Systemintegrationer til Hjernen&Hjertet

Hjernen&Hjertet indhenter og samler al data i ét system og giver jer adgang til det relevante data gennem diverse integrationsmuligheder. Du kan læse mere om de forskellige muligheder, som tilbydes ved adgang her:

Stamdata for børn og elever

Hjernen&Hjertet tilbyder som standard en integration til kommunens grundsystem, som sikrer automatisk oprettelse og vedligeholdelse af børne- og elevoplysninger fra KMD, IST, Assemblé og UNIlogin. Løsningen sikrer at medarbejdere i sundhedsplejen, i dagtilbud og på skolerne kan bruge deres tid på kerneopgaven.

Brugerstyring af medarbejder

Hjernen&Hjertet tilbyder automatisk brugerstyring, som sikrer at medarbejderne får adgang på rette niveau i systemet. Løsningen letter det administrative arbejde og øger sikkerheden, idet brugeroprettelse og nedlæggelse af brugere vil blive koblet direkte til kommunens medarbejdersystemer.  

Journalisering og arkivering af data

Med Hjernen&Hjertet er det muligt at journalisere elektronisk og direkte til Acadre og SBSYS. Løsningerne gør det nemt og tidseffektivt at opfylde journaliseringspligten. Samtidig nedbringer det risikoen for at distribuere personfølsomme dokumenter til forkerte eller uvedkommende modtagere.

Louise Kjær Petersen

Consultant

T: +45 51614217

Kontakt os hvis du vil vide mere

Har du spørgsmål eller ønsker yderligere viden om hvordan Hjernen&Hjertet arbejder med integrationer, er du velkommen til at kontakte Louise Kjær Petersen.