|
HJERNEN&HJERTET

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sprog&Leg - Ulla Flye Andersen

Sprog&Leg har i mere end 10 år holdt kurser i børns sproglige udvikling 0-6 år og udviklet materialer til sprogarbejdet i den pædagogiske praksis. Sprog&Legs indehaver, Ulla Flye Andersen, er tale- og sprogkonsulent med en Master i sprogtilegnelse. Sprog&Leg har siden etableringen af ”Rambøll Sprog” (2011) haft et samarbejde med Rambøll. 
 

"Vores mission er at styrke børns sprog og læring gennem praksisnær formidling af viden, rådgivning og materialer, der især lægger vægt på leg og relationer."

Sprog&Leg er drevet af en brændende interesse for børns sprog, leg og læring, der udspringer af en dyb faglig viden om, hvordan børn lærer og udvikler sig, ikke mindst sprogligt, i deres allertidligste leveår.

Som mennesker lærer vi hele livet... og hos Sprog&Leg mener vi, at livets vigtigste ”skoleår” ligger i alderen 0-6 år. De kompetencer, det lille barn tilegner sig i dets første år, skaber fundamentet for al den læring, barnet skal opnå som skolebarn, studerende og voksen. Derfor er det så vigtigt, at vi som voksne er både bevidste om og i stand til at skabe nogle rammer, der giver barnet det bedst mulige forudsætninger for at komme godt i gang med at lære.

Sprog&Legs fokus er:

 • Rådgivning og undervisning inden for børns sprogtilegnelse 0-6 år
 • Udvikling og salg af sprogstimulerende materialer og legetøj
 • Udvikling af aktiviteter og materialer, der understøtter børns sprog, leg og læring

Vi tilbyder:

 • Kurser og uddannelsesforløb:
  • Introduktion til Ny Sprogvurdering 3-6
  • Opkvalificering af dagplejere og dagtilbudspersonale
  • Efteruddannelsesforløb til dagtilbudspersonale
  • Særligt tilrettelagte kurser og studieture
  • Forældreforedrag
  • Introduktion til Sprog i samspil
 • Materialer:
  • Materialer til målrettet opfølgning på sprogvurdering
  • Sprogkufferter til dialogisk læsning og tematisk sprogarbejde
  • Sprogstimulerende bøger og legetøj
  • Faghæfter om børns sprog
 • Rådgivning
  • Konsulentbistand ved kommunale projekter inden for tidlig indsats
  • Supervisions- og konsulentopgaver ved kommunernes dagtilbudsafdeling, daginstitutioner og dagplejen
  • Bistand til udarbejdelse af fagtekster ift. børns sproglige udvikling 0-6 år
  • Privatundersøgelser og – undervisning af børn (0-7 år)

Sprog&Leg er stiftet i 2007 af Ulla Flye Andersen, der er tale- og sprogkonsulent med Master i sprogtilegnelse. I 2014 kom Anne Lindhard til som konsulent inden for formidling og konceptudvikling.

Sprog&Leg har siden etableringen af ”Rambøll Sprog” (2011) haft et samarbejde med Rambøll om at tilbyde kommunerne støtte i arbejdet med sprogvurderingsmaterialet og i det daglige arbejde med at udvikle børnenes sproglige kompetencer. Senest har Sprog&Leg udviklet en række forklarende tekster og indsatskort med inspiration til sproglige aktiviteter som ligger tilgængeligt for personalet gennem Rambøll Sprog.

Du kan læse mere om Sprog&Legs ydelser her

Kontakt

Kontakt Ulla for en uforpligtende drøftelse om jeres behov og ønsker, og hvordan Sprog&Leg kan imødekomme dem.
Ulla Flye Andersen
Direktør, Tale- og Sprogkonsulent
M2090 1599
Eufa@sprogogleg.dk
Wwww.sprogogleg.dk
© HJERNEN&HJERTET - Ramboll  -  www.hjernenhjertet.dk  -  printet 
© HJERNEN&HJERTET - Ramboll