Kommende webinarer

Den 24. og 31. maj: Informations- og dialogmøde om Hjernen&Hjertets understøttelse af Meddelelsesbogen

Læs mere om de enkelte webinarer, indhold og tidspunkt nedenfor.

 


________________________________________________

Hjernen&Hjertets understøttelse af Meddelelsesbogen

- Dialogbaseret online møde for skoleledere og forvaltning på skoleområdet 

Hjernen&Hjertet inviterer til informations- og dialogmøde, hvor vi præsenterer Hjernen&Hjertets digitale understøttelse af meddelelsesbogen. Dette kommer i forlængelse af, at folkeskoleforligskredsen den 29. oktober 2021 har indgået aftale om det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem, hvor elevplaner erstattes af en meddelelsesbog, som skal laves for alle elever fra 0. til 9. klasse.

Mødet vil først og fremmest bestå af et oplæg, hvor du vil blive introduceret til Hjernen&Hjertets meddelelsesbog, som allerede nu understøttes i systemet. Herudover vil vi skabe rum for at høre jeres input og tanker på tværs af de deltagende kommuner. Dette med henblik på at kvalificere og tegne retningen for vores videreudvikling, så vi får skabt et stærkt fundament, som kan skabe værdi for både lærere, forældre og elever.

Helt konkret vil vi præsentere dig for, hvordan du kan oprette og anvende meddelelsesbogen som et dynamisk og inkluderende samarbejdsredskab.

På mødet vil du blive introduceret til, hvordan du med meddelelsesbogen kan:

  • Tilføje resultater fra fx Sprogvurdering 3.6, Hogrefe, Alsidig Udvikling, Risikotesten for Ordblindhed, DVO-testen, Elbros ordlister mv. 
  • Udarbejde konkrete fokuspunkter for elevens faglige og alsidige udvikling
  • Håndtere møder inkl. formidling af dagsordener og referater fra fx skole-hjem-samtaler og teammøder.
  • Vedhæfte relevant materiale fx tests udført på papir, observationer, billeder mm.
  • Dele meddelelsesbogen sikkert med forældrene
  • Samle al relevant information ét sted

Vi håber, at du har lyst til at høre nærmere om ovenstående med rig mulighed for at stille spørgsmål og dele dine tanker og refleksioner med os og de øvrige deltagende kommuner.

Datoer for informations- og dialogmødet

Tirsdag d. 24. maj kl. 10.00-12.00 - Tilmeld dig her

Tirsdag d. 31. maj kl. 09.00-11.00 - Tilmeld dig her

Tilmeldingsfrist:

Der lukkes for tilmelding dagen inden afholdelse af mødet.

________________________________________________

Kristine Schou Eskildsen

Consultant

T: +45 51 61 07 25

Spørgsmål til netværksmøderne og webinarer?

Hvis du har et spørgsmål eller ønsker du yderligere viden, er du velkommen til at kontakte Kristine Schou Eskildsen.

Kristine er ansvarlig for netværksmøder og webinarer og kan derfor hjælpe med svar på alt - lige fra hvem møderne er rettet mod til indhold og fremtidige events.