KL’s undersøgelse af digitale redskaber i dagtilbud konkluderer, at dagtilbudschefer og dagtilbudsledere er særligt glade for digitale redskaber til vurdering af børns sproglige udvikling og læring samt redskaber målrettet forældresamarbejde og overdragelse af viden mellem dagtilbud og skole. 

Hos Hjernen&Hjertet ser vi positivt på resultaterne af undersøgelsen. Vi vil nedenfor uddybe et par af konklusionerne, som væsentlige elementer i arbejdet med digitale redskaber i kommuneregi.

Oversigt over moduler i Hjernen&Hjertet

Strategi og retningslinjer

Succesfuld implementering af digitale værktøjer i dagtilbud kræver, at der etableres en ”digital organisation”. Det indebærer også at definere en tydelig ansvars- og rollefordeling for at forankre det praksisnære arbejde og indsatser omkring de digitale værktøjer. Hertil anbefaler KL en løbende opfølgning på implementeringsprocessen, der med fordel kan faciliteres af en kommunal konsulent og bredes ud i et understøttende, tværgående og praksisnært netværk.

Konklusionen understøtter den erfaring, Hjernen&Hjertet har fra samarbejdet med landets kommuner. Her ser vi, at udbredelsen og tilfredsheden med Hjernen&Hjertets digitale moduler og systemer er størst i de kommuner, som har ansat dedikerede medarbejdere til at hjælpe det pædagogiske personale med brugen af kommunes digitale løsninger. Sammenhængen mellem Hjernen&Hjertets digitale redskaber kan ses i modellen til højre.

Anvendelse af understøttende digitale redskaber

Undersøgelsen viser, at dagtilbudsledere og dagtilbudschefer er særligt glade for de digitale løsninger, som understøtter arbejdet med vurderinger af børnenes sproglige færdigheder, læring, trivsel og værktøjer, som kan benyttes i forbindelse med forældresamtalerne. De resultater peger i samme retning som de tilbagemeldinger, vi i Hjernen&Hjertet får. De redskaber, der i særlig grad skaber værdi, er de moduler, som retter sig mod det daglige arbejde med at beskrive og vurdere børnenes udvikling, læring og trivsel.

Under samme overskrift konkluderer undersøgelsen, at der ligger et stort og endnu uudnyttet potentiale for at benytte digitale løsninger som grundlag for overgangen mellem dagtilbud og skole. Hos Hjernen&Hjertet arbejder vi hele tiden med de udfordringer, der kan være når man som kommune ønsker at bruge platformen og data mere aktivt i overgangen mellem dagtilbud og skole. Derfor har vi blandt andet haft flere løsningsorienterede dialoger med en lang række kommuner, der bruger Hjernen&Hjertet.

De kommunale dialoger og efterfølgende justeringer har bl.a. gjort det lettere:

  • At overlevere materialer i og imellem dagtilbud og skole med mulighed for indhentning af elektronisk samtykke

  • Det er blevet hurtigere at sortere og navigere mellem børn

  • Resultatvisninger er blevet tilgængelige på flere niveauer på både dagtilbud og skole og så kan skole let få adgang til resultater for dagtilbud, hvis gældende samtykkeregler i kommunen er opfyldt.

Grundlæggende har feedbacken fra kommunerne været, at der er et stort potentiale for at bruge Hjernen&Hjertet mere aktivt på tværs af dagtilbud og indskoling.

Fakta om modulet

Mere om emnet

Hvis du ønsker flere indsigter i resultaterne fra undersøgelsen og viden om arbejdet med digitale redskaber, kan du downloade rapporten.

> Læs mere om rapporten her

Thomas Hagen Holten

Business Manager

T: +45 5161 7817

Vil du vide mere om Hjernen&Hjertets digitale løsninger?

Ønsker du at høre mere om, hvad Hjernen&Hjertet kan tilbyde af digitale redskaber og moduler til dagtilbud, skole, forvaltning og sundhedspleje? Ta’ endelig fat i Thomas Hagen Holten for en uforpligtende dialog. 

Med Hjernen&Hjertet kan I på tværs af kommunen understøtte et målrettet arbejde med udvikling af kvalitet på dagtilbud- og skoleområdet. Viden bliver gjort let tilgængelig, relevant og er opdateret gennem en række brugervenlige fagværktøjer.