|
HJERNEN&HJERTET

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Når data og datainformeret ledelse, skal gøre en forskel i jeres praksis!

Bag ProChange står Sanne Clement. Sanne har arbejdet med ledelses- og organisationsudvikling i skole og dagtilbud de sidste 10 år, som leder og som chefkonsulent i en kommunal forvaltning, og har oveni den praktiske erfaring, et stærk teoretisk fundament. 
 

“Min mission er, at gøre en forskel i praksis. Derfor gør jeg meget ud af, at både forberedelse, rammesætning og den efterfølgende implementering er en del af leveringen”

Jeg tager altid udgangspunkt i de mennesker og den kontekst, der skal arbejdes med ud fra en forståelse af, at det er i relationen og i kommunikationen, vi kan arbejde med forandringer og læring. Samtidig skal alle processer, udvikling og nye tiltag give mening og skabe værdi for alle implicerede for, at det kan blive en del af den praksis, som deltagerne skal agere i efterfølgende.

Når I skal til at arbejde datainformeret med Hjernen og Hjertet, og bruge data som redskab til at udvikle kvalitet, er der flere overvejelser I skal gøre jer, eller måske allerede har gjort. 

Jeres data er ikke en eksakt videnskab eller viden, men nærmere et nyt, mere kvalificeret, spørgsmål til jeres pædagogiske praksis – det er her I skal opbygge nogle strukturer og processer som sikrer, at I får reflekteret og bliver klogere på praksis via jeres data og sikrer at Hjernen og Hjertet bliver en naturlig del af jeres pædagogiske praksis.

Hvad kan ProChange tilbyde jer?

I ProChange konsulterer og underviser vi generelt om forandringsprocesser og hvordan disse bliver en del af daglig praksis – På ledelses- gruppe- og individniveau. Med en omfattende erfaring og faglighed inden for skole og dagtilbud er jeg særligt optaget af, hvordan vi får skabt høj-kvalitet i vores institutioner på baggrund af den forskning og viden vi har om, hvad god praksis er samt de data vi har. Hvad går vi glip af når vi udvælger særlige måder, at måle på og hvordan sikrer vi, at vi ikke falder i fælden og tror at det er den eneste sandhed? En rammesætning som muliggør en kritisk, refleksiv praksis er afgørende og er en rød tråd i mit arbejde.

Jeg laver mine workshops og oplæg, som et aktionslæringsforløb, hvor deltagerne får mulighed for at afprøve, teste og reflektere over deres nye viden. Det er min erfaring, at det giver den bedste mulighed for at det senere bliver en del af praksis.

Jeg er en erfaren underviser og oplægsholder indenfor for læring, pædagogik og ledelse – alt sammen med udgangspunkt i den nyeste forskning og egne erfaringer fra praksis.

Du kan læse mere om ProChanges ydelser her

Kontakt

Kontakt Sanne for en uforpligtende drøftelse om jeres behov og ønsker, og hvordan ProChange kan imødekomme dem.
Sanne Clement
Chefkonsulent og Indehaver
M2976 7069
Esanne@prochange.dk
Wwww.prochange.dk
© HJERNEN&HJERTET - Ramboll  -  www.hjernenhjertet.dk  -  printet 
© HJERNEN&HJERTET - Ramboll