Persondataloven skelner mellem databehandler og dataejer. Når I arbejder med Hjernen&Hjertet vil I være dataejere. Som dataejere er der en række krav og række hensyn, som I skal være opmærksomme på.

Hvordan I skal agere som dataejere afhænger bl.a. af formålet med jeres dataindsamling og hvordan data behandles. Derfor kan det være nødvendigt med juridisk bistand, for at sikre at I lever op til lovens krav.

Hjernen&Hjertet er en del af Rambøll Management Consulting og her har vi juridiske specialister, som kan rådgive jer. De kan eksempelvis hjælp jer med spørgsmål som disse:

Hvordan kan vi som kommune lovligt behande persondata via Hjernen&Hjertet?

Det er vigtigt at være opmærksom på, at hjemlen kan variere. I nogle tilfælde er det nødvendigt at indhente samtykke til behandling af data. I andre tilfælde kan behandlingen baseres på, at den hører under offentlig myndighedsudøvelse og derfor er et samtykke ikke nødvendig. (Dat kan fx være med hjemmel i national særlovgivning).

Med et samtykke kan de registrerede fx altid trække deres samtykke tilbage. Det betyder, at I som kommune ikke længere må opbavarer og behandle den data der er indsamlet som en del af samtykket.

Må vi som kommune udveksle personoplysninger med forskellige myndigheder? 

Udveksling af persondata, kan ofte tillades hvis det fx gøres til en del af det samtykke der afgives. Vi kan rådgive jer om korrekt udveksling af personoplysninger, som er lagret i Hjernen&Hjertet.

Her er det fx vigtigt at være opmærksom på, at begge parter skal have det fornødne grundlag til at behandle oplysningerne.

Hvordan håndterer vi som kommune de registreredes rettigheder?

Når en registreret person henvender sig og ønsker at udnytte sine rettigheder i henhold til GDPR, kan vi hjælpe med at vurdere, hvordan en sådan henvendelse skal håndteres. Det kan fx være i en situation, hvor den registreded ønsker sine persondata slettet.

Her er det bl.a vigtigt. at være opmærksom på, at de registreredes rettigheder ikke er ubetinget. I visse tilfælde er der undtagelser til hvorvidt den registerede kan kræve alle data slettet.

Marie-Gabrielle Bourbon

Senior Consultant, Legal Consulting

T: +45 5161 3202

Vi er klar med juridisk rådgivning

Hvis I har brug for rådgivning der sikrer, at I lever op gældende lovgivning inden fx GDPR, udveksling og brug af persondata, så kontakt Marie-Gabrielle Bourbon.

Marie-Gabrielle er én af vores specialister inden for behandling af persondata. Hun har flere års erfaring med persondataloven og rådgivning til både private og offentlige organisationer.