|
HJERNEN&HJERTET

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fokus på forældreinformation og samtykke

Reglerne for informationspligt, afgivelse af samtykke og dataadgang er ikke simple og skærpes med EU's persondataforordning. Rambøll Hjernen&Hjertets ”Forældreplatform” er et avanceret modul som letter arbejdet med samtykker, gør samtykket elektronisk og sikrer at forældrene er informeret om præcist, hvad de giver samtykke til.

 

Med den nye Persondataforordning fra EU, sættes yderligere fokus på krav til information til borgerne og overholdelse af reglerne omkring samtykke. Den seneste tids medieomtale har sat fokus på kommunerne arbejde med trivselsdata på individniveau og behovet for at forældrene inddrages, informeres og ikke mindst bliver bedt om samtykke, hvor der er behov for det.

Med Hjernen&Hjertets forældreportal kan kommunen styrke forældreindflydelse og -indsigt, kommunikation og samarbejde med dagtilbuddet samt styrke og optimere processerne omkring indhentelse af informerede samtykker fra forældrene.

Hjernen&Hjertets forældreportal giver følgende muligheder:

 • Lærere, sundhedspersonale og pædagoger i skole og dagtilbud kan dele rapporter fra Hjernen&Hjertet, der vedrører barnets læring, sundhed og trivsel, med forældrene – på en let, sikker og direkte måde.
 • Forældrene tilgår alle dokumenter i forældreplatformen med NemId og på den måde er alle persondata beskyttet optimalt.
 • Når personalet i dagtilbud eller skole anmoder forældrene om samtykke gennem Forældreportalen får forældre adgang til at se præcis det materiale, som der ønskes samtykke til overdragelse af. Forældrene afgiver således et ”informeret” samtykke.
 • Forældre kan trække et samtykke tilbage direkte i forældreportalen og denne tilbagetrækning får umiddelbart virkning for de data, som vises i systemet. På den måde hjælper systemet de kommunale medarbejdere med at leve op til den nye lovgivning.
 • Forældreportalen kan sættes op så dokumenter der deles med forældrene automatisk journaliseres i Acadre eller et af de andre kommunale journaliseringssystemer.
 • Det er muligt at invitere forældre til deltagelse i dialogbesvarelser, bidrag til sprogvurdering, afgivelse af svar på brugerundersøgelser mv. gennem forældreportalen.

Hjernen&Hjertets forældreplatform bidrager med værdi på følgende områder:

 • Gør det let at dele materialer med forældrene
 • Sikrer personfølsomme oplysninger mod misbrug
 • Sikrer overholdelse af procedurer for håndtering af samtykkeafgivelse
 • Sikrer at der faktisk er givet samtykke, når information overdrages
 • Sikrer at det er den rigtige person, som afgiver samtykket
 • Giver besparelser i tidsforbruget til indsamling af samtykke
 • Muliggør automatisk journalisering

 

For yderligere information kontakt:

STEF
Steffen Borges
Konsulent
T+45 5161 8525
M+45 5161 8525
Estef@ramboll.com
© HJERNEN&HJERTET - Ramboll  -  www.hjernenhjertet.dk  -  printet 
© HJERNEN&HJERTET - Ramboll