Mere konkret og nuanceret dialog

Ressourcevurderingen gør det overskueligt for dig, som er tæt på barnet i hverdagen, at nuancere og dokumentere bekymring omkring barnets trivsel og udvikling. Formålet med Ressourcevurdering er at opnå viden om hvilke forhold omkring barnet, der har betydning (dvs. er en ressource eller en udfordring) i forhold til dets trivsel og udvikling.

Metoden gør det enkelt for fagpersoner at beskrive bekymringer gennem et fælles sprog, som anvendes når flere fagligheder skal samarbejde om barnet.

Understøtter tværfagligt samarbejde

Det er vigtigt med et fælles sprog for at skabe en bred forståelse for barnets situation. Metoden bruger et sprog, som går igen:

 • Til tværfaglige møder
 • Til forberedelse af sagsbehandlings- og udredningsmetoden ICS
 • Til underretninger og visitationer til fx PPR, støttekorps eller lignende
 • Når der gennemføres en § 50-undersøgelse.

Ressourcevurderingen kan anvendes i sundhedspleje, på dagtilbud og i skole og giver mulighed for at beskrive konkrete bekymringer knyttet til det enkelte barn. Ressourcer og bekymringer registreres på en struktureret måde, der følger systematikken i ICS og som understøtter det socialpædagogiske arbejde ud fra SOS-metoden.

Den profil som udarbejdes er målrettet samtalen i det tværfaglige samarbejde omkring barnet, men kan også benyttes som del af skolernes interne arbejde med elever, som har brug for ekstra støtte. 

Holistisk tilgang til barnet

I Ressourcevurderingen vurderer fagpersonalet de ressourcer og bekymringer, som har betydning for barnets udvikling og trivsel indenfor temaerne:

 • Udvikling og adfærd
 • Fritidsforhold og venskab 
 • Læring
 • Sundhedsforhold 
 • Familieforhold og forældrerelationer

Mål og aftaler fastsættes og beskrives direkte i systemet gennem værktøjet ”Fokuspunkter og noter”, som sikrer at alt viden er samlet ét sted. Systemet understøtter elektronisk overlevering af materiale både i og imellem dagtilbud og skole, når kommunens retningslinjer for gældende samtykkeregler er opfyldt.

Fakta om modulet

Kort om Ressourcevurdering

 • Formål: At handle på og konkretisere bekymringer for et barns udvikling og trivsel samt at effektivisere og forbedre kommunale processer.

 • Målrettet: Børn og unge i alderen 0 til 18 år.

 • Udfyldes af: Fagpersonale som omgås barnet i hverdagen.

 • Baggrund: Udviklet ud fra 2 af de 3 sider i ICS-trekanten som pædagoger, lærere mv. kan belyse.

Læs mere om andre relevante moduler

TOPI

I arbejdet med den tidlige og forebyggende indsats er modulet TOPI et systematisk og tidseffektivt værktøj til opsporing af udsatte børn allerede fra den første undren.

Læs mere om TOPI

ADBB-metoden

Hjernen&Hjertet har udviklet en integration til sundhedsplejens journalsystem NOVAX, som gør det muligt at koble sundhedsplejens resultater fra ADBB- metoden (Alarm Distress BaBy Scale) til barnet i Hjernen&Hjertet.

Læs mere om ADBB-metoden

Dialog

Med modulet Dialog bliver det muligt at understøtte forældresamtalen og strukturere samarbejdet omkring den enkelte elevs trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Læs mere om Dialog

Kristine Schou Eskildsen

Consultant

T: +45 51 61 07 25

Kontakt os hvis du vil vide mere

Har du spørgsmål eller ønsker du yderligere viden om Hjernen&Hjertets tilbud til skoleområdet, er du meget velkommen til at kontakte Kristine Schou Eskildsen. Kristine har et bredt kendskab de enkelte moduler og systemet som helhed.