Den 21. november 2019 offentliggjorde Datatilsynet afgørelse om Hvidovre Kommunes behandling af oplysninger om børn, der relaterer sig til deres trivsel.

Datatilsynets afgørelse kommer på baggrund af en klage fra en borger over Hvidovre Kommunes behandling af ikke-følsomme og følsomme oplysninger om børn i forbindelse med brug af TOPI som metode til systematisk screening af kommunens børns trivsel, herunder kommunens brug af Hjernen&Hjertet.

Afgørelsen er første gang Datatilsynet foretager en konkret vurdering af en kommunes behandling af oplysninger i Hjernen&Hjertet.

Datatilsynet

Foto: datatilsynet.dk

Betydning for kommuner, der bruger Hjernen&Hjertet

Afgørelsen er naturligvis interessant for de kommuner, der benytter TOPI som metode til vurdering af børns trivsel.

Afgørelsen kan dog også være interessant for alle de kommuner, der benytter Hjernen&Hjertet. Det er blandt andet fordi, Datatilsynet eksplicit angiver Dagtilbudslovens bestemmelse om, at ”...kommunen har til opgave at fremme børns trivsel, udvikling og læring gennem kommunen tilbud.”, som lovligt grundlag for behandlingen.

Da lovteksten nævner både trivsel, udvikling og læring, vil det være naturligt, at denne paragraf også benyttes som hjemmelgrundlag for behandlingen af personoplysninger i andre af moduler i Hjernen&Hjertet.

I afgørelsen skriver Datatilsynet om hjemmelsgrundlaget for kommunens behandling af trivselsoplysninger om børnene:

  1. At Dagtilbudsloven (§1 stk. 1) giver kommunerne ”…til opgave at fremme børns trivsel, udvikling og læring gennem kommunens tilbud..”

  2. At ”.. behandlingen af de omhandlede oplysninger som led heri ligger inden for rammerne af databeskyttelseslovens § 7, stk. 4."

  3. At ”.. kommunen behandler de omhandlede oplysninger som led i kommunens myndighedsudøvelse inden for børneområdet, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e."

Sammenfattende skriver datatilsynet:

”Datatilsynet finder på den baggrund, at Hvidovre Kommunes behandling af personoplysninger finder sted inden for rammerne af databeskyttelseslovens § 7, stk. 4, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra g, og forordningens artikel 6, stk. 1, litra e.”

Datatilsynet træffer i øvrigt afgørelse i forhold til yderligere to klagepunkter:

  • At klageren ikke har fremsat argumenter, som gør det muligt at få undtaget klagerens børn fra kommunes systematiske screening i TOPI
  • At Rambøll har lovlig hjemmel til at behandle data på vegne af kommunen, jf. den indgåede databehandleraftale.

> Datatilsynets afgørelse findes her

Thomas Hagen Holten

Director

T: +45 5161 7817

Kontakt os hvis du vil vide mere

Har du spørgsmål eller kommentarer er du velkommen til at kontakt Thomas Hagen Holten.