Hjernen&Hjertet er Rambølls digitale løsning, som i et tæt samarbejde med NOVAX og TM Sund/Solteq Sund, understøtter sundhedsplejens arbejde med elektronisk og automatisk overlevering af viden til barnets kommende dagtilbud. 

Udover sundhedsplejens faglige beskrivelse af barnet kan forældrene inddrages med en beskrivelse af barnet i hjemmekonteksten.

Det samlede overleveringsmateriale skaber et stærkt grundlag for de kommende fagpersoners modtagelse af barnet. Forældresamtykke kan nemt og let indhentes efter gældende lovpligtige retningslinjer for overlevering.

Skal vi hjælpe dig?

Hjernen&Hjertet bidrager til at sikre et godt grundlag for barnets start i dagtilbud. Platformen består desuden af en lang række fagredskaber, som 93 af landets kommuner anvender i det daglige arbejde med børnenes udvikling, læring og trivsel fra 0-16 år.

Vores løsninger tilbyder:

  • En automatisk og struktureret overlevering af viden til dagtilbud
  • Inddragelse af forældrenes perspektiv i overleveringen
  • Elektronisk samtykkehåndtering
  • Stærk sammenhæng mellem sundhedsplejens journalsystem og Hjernen&Hjertet

Hjernen&Hjertets arbejde med sundhedsplejen

Hjernen&Hjertet tilbyder fagrettede redskaber til sundhedsplejen, som gør arbejdet med det enkelte barn strukturet og samtidig let at inddrage barnets forældre.

De digitale løsninger bidrager til kvalitet for sundhedsplejen ved at understøtte og automatisere en lang række processer og aktiviteter, som danner grundlag for den løbende refleksion og dialog på flere niveauer.

> Læs mere om Hjernen&Hjertets tilbud og moduler til Sundhedsplejen her

Tilmeld dig Landskonference for Sundhedsplejersker 2021 lige HER

Malene Ehlers

Konsulent

T: +45 5161 2613

Kontakt os hvis du vil vide mere

Ønsker du mere viden om Hjernen&Hjertets arbejde med sundhedsplejen, er du velkommen til at kontakte Malene Ehlers.

Malene rådgiver, underviser og implementerer Hjernen&Hjertets fagværktøjer i kommunerne både i praksis og strategisk. Hun har særligt fokus på at skabe sammenhænge og sikre stærke overgange og overlevering af viden fra barnets liv i sundhedsplejen og ind i dagtilbud og skolelivet.