TrygFondens Børneforskningscenter

Sprogvurdering 3-6 er udviklet for Børne- og Undervisningsministeriet af forskere fra TrygFondens Børneforskningscenter & Institut for Kommunikation og Kultur på Aarhus Universitet samt internationale forskere. Det forskningsbaserede materiale kan vurdere barnets sproglige kompetencer gennem sammenligning med andre børn af samme alder og køn samt det enkelte barns sprogudvikling.

Sprogvurderingsmaterialet er udviklet i samarbejde med Hjernen&Hjertet med fokus på at sikre en sammenhængende og målrettet indsats på tværs af dagtilbud og skole.

Pind & Bjerre

Pind & Bjerre har de seneste 25 år arbejdet med børns matematiklæring med et særligt fokus på svagt præsterende og den tidlige indsats. Læringsmaterialerne er udviklet til at udrede og hjælpe elever, der er i risiko for matematikvanskeligheder. I stedet for at fokusere på elevens matematiske standpunkt afdækker RoS-testene, hvilke regnestrategier eleven anvender for at komme frem til et resultat. Tilgangen giver et unikt udgangspunkt for at hjælpe elever med matematiske vanskeligheder.

Alle Pind & Bjerres materialer er skabt med inspiration fra den nyeste matematikdidaktiske forskning på området.

Pia Thomsen

SprogTrappen giver Hjernen&Hjertets kommuner mulighed for en mere systematisk og målrettet indsats for børn og elevers sproglige udvikling.

Modulet SprogTrappen er udviklet i samarbejde med sprogforsker Pia Thomsen med det formål at identificere det enkelte barn og børnegruppens nærmeste udviklingszone samt målrette fagpersonalets indsats og læringsmiljø, herefter med udgangspunkt i både forskningsbaseret viden og praktiske erfaringer.

Poul Nissen

Dr. Poul Nissen er autoriseret psykolog og specialist i børnepsykologi og psykoterapi. I de seneste år har han udviklet praksisvenlige digitale instrumenter til måling af læring og trivsel samt et teori-og forskningsbaseret ressourcevurderingsmateriale, der skal fremme elevers læring og trivsel.

Poul Nissen udvikler vejledningsmaterialer, der understøtter Hjernen&Hjertets arbejde med forskningsbaseret viden om børns læringspotentialer og kognitive færdigheder. Materialerne gør Hjernen&Hjertet i stand til at lave en faglig understøttet inddeling af en klasses elever på baggrund af deres læringspotentiale.

 

UC SYD

UC SYD Campus Esbjerg har et stort fokus på, at deres pædagoguddannelse skal gøre de kommende pædagoger klar til arbejdet i praksis.

Derfor har UC SYD i flere år samarbejdet med Hjernen&Hjertet for at skabe et rum til de studerende, hvor de kan få erfaringer med Esbjerg Kommunes dokumentation af børn og udvikling. Samarbejdet klæder de studerende på til at have børnenes trivsel, læring og udvikling for øje.

Sprogeriets SprogØen

Sprogeriet arbejder for at styrke alle børns sprog. Med SprogØen har de udviklet sprogunderstøttende lege og aktiviteter, som tilrettelægges efter barnets sproglige udfordring. SprogØen kombinerer Sprogvurdering 3-6 med et direkte link fra barnets resultat til målrettede, legebaserede indsatser.

Brugere hos Hjernen&Hjertet kan købe en integration hos Sprogeriet, så det er let at tilgå Sprogeriets handlingsunivers fra Sprogvurdering 3-6

Alle lege og aktiviteter på SprogØen tager udgangspunkt i inklusionsprincippet, der aktiverer børnene. SprogØen er desuden udviklet sammen med børn og voksne.

Dialogisk Design

Dialogisk Design er Hjernen&Hjertets faste samarbejdspartner i arbejdet med at skabe kvalitet på dagtilbud og skoleområdet med afsæt i ledelse og organisatoriske dialoger.
 
Samarbejdet består i at understøtte de dialoger og den ledelse af læringsmiljøer, der skaber værdi og gør en forskel for børnene. Ved at kombinere Hjernen&Hjertets dataunderstøttelse med Dialogisk Designs kompetencer indenfor ledelse og organisationsudvikling, bliver ledere og fagpersoner i stand til at udvikle og understøtte læringsmiljøer med afsæt i en dialogisk og relationel tilgang.

Sprogklar

Sprogklar hjælper dig og din kommune med at sikre, at sprogvurderinger bliver omsat til meningsfulde handlinger med udbytte for det enkelte barn.

Med Sprogklar får I direkte adgang til platformen Nebula, der understøtter og bidrager med omsætning af data. Nebula version 3.0 er den nyeste udgave af Sprogklars online portal der understøtter arbejdet med sprogtilegnelse, sprogunderstøttelse og højkvalitetsuddannelse i Sprogvurdering 3-6.

Alle materialer og værktøjer i Sprogklar er udviklet af forskere med mange års erfaring, og platformen bruges af kommuner over hele landet.

 

Sprogin

Sprogin underviser i sprogtilegnelse, sprogvurderingbørnemiljø og specialpædagogik. Samarbejdet med Hjernen&Hjertet giver kursisterne hos Sprogin mulighed for at opkvalificere deres undervisningen og gøre den praksisnær ift. de materialer, der er udviklet af Hjernen&Hjertet. Det gælder blandt andet for modulet Sprogvurdering 3-6.
 
Sprogin ønsker at bidrager positivt til at styrke chancelighed mellem børn i Danmark, og det bliver understøttet yderligere i samarbejdet med Hjernen&Hjertet.

Animeretkampagne

Animeretkampagne arbejder med og har stor erfaring i at bruge animation til kommunikation og til formidling af svære budskaber på en lettilgængelig måde.

Animeretkampagne leverer animationer, der kan tilrettes den enkelte kommunes arbejde med Hjernen&Hjertets materialer. Ved brug af animation har du, som bruger hos Hjernen&Hjertet, mulighed for at sikre en mere effektiv og præcis kommunikation, der er let at forstå - uanset hvilken baggrund modtageren har. Det gavner altså både forældre og børn, at komplekse budskaber eller emner bliver understøttet af animationer.

 

Louise Kjær Petersen

Consultant

T: +45 51614217

Kontakt os hvis du vil vide mere

Har du spørgsmål eller lyst til at vide mere om vores samarbejdspartnere, er du velkommen til at kontakte Louise Kjær Petersen.