|
HJERNEN&HJERTET

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Om os

Hjernen&Hjertet er Rambølls system til understøttelse af kommunernes arbejde med at levere service af høj kvalitet samt udvikle og dokumentere kvaliteten.  Det gør vi ved at it-understøtte de bedste praksisværktøjer og samtidig benytte de data, som produceres i den forbindelse, til at levere beslutningsorienteret viden til alle niveauer i den kommunale styringskæde fra de fagprofessionelle til det politiske niveau.

 
 

Vi søger konstant efter nye værktøjer til brug for den praksis, som er tæt på borgerne. Samtidig hæver vi løbende kvaliteten i de styrings- og forvaltningsdokumenter vi kan levere på baggrund af de data, som indsamles i Hjernen&Hjertet.

Praksis og forskning

I arbejdet med at udvide Hjernen&Hjertet med nye moduler og hæve kvaliteten af de eksisterende moduler søger vi til stadighed nye samarbejdsrelationer med praktikere og forskere.

Det er muligt at levere løsninger i verdensklasse, når vi bringer de bedste danske praktikere sammen med de dygtigste forskere. Den viden som opstår, når praksis og forskning mødes, omsætter vi til respektfulde og handlingsrettede værktøjer, der leverer unik viden til praksis og struktureret ledelsesinformation til alle ledelseslag.

Historien kort

Hjernen&Hjertets historie rækker tilbage til år 2000, hvor Rambøll startede udviklingen af spørgeskemasystemet ”SurveyXact”, som i dag er det mest udbredte system i Danmark til gennemførelse af spørgeskemaundersøgelser.

I perioden 2006 til 2010 begyndte fagkonsulenterne i Rambøll at benytte SurveyXact til understøttelse af forskellige forskningsprojekter. I den forbindelse efterspurgte de øgede muligheder for styring af dataindsamlingerne, gentagelse af de samme målinger, decentral administration af målinger, automatisk træk af rapporter med mere.

I kølvandet på udviklingen af de nye funktioner fulgte en række digitale værktøjer til brug i den offentlige sektor eksempelvis sprogvurdering af børn, udarbejdelse af kvalitetsrapporter, gennemførelsen af KLs Statusanalyse, 360graders lederevaluering, Læringshjulet, DCUMs trivsels-termomenter med mere.

I 2012 blev Hjernen&Hjertet etableret med det ønske at lave et samlet it-system, som mere bredt understøtter kommunernes arbejder med at levere, udvikle og dokumentere kvaliteten i den kommunale service. Målet var fra starten at samle en række praksisværktøjer og benytter de data, som produceredes i disse praksisværktøjer til at levere beslutningsrettet viden til både fagpersonale, ledere og kommunerne.

Siden august 2014 har mere end 50 % af kommunerne benyttet et eller flere moduler fra Hjernen&Hjertet. Siden udgangen af 2014 har mere end 25 % benyttet Hjernen&Hjertet, som et mere strategisk værktøj til arbejdet med udvikling og dokumentation af den kommunale service.

© HJERNEN&HJERTET - Ramboll  -  www.hjernenhjertet.dk  -  printet 
© HJERNEN&HJERTET - Ramboll