehlers

Senior Consultant

T: +45 5161 2613

Kontakt os hvis du vil vide mere

Har du spørgsmål eller ønsker du yderligere viden om Brugerundersøgelser eller Hjernen&Hjertets tilbud generelt, er du meget velkommen til at kontakte Malene Ehlers. Malene har i flere år arbejdet med bruger- og medarbejderundersøgelser både i Hjernen&Hjertet og SurveyXact, som er Skandinaviens førende værktøj til spørgeundersøgelser.