Herunder kan du læse mere om hver enkel af KLs 10 kerneværdier, der gælder for dagtilbud, folkeskoler og fritidstilbud.

Du kan også se, hvordan Hjernen&Hjertet hjælper med at gøre værdierne til handlinger og resultater i de enkelte kommuner.

Målet med de 10 værdier er at skabe offentlige tilbud...: 

(Klik på den eller de værdier, du gerne vil læse mere om.)

 • 1. Der både danner og uddanner

  Arbejdet med dannelse i Hjernen&Hjertet kan bl.a. foregå i arbejdet med Rambøll Dialog hvor pædagoger og forældre sammen kan skabe en fælles forståelse af hvordan barnet udvikler sig i forhold til de seks læreplanstemaer. Arbejdet med de seks læreplanstemaer kan i Hjernen&Hjertet også op skaleres, sådan at det på baggrund af børnenes individuelle dialogvurderinger bliver synligt hvilke læreplanstemaer børnene udvikler sig mest inden for og hvilke dagtilbuddet som helhed kan arbejde mere med.

  Moduler der støtter denne tematik:

  - Alsidig Udvikling

  - Pædagogiske forløb

   
 • 2. Der sætter børn og unge forrest og lægger vægt på inddragelse af deres perspektiv

  Hjernen&Hjertets formål er at sætte børn og unges udvikling, trivsel og læring i centrum, At hjælpe praktikere, ledere og politikere med at prioritere, organisere og levere den højest mulige kvalitet i mødet med kommunes ansatte. I Hjernen&Hjertets Lege- og Læringsmiljøvurdering er der mulighed for direkte at inddrage børnenes perspektiv i vurderingen af kvaliteten gennem interview med de ældste børn. 

  Moduler der støtter denne tematik:

  - Lege- og Læringsmiljøvurderingen

   
 • 3. Som samarbejder tæt med forældrene og løfter opgaverne i samspil med kommunalbestyrelse og forvaltning

  Hjernen&Hjertet er en platform som understøtter kvalitetsudvikling og ledelsesinformation i hele den kommunale styrings- og værdikæde på børn- og ungeområdet fra det enkelte barn til kommunalbestyrelsen. Hjernen&Hjertets moduler danner grundlag for kvalificerede samtaler med forældrene om børnenes trivsel, udvikling og læring. Gennem Forældreportalen har forældrene let og sikker adgang til at få viden om den viden som findes i systemet, samt afgive og tilbagetrække samtykker i forhold til videregivelse af materiale fra en institution til en anden.

  Moduler der støtter denne tematik:

  - Dialogmodul

  - Forældreportal

   
 • 4. Der er en central del af lokalmiljøet, og som spiller sammen med børnenes, de unges og deres familiers liv

  Med Hjernen&Hjertet som kvalitetssystem hjælpes dagtilbud og skoler i samarbejdet med børnene og deres familier. Det gælder det daglige arbejde, men i særlig grad de sårbare overgange, hvor et barn skifter mellem institutioner eller begynder sit nye liv i skolen. 

  Moduler der støtter denne tematik:

  - Alsidig Udvikling

  - Robusthed og forandringsparathed (Farvel og Goddag)

  - Overgangsmateriale

   
 • 5. Der efterspørger forskning af høj kvalitet og baserer indsatser på data og viden

  Modulerne i Hjernen&Hjertet er udviklet i tæt samarbejde med forskere, eksperter og dygtige praktikere. Alle Hjernen&Hjertets moduler er udviklet med baggrund i lovgivningens krav til skole- og dagtilbudsområdet. De enkelte værktøjer bygger på forskningsbaseret viden om, hvad er virker og praksiserfaringer for, hvad der skaber værdi i hverdagen. Hjernen&Hjertet opsamler i sig selv løbende data, som bliver til systematisk og dokumenterbar viden om, hvad vi som kommuner og samfund gør og hvad der virker.

  Moduler der støtter denne tematik:

  - Sprogvurdering 3-6

  - Sprogtrappen

  - Motorikvurdering

  - Dansk Psykologisk Forlags O-klasses motorik

  - Ordblindetesten fra Undervisningsministeriet

  - Hogrefes matematik- og danskprøver 

   
 • 6. Der med en stærk faglig ledelse, der er understøttet af en forvaltning, der sætter rammen

  Hjernen&Hjertet opsamler løbende den viden som indlæses i systemet om det enkelte barn og den enkelte institution. Al denne viden samles til let tilgængelig og relevant ledelsesinformation til brug for den faglige ledelse og forvaltningerne.

  Moduler der støtter denne tematik:

  - Lege- og Læringsmiljøvurdering

  - Pædagogisk læreplan

  - Pædagogiske forløb

   
 • 7. Hvor dygtige fagprofessionelle samarbejder på tværs om den tidlige indsats

  Med Hjernen&Hjertet styrkes mulighederne for samarbejde på tværs af områder, enheder og faglighed. Ved at benytte et fælles system skabes ensartede arbejdsgange og et fælles sprog på tværs af forskellige fagprofessioner. En række værktøjer i Hjernen&Hjertet er målrettet arbejdet med den tidlige opsporing og indsats, samt det tværfaglige samarbejde i de tilfælde, hvor det er nødvendigt med en ekstra indsats.

  Moduler der støtter denne tematik:

  - TOPI

  - Ressourcevurdering

  - Tværsplatform

 • 8. Med stærke børnefællesskaber, som øger den sociale mobilitet og løfter og udfordrer alle børn

  Gennem Hjernen&Hjertet er det muligt at strukturere og støtter arbejdet med skabelse af stærke børnefællesskaber. Det gælder understøttelsen af institutioner og skolers strategiske arbejde med udvikling af høj faglighed og velfungerende pædagogiske miljøer. Det gælder også redskaber som hjælper til en forståelse af det enkelte barn, så barnet bliver mødt med den rigtige støtte.

  Moduler der støtter denne tematik:

  - Pædagogisk læreplan

  - Lege- og læringsmiljøvurdering

  - Ressourcevurdering

  - Alsidig udvikling 

 • 9. Hvor en stærk kommunal forankring skaber gode rammer for, at initiativer kan vokse nedefra

  Hjernen&Hjertets primære formål er at styrke det pædagogiske personale i det daglige arbejde med at levere trygge rammer, stimulerende omgivelser og kvalificeret læring til børn og unge. På baggrund af den viden som via det daglige arbejde lagres i systemet, dannes let forståelig og relevant ledelsesinformation fra viden om det enkelte barn til lærer og pædagog, over summerede opgørelser for den enkelte enhed til de faglige lederne til velfungerende og målrettet ledelsesinformation til forvaltning og politikere. Med ledelsesinformation som udspringer fra de opgaver som varetages i det daglige arbejde skabes det bedst mulige fundament for formulering af politiske visioner som er forankret i den virkelighed som findes ude i ”3A”.

  Moduler der støtter denne tematik:

  - Dokumentationsmodul og Kvalitetsplatform

  - Ledercockpit

  - Kvalitetsrapporter

 • 10. Som arbejder helhedsorienteret og skaber sammenhæng i børn og unges liv og et godt grundlag for overgang til ungdomsuddannelse

  Med Hjernen&Hjertet som kommunal samarbejdsplatform styrkes samarbejdet mellem de kommunale institutioner fra dagpleje til uddannelsesparathedsvurderingen i 8 klasse. Helhed og sammenhæng skabes dels over tid hvor viden følger det enkelte barn fra den ene institution til den næste, men også når der undervejs er brug for at inddrage flere fagligheder i at støtte barnet lidt ekstra på rejsen. En række af værktøjerne i Hjernen&Hjertet kan benyttes fra barnet starter i dagpleje og ind i skolen.

  Moduler der støtter denne tematik:

  - Sprogvurdering 3-6

  - Dialogvurdering

  - Alsidig udvikling 

   

Thomas Hagen Holten

Business Manager

T: +45 5161 7817

Kontakt os hvis du vil vide mere

Har du spørgsmål eller brug for uddbydning, så tøv ikke med at kontakte Thomas Hagen Holten. Gennem snart 15 år har Thomas arbejdet med Hjernen&Hjertet. Han har været med til at udvikle de fleste moduler og kender tilmed systemet bag Hjernen&Hjertet indgående.

Lad os tage en uforpligtende dialog

Så vil du vide mere om, hvordan Hjernen&Hjertet kan hjælpe jer inden for dagtilbudsområdet kontakt endelig Thomas for en uforpligtende dialog.