Hjernen&Hjertet har i samarbejde med NOVAX udvidet integrationen mellem de to fagsystemer på flere områder:

Automatisk oprettelse af børn i Hjernen&Hjertet
Når et barn oprettes i NOVAX, så oprettes barnet nu automatisk også i Hjernen&Hjertet.

Fra barnets journal i Novax til barnets side i Hjernen&Hjertet
For at sundhedsplejerskerne let kan tilgå børn i Hjernen&Hjertet er der lavet en integration til NOVAX, som gør, at man ved et enkelt klik på en knap i NOVAX kan gå direkte fra barnets journal i NOVAX til barnets side i Hjernen&Hjertet. I Hjernen&Hjertet kan der foretages en række registreringer på barnet, som tilsammen danner ét samlet overleveringsmateriale til overlevering til barnets kommende dagtilbud. Materialet rummer desuden mulighed for at inddrage forældrenes perspektiv i det samlede materiale.

Overførsel af stamdataoplysninger
Det er desuden muligt at overføre en række stamdataoplysninger fra barnets journal i NOVAX til barnets side i Hjernen&Hjertet - herunder forældremyndighed, forældres og søskendes navne, sproglig baggrund m.m. Stamdataoplysningerne overgår automatisk til Hjernen&Hjertets overgangsmateriale til brug i overleveringsmaterialet til barnets kommende dagtilbud. Således skal disse stamoplysninger blot indtastes én gang i NOVAX, hvorefter de kan bringes i anvendelse i begge systemer.

Brugeradgang
Endvidere styres sundhedsplejens adgang til Hjernen&Hjertet gennem NOVAX. Med en autentificeret bruger i NOVAX har sundhedsplejersken tilsvarende adgang til Hjernen&Hjertet. Ligeledes fratages adgangen til Hjernen&Hjertet i det øjeblik, hvor sundhedsplejersken ikke længere har adgang til NOVAX mere. Dette skaber stor sikkerhed og sikrer automatisk brugeradministration og et minimum af administrativt arbejde i forhold til brugeroprettelse og nedlæggelse.

PUF og ADBB-data
Mange kommuner arbejder med enten PUF- eller ADBB-metoden til at foretage sundhedsvurderinger af børn. Disse data kan nu overføres til Hjernen&Hjertet og indgå i det samlede overgangsmateriale, hvis man som kommune ønsker det.

Hjernen&Hjertet tilbyder fagrettede redskaber til sundhedsplejen, som gør arbejdet med det enkelte barn strukturet og samtidig let at inddrage barnets forældre.

De digitale løsninger bidrager til kvalitet for sundhedsplejen ved at understøtte og automatisere en lang række processer og aktiviteter, som danner grundlag for den løbende refleksion og dialog på flere niveauer.

> Læs mere om Hjernen&Hjertets tilbud og moduler til Sundhedsplejen her

Line Keiding Petersen

Business Manager

T: +45 51 61 79 09

Kontakt os hvis du vil vide mere

Ønsker du mere viden om integrationen eller Hjernen&Hjertets arbejde med sundhedsplejen, er du velkommen til at kontakte Line Keiding Pedersen.