|
HJERNEN&HJERTET

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alsidig Udvikling

Et skift i et barns liv kan være både udviklende og berigende, men også forbundet med usikkerhed og utryghed. Rambøll Alsidig Udvikling er et redskab til at sætte fokus på den gode overgang. Modulet understøtter det pædagogiske arbejde med barnets sociale kompetencer og personlige udvikling og består af seks centrale kompetenceområder. 

 
 

Rambøll Alsidig Udvikling er Hjernen&Hjertets modul til arbejde med barnets sociale kompetencer og personlige udvikling fra start i dagtilbud til uddannelsesparathedsvurderingen i 8. klasse. Værktøjet skaber et fælles sprog på tværs af dagtilbud og skole omkring barnets alsidige udvikling.

Rambøll Alsidig Udvikling er en videreudvikling af det oprindelige overgangsmodul, der er en it-understøttet udgave af FKO-værktøjet ”Farvel og Goddag”. Rambøll Alsidig Udvikling er udviklet med særlig fokus på at hjælpe de fagprofessionelle til en sammenhængende, struktureret og tidseffektiv vurdering af alle børn på tværs af dagtilbud og skole. 

Med inspiration fra Jan Tønnesvangs teori om kvalificeret selvbestemmelse stiller Rambøll Alsidig Udvikling skarpt på de kompetencer, der er centrale for, at barnet kan deltage i hverdagsfælleskaber, indgå i sociale relationer og være til stede i sig selv på en god måde.

kontakt

Har du brug for yderligere information, er du velkommen til at kontakte vores konsulenter. Hvis du har brug for teknisk hjælp, kan du kontakte Teknisk Support.
Thomas Hagen Holten
Business Manager
T+45 5161 7817
M+45 5161 7817
Ethj@ramboll.com
Teknisk Support
Hjernen&Hjertet Support
T5161 7943
Eemail@hjernenhjertet.dk
© HJERNEN&HJERTET - Ramboll  -  www.hjernenhjertet.dk  -  printet 
© HJERNEN&HJERTET - Ramboll