10 år i børnenes tjeneste

September måned 2022 markerer, at Hjernen&Hjertet i 10 år har understøttet fagpersoners arbejde med børn og unges trivsel, læring og udvikling.

> Læs mere om 10 års jubilæet her

Matematisk opmærksomhed allerede i dagtilbud

Overalt omkring os er der matematik til stede, fra legoklodsens symmetri til farver og former i hverdagens pædagogiske praksis. Matematik er et underliggende element i et hvert børneliv.

Det sætter Hjernen&Hjertet fokus på med modulet Matematisk Opmærksomhed.

> Læs mere om Matematisk opmærksomhed

Børn leger med kridt

Tilsynsmodel understøtter ny lovgivning om pædagogisk tilsynspraksis

Folketinget har vedtaget nye lovkrav til det pædagogisk tilsyn på dagtilbudsområdet, som skal overholdes senest1. maj 2022. Hjernen&Hjertets Tilsynsmodel hjælper brugere af platformen med at leve op til den nye praksis.

Tidligere har det været kommunernes ansvarselv at fastsætte og tilrettelægge tilsyneti kommunens dagtilbud.Det indebar en risiko for, at tilsynet på tværs af kommuner blev organiseret og prioriteret meget forskelligt, samt en risiko for, at tilsynet ikke kunne opfange og reagere på kritisable forhold. Derfor er dernu blevet fastsat tydelige lovkrav til det kommunale tilsyn.

> Læs mere om lovgivningen og Hjernen&Hjertets tilsynsmodel

Børnene Først

Den 27. januar 2021 udsendte regeringen sit udspil ”Børnene Først”, som sætter fokus på de særligt udsatte børn. Udspillet indeholder 43 initiativer, der skal styrke børneområdet og støtten til børnene.

Hos Hjernen&Hjertet er vi optaget af, hvordan vi kan bidrage til sikre en tidlig indsats for børn. Hjernen&Hjertet tilbyder en sammenhængende model, Indsatstrappen, som går fra den generelle og systematiske opsporing af børn i udsatte positioner med en række af Hjernen&Hjertets moduler og redskaber. Det kan du blive klogere på her i artiklen, hvor vi udfolder modellen og forholder os til regeringens nye udspil. 

> Læs mere om regeringens udspil og Hjernen&Hjertets model her

Tilfredshed med digitale redskaber i dagtilbud

KL har foretaget en landsdækkende undersøgelse af anvendelsen af digitale redskaber i dagtilbud, som understreger deres potentiale til at arbejde reflekteret og systematisk med børns læring, udvikling og trivsel. Undersøgelsen viser, at der generelt er stor tiltro til, at de digitale redskaber kan bidrage til at styrke et sammenhængende arbejde med børns læring og udvikling samt forældresamarbejde og overgang fra dagtilbud til skole.

> Læs mere om konklusionerne fra rapporten her

 

Målrettede indsatser mod skolefravær

Skolefravær kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte elevs læring og trivsel. Det gælder særligt for elever med langtidsfravær, hvor årsagen til fraværet ofte skal findes i komplekse problemstillinger. Forskningen peger på, at det er afgørende, at fravær ses som et resultat af elevens udfordringer og ikke som selve udfordringen. Med afsæt i erfaringer fra kommuner og skoler stiller denne artikel skarpt på, hvordan indsatsen mod fravær på skolen kan styrkes.

I Hjernen&Hjertet er det muligt at indhente og registrere fraværsdata direkte i systemet, så data kan ses i sammenhæng med elevens øvrige vurderinger fra Hjernen&Hjertet.

> Læs de tre råd til stærkere indsatser mod skolefravær her

Ny anbefaling fra Undervisningsministeriet til Hjernen&Hjertets fokuspunkter

Hjernen&Hjertets Fokuspunkter ser på potentialer og udvikling og har vist sig velfungerende på dagtilbudsområdet. Den 25. juni 2020 offentliggjorde Undervisningsministeriets rådgivningsgruppes anbefalinger vedrørende den nuværende elevplan. Anbefalingen lyder på, at elevplanen skal erstattes af Fokuspunkter, der zoomer ind på elevens potentialer og udvikling. 

Halvdelen af landets kommuner bruger allerede Hjernen&Hjertets Fokuspunkter på dagtilbudsområdet. 

> Læs mere om Fokuspunkter og anbefalingerne fra Undervisningsministeriet

Datatilsynet

Datatilsynet godkender kommunal brug af Hjernen&Hjertet

Datatilsynet har godkendt Hvidovre Kommunes brug af Hjernen&Hjertet til vurdering af børns trivsel. Det sker på baggrund af en borgerklage om behandling af børns oplysninger i modulet TOPI og kommunens brug af Hjernen&Hjertet.

Men der er altså ikke grund til bekymring. Afgørelsen er også interessant for andre kommuner, der benytter Hjernen&Hjertet. 

> Læs mere om afgørelsen og hvilken betydning det har for dig som kommune

Thomas Hagen Holten

Director

T: +45 5161 7817

Kontakt os hvis du vil vide mere

Har du spørgsmål eller lyst til at vide mere om vores tilbud, er du velkommen til at kontakte Thomas Hagen Holten. Gennem 20 år har Thomas arbejdet med Hjernen&Hjertet. Han har været med til at udvikle modulerne og kender systemet indgående.