Integrationsløsningerne til og med Hjernen&Hjertet indhenter og samler data ét sted og giver jer adgang til alt relevant data i Hjernen&Hjertet.

Her kan du læse mere om de forskellige løsninger der tilbydes:

Stamdata for børn og elever:

Hjernen&Hjertet tilbyder som standard en integration til kommunens grundsystem, som sikrer automatisk oprettelse og vedligeholdelse af børne- og elevoplysninger fra KMD, IST, Assemblé og Unilogin.

Løsningen sikrer, at medarbejder i sundhedsplejen, i dagtilbud og på skolerne kan bruge deres tid på kerneopgaven.

Brugerstyring af medarbejder:

Hjernen&Hjertet tilbyder automatisk brugerstyring, som sikrer at medarbejderne får adgang på rette niveau i H&H.

Løsningen letter det administrative arbejde og øger sikkerheden, idet brugeroprettelse og nedlæggelse af brugere er koblet direkte til kommunens medarbejdersystemer. 

Journalisering og arkivering af data:

Med Hjernen&Hjertet er det muligt at journalisere elektronisk og direkte til Acadre, SBSYS og KMD Nova.

Løsningerne gør det nemt og tidseffektivt at opfylde journaliseringspligten. Samtidig nedbringer det risikoen for at distribuere personfølsomme dokumenter til forkerte eller uvedkommende modtagere.

Hjernen&Hjertet support:

Har du spørgsmål til integrationsmulghederne? Så sidder vores support klar med svar ved telefonen og mailen på alle hverdage:

Mandag til fredag fra kl. 8.30 til kl. 16.00

Tlf.: 5161 7943

Mail: hjernenhjertet@ramboll.com