Metode med stor effekt

Overgangsbeskrivelsen bygger på ”Overgangsmodellen” fra Socialstyrelsens projekt ”Tidlig Opsporing” og består af en række spørgsmål, som er relevante i forhold til barnets overgang.

Formålet er at beskrive den viden om barnets udvikling, læring og trivsel, der er relevant for det dagtilbud eller den skole, som skal modtage barnet.

Overgangsbeskrivelsen gør det muligt at sætte vurderinger og indsatser ind i en kontekst, således de fagprofessionelle i det modtagende tilbud kan danne sig et indtryk af barnet og arbejde videre med den eller de indsatser, der allerede er igangsat.

På den måde danner overgangsbeskrivelsen grundlag for at støtte barnets bedst mulig i dets overgange og videre færden.

Mulighed for forældreinddragelse

Overgangsbeskrivelser udfyldes af fagpersonale, men det er også muligt at invitere forældre til at besvare.

Beskrivelserne overleveres i og imellem dagtilbud og skolen som en selvstændig rapport og via Børneprofilen.

Sikker digital overlevering

I forbindelse med barnets overgang til andet tilbud eller skole kan materialer fra Hjernen&Hjertet overgå elektronisk på tværs af kommunens tilbud, når barnet er registreret i et nyt tilbud.

For at materialerne overgår skal gældende samtykkeregler i kommunen være opfyldt.

Skolen og dagtilbuddet kan blandt andet modtage materiale gennem Børneprofilen. Børneprofilen kan både bruges i forbindelse med forældresamtaler og som overleveringsdokument til modtagne dagtilbud eller skole.

Fakta om modulet

Fakta om Den gode overgang

  • Formål: At understøtte og styrke arbejdet med barnets overgange.

  • Målrettet: Børn og unge i alderen 0 til 18 år.

  • Udfyldes af: Fagpersonale med mulighed for inddragelse af forældre.

  • Baggrund: Overgangsbeskrivelser bygger på ”Overgangsmodellen” fra Socialstyrelsens projekt ”Tidlig Opsporing” (VIA UC, 2014).

Læs mere om andre relevante moduler 

Dialog

Med modulet Dialog bliver det muligt at understøtte forældresamtalen og strukturere samarbejdet omkring den enkelte elevs trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Læs mere om Dialog

Pædagogiske læreplaner

Modulet Læreplan hjælper med at skabe struktur omkring arbejdet med den pædagogiske læreplan og bidrager samtidig med at sikre en tydelig sammenhæng mellem læreplansarbejdet, det pædagogiske miljø og børnegruppens trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Læs mere om Pædagogiske læreplaner

TOPI

I arbejdet med den tidlige og forebyggende indsats er modulet TOPI et systematisk og tidseffektivt værktøj til opsporing af udsatte børn allerede fra den første undren.

Læs mere om TOPI

Malene Ehlers

Senior Consultant

T: +45 5161 2613

Kontakt os hvis du vil vide mere

Har du spørgsmål eller ønsker du yderligere viden om Overgang eller Hjernen&Hjertets tilbud generelt, er du meget velkommen til at kontakte Malene Ehlers. Malene har en faglig baggrund som pædagog og flere års erfaring fra praksis både på dagtilbud og skole.