|
HJERNEN&HJERTET

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nyt Rambøll Sprog til sprogvurdering i dagtilbud og børnehaveklassen – baseret på det reviderede nationale sprogvurderingsmateriale

Endelig er vi nu klar til at lancere det nye reviderede sprogvurderingsmateriale i en ny udgave af Rambøll Sprog – Rambøll Sprog, Sprogvurdering 3-6. Den nye udgave af sprogvurderingen åbnede torsdag den 26. oktober 2017.

 

I ugen op til efterårsferien modtog vi de endelige reviderede materialer til Sprogvurdering 3-6 fra Børne- og Socialministeriet, og vi har nu implementeret de sidste ændringer i systemet.

Kommunale kontaktpersoner kan allerede nu hente de nye materialer fra Børne og Socialministeriet i Hjernen&Hjertet under fanen ”Hjælp”. Øvrige brugere af Rambøll Sprog får adgang til materialet i forbindelse med at kommunen overgår til Sprogvurdering 3-6.

Det nye sprogvurderingsmateriale indeholder en række forbedringer, som vil bidrage positivt til sprogarbejdet med børn i dagtilbud og indskolingen.

Ud over den revision, som er foretaget af sprogprofessor Dorthe Bleses og folkene omkring hende, er der sket en række forbedringer af den IT-understøttelse som Hjernen&Hjertet tilbyder - blandt andet:

  • ”Trinsløs indstigning”, hvilket vil sige, at børn fra 3 til 6 år kan sprogvurderes på alle alderstrin. Systemet udvælger automatisk de spørgsmål der passer til barnets alder.
  • Systemet understøtter bedre mulighed for at teste det samme barn flere gange med mulighed for at se barnets sproglige udvikling i barnets egen individrapport.
  • Børne-, enheds-, klasse- og kommunale rapporter er revideret med henblik på at skabe ensretning på tværs, gøre det nemt at få et overblik samt samle alle relevante resultater i én rapport.
  • Der er udarbejdet temabeskrivelser og aktivitetskort der har til formål at understøtte fagpersonalets arbejde med børns sprogudvikling.

Ønsker du yderligere information om det nye Rambøll Sprog, kan du kontakte Anne Dall på mail: dall@ramboll.com eller tlf.: 5161 8012. 

 

 

© HJERNEN&HJERTET - Ramboll  -  www.hjernenhjertet.dk  -  printet 
© HJERNEN&HJERTET - Ramboll