|
HJERNEN&HJERTET

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medieomtale af Rambøll Hjernen&Hjertet

Siden årsskiftet har der i medierne været tre artikelserier om registrering og brug af børns trivselsdata på individniveau. Som førende leverandør af systemer til arbejde med kvalitet på dagtilbud og skoleområdet, er det naturligt, at Rambøll har været nævnt i den forbindelse.

Medierne har haft et kritisk fokus på kommunernes registrering og brug af oplysninger om børnenes trivsel på individniveau og ikke mindst på overholdelsen af persondatalovgivningen i den forbindelse.

 

Politiken har siden årsskiftet haft tre artikelserier om registrering og brug af børns trivselsdata på individniveau, som også er blevet samlet op af andre medier.

Artikelserien startede med en kritisk artikel om Undervisningsministeriets registrering af resultater fra de nationale trivselsmålinger på individniveau.

I anden omgang fokuserede Politiken på en gruppe kommuners arbejde med individuel opfølgning på trivselsmålingerne gennem systemer som Hjernen&Hjertet eller Klassetrivsel. Det har fået ministeriet til at præcisere, at den årlige nationale trivselsmåling udelukkende skal bruges til statistiske formål.

I tredje omgang har Politiken skrevet en række kritiske artikler om to kommuners arbejde med modellen for tidlig opsporing TOPI gennem Rambøll Hjernen&Hjertet - TOPI.

Der er konkret rejst følgende kritik af kommunernes arbejde med børns trivsel:

  1. De nævnte kommuner er blevet kritiseret for ikke at informere forældrene godt nok om den indsamling og registrering, der er sket i forbindelse med brugen af Hjernen&Hjertet, herunder mulighed for indsigt og slettefrister.
  2. De nævnte kommuner er blevet kritiseret for ikke i fuldt omfang at have foretaget den nødvendige anmeldelse af systembrugen til datatilsynet.

 

Efter rækken af artikler står én ting klart: Som kommune kan man lovligt behandle trivselsdata på individniveau i et it-system som Hjernen&Hjertet, forudsat at man, som dataansvarlig, gør de nødvendige ting ift. lovgivningen.

Hos Rambøll arbejder vi løbende på at levere det bedste og mest fagligt velfunderede system til vores kunder. I forlængelse af mediernes omtale er vi gået i dialog med de 70 kommuner, som har et eller flere moduler i Hjernen&Hjertet, om hvordan systemet kan forbedres på måder, der støtter kommunerne og deres medarbejdere i at give forældrene den rigtige information og i øvrigt sikre overholdelsen af persondatalovgivningen.

Som kommune er der på baggrund af erfaringerne fra vores samtaler med kommunerne fire punkter som det kan være en god ide at genoverveje, når man som kommune arbejder med it-systemer, hvor der behandles persondata: 

  1. Hvad er hjemmelsgrundlaget for at arbejde med og at registrere oplysninger om personer på individniveau?
  2. Er forældrene/borgerne godt nok informerede om formål og omfang af databehandlingen samt mulighed for bl.a. indsigt?
  3. Hvad er reglerne for overførsel af data mellem institutioner, og hvornår skal der indhentes samtykke?
  4. Hvad er retningslinjer og procedurer omkring sletning af data?

 

Som hjælp til vores kunder har vi i Rambøll udarbejdet et generelt vejledningsdokument, som kan hentes fra hjælpefanen i Hjernen&Hjertet – under punktet ”Generel hjælp og vejledning”.

Se i øvrigt nyheden omkring arbejdet med Socialstyrelsens opsporingsmodel ”Tidlig Opsporing og Indsats” gennem modulet Rambøll H&H TOPI.

Link til nyhed på hjemmeside

 

 

© HJERNEN&HJERTET - Ramboll  -  www.hjernenhjertet.dk  -  printet 
© HJERNEN&HJERTET - Ramboll