Girls playing

Styrker den faglige overlevering

I Matematikvurdering 0. klasse afdækkes hver enkelt elevs matematiske forudsætninger i slutningen af børnehaveklassen. Materialet giver børnehaveklasselæreren og den kommende matematiklærer et godt overblik over elevernes matematiske kompetencer og forudsætninger.

Matematikvurdering 0. klasse kan desuden anvendes som udgangspunkt for en overleveringssamtale mellem børnehaveklasselæreren og 1. klasses matematiklærer.

 

Afdækker elevernes kendskab

Matematikvurdering 0. klasse indeholder opgaver til at afdække elevernes kendskab til:

  • Talrækken
  • At tælle
  • Talgenkendelse
  • Antalsforståelse
  • Former og mønstre
  • Simpel addition og subtraktion

Basis for differentieret indsats

Med Matematikvurdering 0. klasse er der mulighed for at tilrettelægge en differentieret undervisning allerede fra starten af 1. klasse.

Materialet åbner også mulighed for, at der kan gøres en ekstra indsats allerede i slutningen af børnehaveklassen, fx ved at der dannes mindre hold, hvor der er særlig fokus på de elever, som mangler grundlæggende talfærdigheder.

Fakta om modulet

Kort om Matematikvurdering

  • Formål: At identificere indsatsområder på det før-matematiske område og styrke den faglige overlevering mellem børnehaveklasselæreren og 1. klasses matematiklæreren.

  • Målrettet: Børn i alderen 6-7 år.
  • Udfyldes af: Eleven selv, hvor børnehaveklasselæreren indtaster resultaterne i Hjernen&Hjertet.

  • Baggrund: Udviklet af Dansk Psykologisk Forlag. 

Læs mere om andre relevante moduler til skoleområdet

Hogrefe Integration

Hjernen&Hjertet tilbyder en integration til Hogrefes prøveserier Skriftsproglig udvikling og MAT-prøver. Det gør det muligt at følge klassens, skolens og kommunens faglige udvikling.

Læs mere om Hogrefe integration

Forløbsbygger

Forløbsbyggeren understøtter arbejdet med at etablere læringsforløb, opsætte læringsmål og arbejde struktureret med pædagogiske forløb på gruppe-, stue- og institutionsniveau.

Læs mere om Forløbsbygger

Dialog

Med modulet Dialog bliver det muligt at understøtte forældresamtalen og strukturere samarbejdet omkring den enkelte elevs trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Læs mere om Dialog

Malene K. Andersen

Konsulent

T: +45 5161 1527

Kontakt os hvis du vil vide mere

Har du spørgsmål eller ønsker du yderligere viden om Matematikvurdering eller Hjernen&Hjertets tilbud generelt, er du meget velkommen til at kontakte Malene K. Andersen. Malene har som konsulent stor erfaring med de enkelte moduler samt systemet som helhed.