Databeskyttelsesforordningen (GDPR) skelner mellem den dataansvarlige og databehandleren. Når I arbejder med Hjernen&Hjertet, er I dataansvarlige for de personoplysninger, der behandles i Hjernen&Hjertet. Som dataansvarlige er der en række krav og en række hensyn, som I skal være opmærksomme på.

Hvordan I skal agere som dataansvarlige, afhænger bl.a. af formålet med jeres dataindsamling, og hvordan persondata behandles. Det kan derfor være nødvendigt med juridisk bistand for at sikre, at I lever op til lovgivningens krav.

Hjernen&Hjertet er en del af Rambøll Management Consulting, og her har vi en juridisk afdeling med jurister, som kan rådgive jer indenfor alle områder af persondataretten. Vores jurister er specialiserede indenfor persondata og databeskyttelse og har et indgående kendskab til Hjernen&Hjertet. De kan eksempelvis hjælpe jer med spørgsmål som disse:

Hvordan kan vi som kommune lovligt behandle persondata via Hjernen&Hjertet?

Det er vigtigt, at I er opmærksomme på, at behandlingsgrundlaget kan variere. I nogle tilfælde er det nødvendigt at indhente samtykke til behandlingen af persondata. I andre tilfælde kan behandlingen baseres på, at den hører under offentlig myndighedsudøvelse, hvor I har en hjemmel i lovgivningen til at foretage behandlingen og dermed ikke behøver at indhente samtykke fra de registrerede. 

Ved samtykke er det bl.a. vigtigt at være opmærksom på, at de registrerede altid kan trække deres samtykke tilbage. Det vil i givet fald betyde, at I som kommune ikke længere må opbevare og behandle de persondata, der er indsamlet på baggrund af samtykket.

Må vi som kommune udveksle persondata med andre myndigheder?

Udveksling af persondata kan ofte tillades, hvis det fx gøres til en del af det samtykke, der indhentes fra de registrerede. Vi kan rådgive jer om korrekt udveksling af persondata, som er lagret i Hjernen&Hjertet.

Her er det fx vigtigt, at I er opmærksomme på, at begge parter skal have det fornødne juridiske grundlag til at behandle personoplysningerne.

Hvordan håndterer vi som kommune de registreredes rettigheder?

Når en person henvender sig og ønsker at gøre sine rettigheder gældende i henhold til GDPR, kan vi hjælpe med at vurdere, hvordan en sådan henvendelse skal håndteres. Det kan fx være i en situation, hvor den registrerede ønsker sine persondata slettet.

Her er det bl.a. vigtigt, at I er opmærksomme på, at de registreredes rettigheder ikke er ubetinget. Der gælder en række undtagelser til de tilfælde, hvor de registrerede kan gøre deres rettigheder gældende, fx hvornår de registrerede kan kræve deres persondata slettet.

Marie-Gabrielle Bourbon

Senior Consultant, Legal Consulting

T: +45 5161 3202
M: +45 5161 3202

Maj-Britt Rose Böwadt

Senior Manager, Legal Consulting

T: +45 5161 7987
M: +45 5161 7987

Vi er klar med juridisk rådgivning

Hvis I har brug for rådgivning, der sikrer, at jeres behandling af persondata lever op til gældende lovgivning, så kontakt juridisk Senior Consultant Marie-Gabrielle Bourbon eller Senior Manager Maj-Britt Rose Böwadt. 

Mere om vores specialister

Marie-Gabrielle er én af vores specialister indenfor persondata og databeskyttelse. Hun har flere års erfaring med rådgivning til både private og offentlige organisationer indenfor persondataretten.

Maj-Britt Rose Böwadt er højt specialiseret i it-kontrakter samt øvrige tekniske og komplekse kontrakter. Hun har også stor erfaring med gennemførelse af udbud samt koordinering og styring af komplekse projekter.