Matematisk forståelse er essentielt, når barnet lærer at forhandle og indgå kompromiser. Det forgår hver dag, eksempelvis når børn enes om at tage ture på gyngen, gerne vil lægge madpakken på den øverste hylde i køleskabet eller leder efter den spidse hue til at lege heks med. Ikke den runde.

Etablering af begreber

Matematisk opmærksomhed handler om at vi hjælper børnene med at etablere begreber som eksempelvis former, mængder og antal, der gør dem mere opmærksomme på matematikken i deres omgivelser. Matematisk opmærksomhed handler IKKE om, at børn i dagtilbud skal lære skolens matematik at kende allerede i dagtilbuddet, men i højere grad om at skabe nysgerrighed og bevidsthed.

Til at understøtte arbejdet med matematisk opmærksomhed har forlaget Pind og Bjerre udviklet et univers, som har til formål at understøtte og inspirere til, hvordan der kan arbejdes målrettet med det i dagtilbud og børnehaveklassen.

 

Rulling lærer børnene om matematisk opmærksomhed

Materialet til Matematisk opmærksomhed er bygget op som en fortælling, hvor vi følger hovedpersonen, som er en Rulling (et toiletrulle-væsen kendt fra TV), Rullings slot af Duplo-klodser og Rullings drager.

Rulling og dragerne gennemgår seks forskellige oplevelser med hverdagssituationer, hvor børnenes opgaver handler om at: designe, tælle, måle, forklare, lokalisere og lege/spille. De forskellige oplevelser er tilpasset aldersniveau og tager ca. 30 minutter. 

 

Opsamling i Hjernen&Hjertet

Hjernen&Hjertet tilbyder at samle og skabe overblik over resultater og færdigheder fra Matematisk opmærksomhed i systemet. Pædagogen og børnehaveklasselæreren gennemfører testen med børnene og indtaster herefter resultaterne.

For elever i 0. klasse kan resultaterne trækkes direkte ind i meddelelsesbogen, som understøttes i Hjernen&Hjertet. Det gør det nemt at leve op til lovgivningen på området.

Lovgivningen foreskriver:

”For elever i børnehaveklassen, hvor undervisningen overvejende gives i form af leg og andre udviklende aktiviteter i stedet for som fagopdelt undervisning, skal kompetenceområderne sprog og matematisk opmærksomhed indgå.”

Hvis I som kommune allerede nu ønsker at sætte gang i en positiv spiral og øge fokus på matematisk opmærksomhed og nysgerrighed, står vi naturligvis til rådighed for yderligere introduktion. Tag gerne fat i jeres kontaktperson ved Hjernen&Hjertet, for yderligere viden.

Malene Ehlers

Senior Consultant

T: +45 5161 2613

Kontakt os hvis du vil vide mere

Ønsker du mere viden om emnet, er du velkommen til at kontakte Malene Ehlers.