Her kan du læse mere om persondata og integrationsmuligheder, Hjernen&Hjertets undervisningsmuligheder og netværksmøder, Hjernen&Hjertet brugerpanel samt holdet bag.

Du kan også blive klogere på, hvordan Hjernen&Hjertet målrettet arbejder med og understøtter flere af FN's Verdensmål.

Behandling af persondata

De indsigter og den viden, der kan skabes via Hjernen&Hjertet, bliver ikke bedre end de informationer, der kommer ind i systemet. Derfor er det også afgørende at både børn, unge, forældre og fagpersoner, som leverer data til systemet, er trygge ved den behandling af persondata, der sker i Hjernen&Hjertet.

Hjernen&Hjertet bygger på en it-platform, som er sikret efter alle kunstens regler. Så data er i gode hænder hos Hjernen&Hjertet.

Men hvordan er det lige med jeres ansvar i forhold til persondata, GDPR og brugen af et it-system som Hjernen&Hjertet? Bliv klogere her.

> Læs hvordan persondata skal behandles

Effektivisér arbejdet med integrationer

Hjernen&Hjertet gør det nemt og sikkert at koble kommunernes egne it-systemer og udvalgte 3. parts systemers sammen med de løsninger, I benytter hos os. Det giver jer mere smidige og effektive arbejdsgange.

Samlet og sikkert
Integrationsløsningerne indhenter og samler data ét sted, og giver jer adgang til alt den relevante data i Hjernen&Hjertet.

Løsningerne er gennemprøvede og lever op til alle de krav, der er til sikkerhed på området.  

> Læs mere om de mange integrationer

Møte i Oslo

Undervisning i Hjernen&Hjertet

Hjernen&Hjertet tilbyder kurser og undervisningsforløb, som henvender sig til både kommunale og private dagtilbud og skoler.

Forløbene gør deltagerne i stand til at navigere sikkert i systemet, udfylde vurderinger og handleplaner samt hente og omsætte data til gavn for praksis.

> Læs mere om undervisningsmulighederne her

Netværksmøder og webinarer
Som tillæg til undervisningsdagene afholdes flere gratis netværksmøder og webinarer, hvor faglige temaer behandles og kobles til mulighederne i Hjernen&Hjertet. 

> Se mere om de kommende netværksmøder og webinarer

Samtale på kontoret

Holdet bag Hjernen&Hjertet

Hjernen&Hjertet udvikles konstant med input fra vores kunder og med fokus på at understøtte de kommunale kerneopgaver. Holdet bag Hjernen&Hjertet er blandt andet uddannet inden for pædagogik, psykologi, datalogi, økonomi og statskundskab.

Vores brede faglighed ser vi som en stor styrke i hverdagen og i arbejdet med at imødekomme de kommunale behov bedst muligt. Sammen gør vi hver dag vores bedste for at udvikle og drive en digital platform, der gør det nemmere og mere effektivt at levere kvalitet i dagtilbud og skole.

Dedikeret kontaktperson
Vores kunder får tilknyttet en dedikeret kontaktperson hos os, som er klar til at hjælpe jer med at opnå det fulde potentiale af Hjernen&Hjertet. Er du i tvivl om hvem, der er kontaktperson i din kommune, er du altid velkommen til at kontakte os.

Hjernen&Hjertets Brugerpanel

Har du lyst til at bidrage til Hjernen&Hjertets fortsatte udvikling? Har du kendskab til Hjernen&Hjertets platform, og har du idéer eller forbedringsforslag?

Så har du muligheden her. Hjernen&Hjertet har oprettet et brugerpanel, hvor du har mulighed for at bidrage med erfaringer fra praksis og komme med input og forslag til forbedringer i samspil med Hjernen&Hjertet for at gøre platformen, værktøjerne og navigationen mere brugervenlig og intuitiv. 

Som en del af brugerpanelet kan du blive kontaktet med henblik på at deltage i interviews, brugertests af nye funktioner og moduler samt indgå i dialog med os om rapporter og resultatvisninger.

> Læs mere og tilmeld dig Hjernen&Hjertets Brugerpanel her
FN's Verdensmaal

Globale mål - Lokale løsninger

FN’s Verdensmål har stor bevågenhed hos Hjernen&Hjertet og hos Rambøll, som Hjernen&Hjertet er en del af. Målene skal løse globale udfordringer, men det sker kun med de rette lokale løsninger:

Mål #3: Sundhed og trivsel
I Hjernen&Hjertet kan fagpersoner på tværs af sundhedspleje, dagtilbud, skole og forvaltning samarbejde om at fremme børns sundhed og trivsel. 

Mål #4: Kvalitetsuddannelse
Med Hjernen&Hjertets værktøjer til opkvalificering af kvaliteten i dagtilbud og skole understøtter vi, at alle får samme muligheder for læring og udvikling.

Mål #10: Mindre ulighed
Hos Hjernen&Hjertet går vi op i at styrke fællesskabet og integrationen af børn og unge. Vi skaber aktiviteter og indsatser, der mindsker ulighed på området.

Thomas Hagen Holten

Business Manager

T: +45 5161 7817

Kontakt os hvis du vil vide mere

Har du spørgsmål eller ønsker yderligere viden om Hjernen&Hjertet, er du meget velkommen til at kontakte Thomas Hagen Holten. Gennem 20 år har Thomas arbejdet med Hjernen&Hjertet.

Han har været med til at udvikle modulerne og kender systemet indgående, så han kan hjælpe jer godt i gang eller videre med løsninger i Hjernen&Hjertet.