Hjernen&Hjertets Fokuspunkter ser på potentialer og udvikling og har vist sig velfungerende på dagtilbudsområdet. Her har modellen eksisteret i otte år, og i dag bliver den benyttet systematisk i op mod halvdelen af landets kommuner. 

Den 25. juni 2020 offentliggjorde Undervisningsministeriets rådgivningsgruppes anbefalinger vedrørende ”Elevplanen”. Rådgivningsgruppens anbefaling er, at elevplanen erstattes af en forpligtelse ”til regelmæssigt at udarbejde få, væsentlige fokuspunkter for elevernes faglige og alsidige udvikling til brug for dialogen mellem skole, elev og hjem.”

Det er den model, som allerede findes i Hjernen&Hjertet, og som op mod halvdelen af landets kommuner i dag frivilligt har valgt at benytte på dagtilbudsområdet.

Fokuspunkter er en elektronisk handleplan, hvor mål og indsatser for det enkelte barn beskrives. Fokuspunkter bygger på SMTTE-modellen og udarbejdes af fagpersonalet alene eller i samarbejde med forældrene. Fordelen ved at anvende Fokuspunkter er, at alle indsatser og aftaler for det enkelte barn samles ét sted, som de fagpersoner, der omgiver barnet i det daglige, kan tilgå. Dette gør, at arbejdet bliver mindre afhængigt af én fagperson og således mindre sårbart ved ændringer i personalestrukturen.

Med let adgang fra AULA samt Hjernen&Hjertets nye design og hurtigere IT-motor er ”Hjernen&Hjertets Fokuspunkter” et oplagt valg til erstatning for de eksisterende elevplaner.

Særligt velegnet til indskolingen

Fokuspunkter er særligt velegnet i indskolingen, hvor brugen af Hjernen&Hjertets model kan skabe et fælles sprog og grundlag for samarbejdet mellem dagtilbud, SFO, indskolingslærerne, forældre og eleven.

For kommuner som benytter Hjernen&Hjertets:

  • Sprogvurdering
  • Dialogvurdering
  • Vurdering af alsidig udvikling
  • Ordblinderisikotesten
  • 0-klasses matematikvurdering

eller et af de andre fagmoduler øges værdien af Fokuspunkterne yderligere.

> Læs ministeriets nyhed her

Christian Brinkmann Damsgaard

Senior Consultant

T: +45 51614222

Kontakt os hvis du vil vide mere

Har du spørgsmål, eller ønsker du yderligere viden om Fokuspnkter eller Hjernen&Hjertets tilbud generelt, er du meget velkommen til at kontakte Christian Brinkmann Damsgaard.

Christian har arbejdet med Hjernen&Hjertet i flere år. Han har særligt fokus på, hvordan data bliver gjort tilgængelig på måder, der gør det nemt for Hjernen&Hjertets brugere at omdanne indsigter til bedre kvalitet i praksis.