Sprogklar

Sprogklar hjælper dig og din kommune med at sikre, at sprogvurderinger bliver omsat til meningsfulde handlinger med udbytte for det enkelte barn.

Med Sprogklar får I adgang til en platform, der understøtter og bidrager til bedre arbejde med den data og indsigt, I får med Hjernen&Hjertet. Platformen indeholder bl.a. højkvalitetsuddannelse i Sprogvurdering 3-6, sprogunderstøttende materialer og meget mere.

Alle materialer og værktøjer i Sprogklar er udviklet af forskere med mange års erfaring, og platformen bruges af kommuner over hele landet.

 

Pind & Bjerre

Pind & Bjerre har de seneste 25 år arbejdet med børns matematiklæring med et særligt fokus på svagt præsterende og den tidlige indsats.

Læringsmaterialer fra Pind & Bjerre er udviklet til at udrede og hjælpe elever, der er i risiko for matematikvanskeligheder. Det giver indblik i elevernes udvikling over tid – helt i tråd med de værktøjer, Hjernen&Hjertet stiller til rådighed, blandt andet Ordblinderisikotesten

Alle Pind & Bjerres materialer er skabt med inspiration fra den nyeste matematikdidaktiske forskning på området.

Sprogin

Sprogin underviser i sprogtilegnelse, sprogvurderingbørnemiljø og specialpædagogik. Samarbejdet med Hjernen&Hjertet giver kursisterne hos Sprogin mulighed for at opkvalificere deres undervisningen og gøre den praksisnær ift. de materialer, der er udviklet af Hjernen&Hjertet. Det gælder blandt andet for modulet Sprogvurdering 3-6.
 
Sprogin ønsker at bidrager positivt til at styrke chancelighed mellem børn i Danmark, og det bliver understøttet yderligere i samarbejdet med Hjernen&Hjertet.

Professionshøjskolen Absalon

Professionshøjskolen Absalon underviser i Hjernen&Hjertets modul SprogTrappen og de teoretiske forståelser, der ligger bag.

Det betyder, at vuggestuepædagoger og sprogvejledere lærer at anvende SprogTrappen som pædagogisk værktøj til tidlig opsporing, udvikling af samspil og sprogstøttende indsatser på individ- og gruppeniveau.

Det giver praktisk erfaring til pædagogerne, og professionshøjskolen hjælper samtidig med at sikre kvaliteten af SprogTrappen som modul.

TrygFondens Børneforskningscenter

Sprogvurdering 3-6 er udviklet for Børne- og Undervisningsministeriet af forskere fra TrygFondens Børneforskningscenter & Institut for Kommunikation og Kultur på Aarhus Universitet samt internationale forskere. Det forskningsbaserede materiale kan vurdere barnets sproglige kompetencer gennem sammenligning med andre børn af samme alder og køn samt det enkelte barns sprogudvikling.

Sprogvurderingsmaterialet er udviklet i samarbejde med Hjernen&Hjertet med fokus på at sikre en sammenhængende og målrettet indsats på tværs af dagtilbud og skole.

Louise Kjær Petersen

Consultant

T: +45 51614217

Kontakt os hvis du vil vide mere

Har du spørgsmål eller lyst til at vide mere om vores samarbejdspartnere, er du velkommen til at kontakte Louise Kjær Petersen.