|
HJERNEN&HJERTET

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Få inspiration til at håndtere udfordringer og barrierer i arbejdet med data

En bred og systematisk brug af data i skolen kan sikre, at lærerne får blik for alle elevers læring. Men opfattelsen af, hvad data er, er ofte så snæver, at det bliver en hindring til at udfolde potentialet i arbejdet med data i klasseværelset. Et genbesøg i EVA’s rapport ’Et bevidst blik på alle elevers læring’, bekræfter fem vigtige pointer om brug af data i skolen.

Læs hele rapporten her

 

 

© HJERNEN&HJERTET - Ramboll  -  www.hjernenhjertet.dk  -  printet 
© HJERNEN&HJERTET - Ramboll