|
HJERNEN&HJERTET

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kvalitetsplatform

Rambøll har udviklet en samlet kvalitetsmodel for arbejdet med og dokumentationen af kvalitet i grundskolen, samt udvikling i den målte kvalitet. Systemet understøtter samtidig monitorering af kommunalt og nationalt opstillede mål. ’Rambøll Kvalitetsplatform’ samler alle data og resultater i én fælles database, hvorfra resultaterne fleksibelt og let kan trækkes ud og anvendes som grundlag for refleksion og ledelsesdialog på alle niveauer – fra forvaltning til den enkelte skole.

 
 

Gør data til løftestang for kvalitetsudvikling

Med Hjernen&Hjertet Kvalitetsplatform får data samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse til at give mere mening.

Forvaltning og skoleledelser får med Kvalitetsplatformen adgang til relevante data og kan samarbejde om rapporter og fastholde overblik og vigtige pointer i beslutningsprocessen. På den måde kommer data til at kvalificere og understøtte.

Når data bliver til rådighed på kommunalt niveau, skoleniveau og individniveau, kan de dataunderstøttede beslutninger ses og måles direkte på elevernes trivsel og læring.

Kvalitetsudvikling bliver nemmere

Hjernen&Hjertet Kvalitetsplatform til skoleområdet er et fleksibelt værktøj til understøttelse af kvalitetsudvikling. Via platformen bruges data kvalificeret til at pege på relevante og nødvendige pædagogiske tiltag på skolerne.

Vidste du at:

80 danske kommuner benytter i dag et eller flere fagmoduler fra Hjernen&Hjertet

Hjernen&Hjertet Kvalitetsplatform tilbyder kommunerne

  • Bedre kvalitet i skole og dagtilbud via dataunderstøttet ledelse og læring.
  • Overblik over data fra kommunalt niveau til den enkelte elev
  • Forberedte dialoger om data
  • Professionelle beslutninger? Hvordan kan kvalitetsplatformen det?
  • Kobling mellem tal og en dybdegående analyse af årsagerne bag
  • Sammenhæng mellem strategi og den enkeltes trivsel og læring

Kvalitetsplatformen giver overblik og understøtter samarbejdet om kvalitet, trivsel og læring. Ved at have et evidensbaseret og datainformeret grundlag, er muligheden for hurtig opfølgning og handling altid til stede. Data er let tilgængeligt og nemt kan hentes ud i præsentationer eller rapporter. Det er i sig se selv motiverende for at relevante data inddrages mere i det pædagogiske arbejde.

Flere detaljer om kvalitetsplatformen

Hjernen&Hjertet Kvalitetsplatform en digital platform, hvor relevante data fra mange forskellige datakilder kvalitetssikres, samles og gøres tilgængelige på ét sted. Der kan udarbejdes større eller mindre rapporter for kommunen eller den enkelte skole og der er mulighed for at opstille benchmark til sammenlignelige grupper.

Således kan data understøtte det praktiske arbejde når trivselsmedarbejdere skal igangsætte tiltag i en klasse eller sprogkonsulenten skal tilrettelægge det næste sprog-forløb, der skal forbedre sprogudviklingen på tværs af en kommunes skoler. Det gør  rapportarbejdet helt fleksibelt og det kan tilrettelægges i forhold til kommunens indsatsområder og ønsker til opfølgning.

Lovpligtige rapporter generes med ét klik

Den lovpligtige kvalitetsrapport på kommunalt niveau kan genereres automatisk ved et enkelt ”klik” og tilsvarende rapporter kan ligeledes udarbejdes automatisk på skoleniveau.

  • Skoleledelsen kan se skolens data.
  • Forvaltningen kan se hele kommunens data.

Systemet giver mulighed for at afholde og dokumentere dialoger om data. Årsagssammenhænge kan analyseres og forberedes forud for møder mellem flere skoler eller mellem forvaltning og skole.

De fundne sammenhænge kan fortolkes og omsættes i udviklingsplaner, der beskriver pædagogiske tiltag på skoleniveau eller kommunalt niveau.

Kommuner, der bruger kvalitetsplatformen har adgang til rådgivning og sparring hos Rambølls konsulenter. Konsulenterne har selv praksiserfaring fra arbejdet med børn i skole og dagtilbud..

Flere gange årligt inviterer vi til netværksmøder, hvor du kan få ny viden, drøfte og udveksle erfaringer med fagfolk fra Rambøll og andre kommuner.

Velkommen til Hjernen&Hjertet Kvalitetsplatform!

Kontakt

Har du brug for yderligere information, er du velkommen til at kontakte vores konsulenter. Hvis du har brug for teknisk hjælp, kan du kontakte Teknisk Support.

Thomas Hagen Holten
Business Manager
T+45 5161 7817
M+45 5161 7817
Ethj@ramboll.com
Teknisk Support
Hjernen&Hjertet Support
T5161 7943
Eemail@hjernenhjertet.dk
© HJERNEN&HJERTET - Ramboll  -  www.hjernenhjertet.dk  -  printet 
© HJERNEN&HJERTET - Ramboll