Børnene Først

Den 27. januar 2021 udsendte regeringen sit udspil ”Børnene Først”, som sætter fokus på de særligt udsatte børn. Udspillet indeholder 43 initiativer, der skal styrke børneområdet og støtten til børnene.

Hos Hjernen&Hjertet er vi optaget af, hvordan vi kan bidrage til sikre en tidlig indsats for børn. Hjernen&Hjertet tilbyder en sammenhængende model, Indsatstrappen, som går fra den generelle og systematiske opsporing af børn i udsatte positioner med en række af Hjernen&Hjertets moduler og redskaber. Det kan du blive klogere på her i artiklen, hvor vi udfolder modellen og forholder os til regeringens nye udspil. 

> Læs mere om regeringens udspil og Hjernen&Hjertets model her

Året der gik og nye tiltag i 2021

Meget har været udfordrende i året, der er gået, men hos Hjernen&Hjertet vil vi alligevel gerne markere en række milepæle for 2020 samt de højdepunkter, I kan glæde jer til i 2021.

Læs mere om de forbedringer og opdateringer der er sket i det forgangne år, herunder lanceringen af Hjernen&Hjertet 2.0 og øget hastighed af systemet samt de nye tiltag, som vil skabe værdi i praksis i løbet af 2021. Det gælder blandt andet vores udvikling af værktøjet Tværs, som skaber grundlag for tidlig opsporing og tværfagligt samarbejde. Ligeledes kan du læse mere om vores samarbejde med Pia Thomsen om udvidelsen af SprogTrappen samt det nye analysemodul til dagtilbud Kvalitetsplatformen, som vi udbyder i en gratis prøveperiode.

> Læs om opdateringerne og kommende forbedringer her

Tilfredshed med digitale redskaber i dagtilbud

KL har foretaget en landsdækkende undersøgelse af anvendelsen af digitale redskaber i dagtilbud, som understreger deres potentiale til at arbejde reflekteret og systematisk med børns læring, udvikling og trivsel. Undersøgelsen viser, at der generelt er stor tiltro til, at de digitale redskaber kan bidrage til at styrke et sammenhængende arbejde med børns læring og udvikling samt forældresamarbejde og overgang fra dagtilbud til skole.

> Læs mere om konklusionerne fra rapporten her

 

Målrettede indsatser mod skolefravær

Skolefravær kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte elevs læring og trivsel. Det gælder særligt for elever med langtidsfravær, hvor årsagen til fraværet ofte skal findes i komplekse problemstillinger. Forskningen peger på, at det er afgørende, at fravær ses som et resultat af elevens udfordringer og ikke som selve udfordringen. Med afsæt i erfaringer fra kommuner og skoler stiller denne artikel skarpt på, hvordan indsatsen mod fravær på skolen kan styrkes.

I Hjernen&Hjertet er det muligt at indhente og registrere fraværsdata direkte i systemet, så data kan ses i sammenhæng med elevens øvrige vurderinger fra Hjernen&Hjertet.

> Læs de tre råd til stærkere indsatser mod skolefravær her

Ny anbefaling fra Undervisningsministeriet til Hjernen&Hjertets fokuspunkter

Hjernen&Hjertets Fokuspunkter ser på potentialer og udvikling og har vist sig velfungerende på dagtilbudsområdet. Den 25. juni 2020 offentliggjorde Undervisningsministeriets rådgivningsgruppes anbefalinger vedrørende den nuværende elevplan. Anbefalingen lyder på, at elevplanen skal erstattes af Fokuspunkter, der zoomer ind på elevens potentialer og udvikling. 

Halvdelen af landets kommuner bruger allerede Hjernen&Hjertets Fokuspunkter på dagtilbudsområdet. 

> Læs mere om Fokuspunkter og anbefalingerne fra Undervisningsministeriet

Datatilsynet

Datatilsynet godkender kommunal brug af Hjernen&Hjertet

Datatilsynet har godkendt Hvidovre Kommunes brug af Hjernen&Hjertet til vurdering af børns trivsel. Det sker på baggrund af en borgerklage om behandling af børns oplysninger i modulet TOPI og kommunens brug af Hjernen&Hjertet.

Men der er altså ikke grund til bekymring. Afgørelsen er også interessant for andre kommuner, der benytter Hjernen&Hjertet. 

> Læs mere om afgørelsen og hvilken betydning det har for dig som kommune

Thomas Hagen Holten

Business Manager

T: +45 5161 7817

Kontakt os hvis du vil vide mere

Har du spørgsmål eller lyst til at vide mere om vores tilbud, er du velkommen til at kontakte Thomas Hagen Holten. Gennem 20 år har Thomas arbejdet med Hjernen&Hjertet. Han har været med til at udvikle modulerne og kender systemet indgående.