Kvalificerer forældresamarbejdet

Dialog er Hjernen&Hjertets modul til arbejde med barnets sociale kompetencer og personlige udvikling fra start i dagtilbud til uddannelsesparathedsvurderingen i 8. klasse.

Værktøjet skaber et fælles sprog på tværs af dagtilbud og skole og giver en systematisk sammenhæng i måden, hvorpå der samarbejdes omkring "barnets alsidige udvikling".

I arbejdet med den enkelte elevs trivsel, læring, udvikling og dannelse ved vi fra forskning, at forældrene er en vigtig sammenspilspartner, og derfor er det muligt at inddrage forældrene aktivt i Dialog-modulet. Forældrene får samme spørgsmål som det faglige personale, og deres besvarelser danner sammen udgangspunkt for en konstruktiv dialog omkring elevens kompetencer og udviklingsretning.

Fleksibilitet i sammensætning

Indhold og spørgsmål kan nemt og fleksibelt sammensættes ud fra følgende tre spørgerammer:

 • 18 spørgsmål til læreplanstemaerne
  Spørgerammen kan anvendes på dagtilbud og i indskolingen og baseres på de seks læreplanstemaer, hvor der til hvert tema er opstillet pædagogiske læringsmål, som barnets vurderes i forhold til.
 • 18 spørgsmål om Alsidig udvikling
  Alsidig udvikling fokuserer på barnets sociale kompetencer og personlige udvikling og kan anvendes fra start i dagtilbud til uddannelsesparathedsvurderingen i 8. klasse. Spørgerammen er inspireret af Jan Tønnesvangs teori om kvalificeret selvbestemmelse (henvisning) og har fokus på overgange og sammenhænge.

  > Læs mere om Alsidig udvikling
 • Tillægsspørgsmål omkring relationer, sundhed og trivsel 
  Tillægsspørgsmålene omhandler elevens relationer, sundhed og trivsel generelt.

Dialog kan anvendes som fagligt refleksionsværktøj for fagpersonalet og arbejdet med redskabet giver overblik og klarhed over den enkelte elev samt elevgruppens kompetencer og udviklingsmuligheder.

Fra overblik til handling

Eleven og gruppens kompetencer visualiseres i en simpel spindelvævsgraf som både giver et godt overblik og dokumenterer udviklingen over tid.

Dialogværktøjet giver desuden fagpersonalet mulighed for at reflektere over egen praksis som grundlag for at understøtte den enkelte elev og klasses kompetencer, udvikling og trivsel. Det skaber sammenhæng mellem det pædagogiske læringsmiljø og børn- og børnegruppers læring og udvikling.

Hjernen&Hjertet understøtter elektronisk overlevering af materiale både i og imellem dagtilbud og skole, når kommunens retningslinjer for gældende samtykkeregler er opfyldt.

Fakta om modulet

Kort om Dialog

 • Formål: At skabe et godt grundlag for det løbende samarbejde og dialogen med forældre omkring barnets kompetencer og udviklingspotentialer.

 • Målrettet: Børn i alderen 0 - 16 år i dagtilbud og skole.

 • Udfyldes af: Fagperson og forældre.

 • Tidsforbrug: Fagperson gns. 9 minutter og forældre gns. 20 minutter.

 • Baggrund: Udviklet på baggrund af ”Læringshjulet”, oprindeligt udviklet i samarbejde med Aarhus Kommune og anvendes til status-udviklingssamtaler. Værktøjet er blevet kvalificeret yderligere på baggrund af KL’s kvalitetsredskab til dagtilbud.

Læs mere om andre relevante moduler til skoleområdet

Sprogvurdering

Med Sprogvurdering 3-6 afdækkes børnenes Talesproglige og Før-skriftlige færdigheder. Sprogvurdering har til formål at vurdere både èt- og tosprogedes dansksproglige kompetencer.

Læs mere om Sprogvurdering

Forløbsbygger

Forløbsbyggeren understøtter arbejdet med at etablere læringsforløb, opsætte læringsmål og arbejde struktureret med pædagogiske forløb på gruppe-, stue- og institutionsniveau.

Læs mere om Forløbsbygger

Pædagogisk læringsmiljøvurdering (PLV)

Med Rambøll PLV er det muligt at understøtte et struktureret arbejde med at indsamle viden, som grundlag for at udvikle det pædagogiske miljø på dagtilbudsområdet.

Læs mere om PLV

Malene Ehlers

Senior Consultant

T: +45 5161 2613

Kontakt os hvis du vil vide mere

Har du spørgsmål eller ønsker du yderligere viden om Dialog eller Hjernen&Hjertets tilbud generelt, er du meget velkommen til at kontakte Malene Ehlers. Malene har en faglig baggrund som pædagog og flere års erfaring fra praksis både på dagtilbud og skole.