Et formativt fokus

Udvikling af hensigtsmæssige regnestrategier har stor betydning for elevernes senere udvikling af regnestrategier og matematisk forståelse generelt. I stedet for at fokusere på hvorvidt eleven kan regne ud, at 3+4 er 7, så kigger RoS/Testene (Regning, observation og Strategi) i stedet på, hvordan eleven kommer frem til resultatet.

Den tidlige identifikation af regnestrategierne giver et unikt fundament for at tilrettelægge indsatsen til den enkelte elev.

Med Hjernen&Hjertet understøttes den digitale opsamling af testresultaterne, hvilket gør det nemt at få et overblik over enkelte børn i risikogruppen, men også at se på tværs af fx klasser eller skoler.

3 tests til forskellige aldre

Hjernen&Hjertet leverer digital understøttelse af 3 forskellige RoS/Tests fra Pind & Bjerre. 

  • RoS/Test Plus som fokuserer på strategier til plusstykker fra den lille additionstabel. Testen henvender sig primært til elever i 1. – 3. klasse. 
  • RoS/Test Gange som fokuserer på strategier til simple gangestykker. Testen henvender sig primært til elever i 3. – 5. klasse.
  • RoS/Test Tekstopgave som fokuserer på hvordan eleverne løser matematiske tekstopgaver. Testen henvender sig primært til elever i 4. – 6. klasse.

Dialog, opfølgning og overlevering

Selve afviklingen af testen foregår som en samtale mellem eleven og læreren, og resultatet udmøntes i, hvorvidt eleven er i ”God udvikling”, ”Observationskrævende” eller ”Indsatskrævende”.   

Inspiration til indsatser kan fx hentes i Pind & Bjerres indsatsmaterialer og dokumenteres via Hjernen&Hjertets værktøj ”Fokuspunkter”.

En fokuseret og dokumenteret indsats vil tilmed gøre det nemmere at overlevere viden om eleven til andre fagpersoner. 

 
Fakta om modulet

Kort om RoS/Tests

  • Formål: At identificere elever i risiko for matematiske vanskeligheder ud fra deres regnestrategier.

  • Målrettet: Elever fra 1. – 6. klasse.

  • Udfyldes af: Fagpersonale på skolen.

  • Baggrund: Udarbejdet af forlaget Pind & Bjerre med udgangspunkt i Pernille Pinds mangeårige erfaring med elever i matematiske vanskeligheder samt Pernille Bødtker Sundes Ph.D.-afhandling Strategies in Single Digit Addition: Patterns and Perspectives (2019).

Hjernen&Hjertet samarbejder med Pind & Bjerre om læringsmaterialer til børn med matematikvanskeligheder. Læs mere om Hjernen&Hjertets samarbejdspartnere her

Læs mere om andre relevante moduler

Ordblinderisikotesten

For at sikre tidlig identifikation af børne med ordblindhed tilbyder Hjernen&Hjertet en løsning, hvor skoler kan indtaste resultaterne fra BUVMs materiale til Ordblinderisikotesten direkte i Hjernen&Hjertet.

Læs mere om Ordblinderisikotesten

Hogrefe Integration

Hjernen&Hjertet tilbyder en integration til Hogrefes prøveserier Skriftsproglig udvikling og MAT-prøver. Det gør det muligt at følge klassens, skolens og kommunens faglige udvikling.

Læs mere om Hogrefe integration

DVO-testen

Med Hjernen&Hjertets digitale understøttelse bliver det muligt at indtaste og samle resultater for DVO-testen fra Dansk Videnscenter for Ordblindhed til identifikation af elever i risiko for at udvikle dyslektiske vanskeligheder.

Læs mere om DVO-testen

Frederik Smedegaard

Consultant

T: +45 5161 0074

Kontakt os hvis du vil vide mere

Har du spørgsmål eller ønsker du yderligere viden om RoS/Tests eller Hjernen&Hjertets tilbud til skoleområdet, er du meget velkommen til at kontakte Frederik Smedegaard. Frederik har som konsulent stor erfaring med de enkelte moduler samt systemet som helhed.