|
HJERNEN&HJERTET

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner

Betydningen af det gode samarbejde mellem det pædagogiske personale og forældre i daginstitutioner har en øget politisk og faglig bevågenhed. Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har udgivet en rapport, hvor de har undersøgt, hvilke potentialer samarbejdet har for at styrke børnenes trivsel, udvikling og læring.

Forskning peger på, at jo bedre kontakten og samspillet er mellem forældre og pædagogisk personale, desto mere positivt oplever barnet dagtilbuddet.

Hvis du vil læse mere om undersøgelsen og herunder de fem veje, som undersøgelsen peger på, kan styrke forældresamarbejdet, så kan du læse hele rapporten ”samarbejde mellem forældre og daginstitutioner” her.

© HJERNEN&HJERTET - Ramboll  -  www.hjernenhjertet.dk  -  printet 
© HJERNEN&HJERTET - Ramboll