Kommende webinarer

Den 3., 5., 11. og 12., august: Forbedringer i sprogvurderingen 3-6 for fagpersoner på skoleområdet.

Den 24. august: TOPI-værktøjet har fået et løft for fagpersoner på skole og dagtilbud.

Den 25. og 26. august samt 1. og 2. september: Forbedringer i sprogvurderingen 3-6 samt introduktion til 2 års vurderingen for fagpersoner på dagtilbud.

D. 26. august: Sådan arbejder man godt og meningsfuldt med tilsyn.

D. 31. august og d. 1. september: Ny tilsynsmodel i Hjernen&Hjertet.

Den 7. september: H&H Kvalitetsplatform: Sådan laver du analyser og rapporter.

Den 8. og 14. september: Styrk ordblindeindsatsen og arbejdet med matematiske færdigheder i indskolingen. 

Den 5. oktober: Styrk det tværfaglige arbejde om børn og unges trivsel.

Læs mere om de enkelte webinarer, indhold og tidspunkt nedenfor.

___________________________________________________________________

Forbedringer i sprogvurderingen 3-6 for fagpersoner på skoleområdet

- Gratis webinar for fagpersoner på skoleområdet
 
Har I brug for at blive klædt godt på til at varetage sprogvurderingen 3-6 i Hjernen&Hjertet og omsætte resultater til handling? Så deltag i vores webinar for fagfolk på skoleområdet. Det seneste halvandet år har vi arbejdet målrettet på at kvalificere og udvikle den del af systemet som retter sig mod sprogarbejdet. Vi har indhentet viden fra praksis og fået feedback fra en lang række kommuner, og har på baggrund heraf optimeret flere løsninger for klassetesten i H&H 2.0. Målet har været at gøre det lettere for både lærer og elever at gennemføre testen ved at skabe en bedre visuel understøttelse.

Webinaret vil sætte fokus på: 

 • Gennemførsel af klassetest, individuel test og re-test på en god og effektiv måde
 • Introduktion til ny indtastningsflade og gennemgang af navigation
 • Læsning og visualisering af data og resultater som ændres og bliver mere handlingsorienteret
 • Hvordan vi kan tilbyde konkret vejledning og inspiration til handling, når resultater skal omsættes til tiltag i daglig praksis. Dette bliver muligt, da vi i Hjernen&Hjertet har indgået samarbejdsaftaler med dygtige og kompetente fagfolk inden for sprog. Konceptet "Inspiration til handling" skaber helt nye muligheder, og vi glæder vi os til at præsentere jer for detteHvis ovenstående har fanget din interesse, kan du tilmelde dig her:

Datoer for webinaret

Tirsdag d. 3. august kl. 14-15 – Tilmeld dig her 

Torsdag d. 5. august kl. 09-10 - Tilmeld dig her

Torsdag d. 5. august kl. 14-15 – Tilmeld dig her 

Onsdag d. 11. august kl. 15-16 – Tilmeld dig her 

Torsdag d. 12. august kl. 15-16 – Tilmeld dig her 

Tilmeldingsfrist: Der lukkes for tilmelding dagen inden afholdelse af webinaret

___________________________________________________________________

TOPI-værktøjet har fået et løft

- Gratis webinar for praktikere i dagtilbud og skole

Hjernen&Hjertets TOPI-værktøj har fået et løft, som betyder, at I vil opleve mere fleksibilitet, lettere arbejdsgange i systemet og nemmere adgang til resultater. De nye forbedringer vil I kunne opleve fra den 1. august 2021. Metoden er fortsat den samme, som I kender. 

Alt dette kan du høre mere om på det kommende webinar.

Dato for webinar:

Tirsdag d. 24. august kl. 13.00-14.00 - Tilmeld dig her

Tilmeldingsfrist: Der lukkes for tilmelding dagen inden afholdelsen af webinaret.

___________________________________________________________________

Forbedringer i sprogvurderingen 3-6 samt introduktion til 2 års vurderingen for fagpersoner på dagtilbud

- Gratis webinar for ledere og medarbejdere der arbejder med sprogvurderinger på dagtilbud
 
Det seneste halvandet år har vi arbejdet målrettet på at kvalificere og udvikle systemet omkring sprogvurderingen 3-6 i Hjernen&Hjertet. Med viden og feedback fra praksis er vi nu godt på vej med en række væsentlige forbedringer. Det vil vi gerne vise jer på webinaret og ligeledes vil vi gerne introducere 2 årsvurderingen, som bliver en del af systemet efter sommer. 

 Webinaret vil have fokus på: 

 • Introduktion til den nye indtastningsflade og gennemgang af navigation i systemet
 • Orientering om 2 års vurderingen, som frigives efter sommer og som bliver en tilføjelse til sprogvurderingen 3-6
 • Læsning og visualisering af data og resultater som ændres og bliver mere handlingsorienteret
 • Hvordan vi kan tilbyde konkret vejledning og inspiration til handling, når resultater skal omsættes til tiltag i daglig praksis. Dette bliver muligt, da vi i Hjernen&Hjertet har indgået samarbejdsaftaler med dygtige og kompetente fagfolk inden for sprog. Konceptet "Inspiration til handling" skaber helt nye muligheder, og vi glæder vi os til at præsentere jer for dette. 

Hvis ovenstående har fanget din interesse, kan du tilmelde dig webinaret herunder.

Datoer for webinaret:

Onsdag d. 25. august kl. 10-11 – Tilmeld dig her 

Torsdag d. 26. august kl. 14-15 – Tilmeld dig her 

Onsdag d. 1. september kl. 14-15 – Tilmeld dig her

Torsdag d. 2. september kl. 10-11 – Tilmeld dig her  

Tilmeldingsfrist: Der lukkes for tilmelding dagen inden afholdelse af webinaret

___________________________________________________________________

Sådan arbejder man godt og meningsfuldt med tilsyn 

- Gratis webinar for kommunale administratorer 

Hjernen&Hjertet inviterer sammen med Neu;Sight til webinar, hvor vi vil fortælle om, hvordan man kan føre et godt og meningsfuldt tilsyn. Vi vil blandt andet komme omkring nogle af de mange faktorer, der er vigtige at være opmærksomme på for at få en god tilsynsproces, og hvordan I som kommune kan anvende den indsamlede viden på en meningsfuld måde.

Hvis ovenstående har fanget din interesse, kan du tilmelde dig webinaret herunder.

Dette webinar er en række af to webinarer med fokus på tilsyn. Tilmeld dig også gerne webinaret den 31. august for at høre om Hjernen&Hjertets nye og fleksible tilsynsmodel. I mellemtiden kan du læse artiklen ’Tilsynet mellem kontrol og udvikling’ her.

Dato for webinaret: 

Torsdag d. 26. august kl. 10-12  Tilmeld dig her.

Tilmeldingsfrist: Vi lukker for tilmelding dagen før webinaret

___________________________________________________________________

Ny tilsynsmodel i Hjernen&Hjertet

- Gratis webinar for kommunale tovholdere 

Hjernen&Hjertet inviterer til webinar, hvor vi vil give en introduktion til vores nye fleksible tilsynsmodel, som gør det let at føre tilsyn med dagtilbud og dagplejen på baggrund af den viden, som er opsamlet i Hjernen&Hjertet.
 
På baggrund af 10 års erfaring med at understøtte tilsyn for 22 danske kommuner på dagtilbudsområdet, den nye læreplan og erfaringer fra KLs arbejde med tilsyn har vi udviklet en ny og bedre tilsynsmodel for Hjernen&Hjertet.

Med den nye model har vi forbedret systemet i forhold til at:

 • Gøre det mere fleksibelt for kommunerne at bestemme omfang og indhold i tilsynet samt give større valgfrihed i forhold til at igangsætte og afslutte tilsynsrunder.
 • Give mulighed for at definere forskellige ”tilsynsskabeloner” på kommuneniveau eks. for ordinært og uanmeldt tilsyn for både dagtilbud og dagplejen.
 • Understøtte løbende tilsyn op mod læreplanen.
 • Tilsynssamtalen kan tage udgangspunkt i en afdækning af det pædagogiske miljø uanset om man benytter H&Hs Lege- og Læringsmiljøvurdering, KIDS, Kvalid, Eccers eller en anden metode til vurdering af det pædagogiske miljø.
 • Få let adgang til upload af ”tilsynsrapporten” til kommunens eller institutionernes hjemmeside.

Hvis ovenstående har fanget din interesse, så tilmeld dig webinaret herunder. Det kan også være du vil finde webinaret om at et godt og meningsfuldt tilsyn d. 26. august interessant. Det kan du læse mere om længere oppe på siden.

Dato for webinaret: 

Tirsdag d. 31. august kl. 10-12 - Tilmeld dig her.

Onsdag d. 1. september kl. 10-12 - Tilmeld dig her

Tilmeldingsfrist: Der lukkes for tilmelding dagen inden afholdelsen af webinaret

___________________________________________________________________

Kvalitetsplatform: Sådan laver du analyser og rapporter

- Gratis webinar for ledere og forvaltning i dagtilbud

Kigger du nogle gange på en graf i en rapport fra Hjernen&Hjertet, og ønsker dig at analysere tallene yderligere? Eller ønsker du et værktøj til at bygge dine egne rapporter med data fra Hjernen&Hjertet, fx tilsynsrapporter eller kvalitetsrapporter? Måske mangler du bare et redskab til at understøtte dialogen mellem fx forvaltningen og ledere med muligheden for at underbygge samtalen med data fra Hjernen&Hjertet?

Alt det kan du få via Hjernen&Hjertets Kvalitetsplatform, som gør det muligt at arbejde dynamisk med data ved at lave analyser og bygge figurer og rapporter efter egne ønsker og kommunale skabeloner.

På dette webinar får du viden om:

 • Hvordan værktøjet kan understøtte en databaseret dialog, fx i forbindelse med tilsynsbesøg eller kvalitetsrapporter.
 • Hvordan du hurtigt kan udvælge og sammenligne data samt nemt lave dine egne figurer og tilføje dem til en rapport.
 • Hvordan man kan sikre sammenhæng i rapportering centralt og decentralt ved brug af rapportskabeloner.

Vi glæder os meget til at præsentere jer for vores nye og velafprøvede analysemodul.

Dato for webinaret:

Tirsdag d. 7. september kl. 13-14 - Tilmeld dig her

Tilmeldingsfrist: Der lukkes for tilmelding dagen inden afholdelse af webinaret

___________________________________________________________________

Styrk ordblindeindsatsen og arbejdet med matematiske færdigheder i indskolingen

- Gratis webinar for fagpersonale og kommunale administratorer på skoleområdet

Hjernen&Hjertet inviterer til webinar, hvor der sættes fokus på, hvordan Hjernen&Hjertet kan understøtte overleveringsarbejdet fra dagtilbud til skole, så relevant viden om det enkelte barn sikkert og nemt overleveres til det relevante fagpersonale på skoleområdet.

Udover at modtage viden fra dagtilbud, vil webinaret også kigge på, hvilke muligheder der er for at arbejde med elevers trivsel, udvikling og læring i Hjernen&Hjertet, på skoleområdet. Det kunne f.eks. være gennem Registreringsmodulet, som gør det er muligt at indtaste og få overblik over resultater fra Ordblinderisikotesten, DVO-testen, RoS/Test plus og RoS/Test gange, men også hvilke andre værktøjer, der kan anvendes på indskolingsområdet og bidrage til arbejdet med eleverne, forældreinddragelse, tværfagligt samarbejde mm. 

Lyder ovenstående interessant kan du tilmelde dig via nedenstående

Datoer for webinaret 

Onsdag d. 8. september kl. 10-11.30 - Tilmeld dig her

Tirsdag d. 14. september kl. 14-15.30 - Tilmeld dig her

Tilmeldingsfrist: Der lukkes for tilmelding dagen inden afholdelse af webinaret.

___________________________________________________________________

Styrk det tværfaglige samarbejde om børn og unges trivsel

- Gratis webinar for kommunale administratorer, ledende sundhedsplejersker, PPR og andre fagpersoner, der samarbejder med sundhedsplejen, dagtilbud og skoler omkring børns trivsel

Bliv klogere på, hvordan Hjernen&Hjertets Tværs-modul kan understøtte en koordineret indsats omkring et barns trivsel. Med Tværs kan I samle al relevant viden om et barns situation, organisere og strukturere møder med referater og handleplaner samt invitere tværfaglige samarbejdspartnere til at være en del af den koordinerede indsats.  

Tværs sikrer derved et stærkt og velfungerende grundlag for samarbejdet mellem de fagfolk, som er inddraget i arbejdet med barnets trivsel og udvikling.
 
Hvis du synes det lyder interessant, så kan du læse mere om Tværs her, og du kan tilmelde dig webinaret nedenfor.
 
Dato for webinaret 

Tirsdag d. 5. oktober kl. 10:30-12.00 - Tilmeld dig her

Tilmeldingsfrist: Der lukkes for tilmelding dagen inden afholdelse af webinaret.

___________________________________________________________________

Malene K. Andersen

Konsulent

T: +45 5161 1527

Spørgsmål til netværksmøderne og webinarer?

Hvis du har et spørgsmål eller ønsker du yderligere viden, er du velkommen til at kontakte Malene Andersen.

Malene er ansvarlig for netværksmøder og webinarer og kan derfor hjælpe med svar på alt - lige fra hvem møderne er rettet mod til indhold og fremtidige events.