Et formativt fokus

Udvikling af hensigtsmæssige regnestrategier har stor betydning for elevernes senere udvikling af regnestrategier og matematisk forståelse generelt. I stedet for at fokusere på hvorvidt eleven kan regne ud, at 3+4 er 7, så kigger RoS/Testene (Regning, observation og Strategi) i stedet på, hvordan eleven kommer frem til resultatet.

Den tidlige identifikation af regnestrategierne giver et unikt fundament for at tilrettelægge indsatsen til den enkelte elev.

Med Hjernen&Hjertet understøttes den digitale opsamling af testresultaterne, hvilket gør det nemt at få et overblik over enkelte børn i risikogruppen, men også at se på tværs af fx klasser eller skoler.

3 tests til forskellige aldre

Hjernen&Hjertet leverer digital understøttelse af 3 forskellige RoS/Tests fra Pind & Bjerre. 

  • RoS/Test Plus som fokuserer på strategier til plusstykker fra den lille additionstabel. Testen henvender sig primært til elever i 1. – 3. klasse. 
  • RoS/Test Gange som fokuserer på strategier til simple gangestykker. Testen henvender sig primært til elever i 3. – 5. klasse.
  • RoS/Test Tekstopgave som fokuserer på hvordan eleverne løser matematiske tekstopgaver. Testen henvender sig primært til elever i 4. – 6. klasse.

Dialog, opfølgning og overlevering

Selve afviklingen af testen foregår som en samtale mellem eleven og læreren, og resultatet udmøntes i, hvorvidt eleven er i ”God udvikling”, ”Observationskrævende” eller ”Indsatskrævende”.   

Inspiration til indsatser kan fx hentes i Pind & Bjerres indsatsmaterialer og dokumenteres via Hjernen&Hjertets værktøj ”Fokuspunkter”.

En fokuseret og dokumenteret indsats vil tilmed gøre det nemmere at overlevere viden om eleven til andre fagpersoner. 

 
Fakta om modulet

Kort om RoS/Tests

  • Formål: At identificere elever i risiko for matematiske vanskeligheder ud fra deres regnestrategier.

  • Målrettet: Elever fra 1. – 6. klasse.

  • Udfyldes af: Fagpersonale på skolen.

  • Baggrund: Udarbejdet af forlaget Pind & Bjerre med udgangspunkt i Pernille Pinds mangeårige erfaring med elever i matematiske vanskeligheder samt Pernille Bødtker Sundes Ph.D.-afhandling Strategies in Single Digit Addition: Patterns and Perspectives (2019).

Hjernen&Hjertet samarbejder med Pind & Bjerre om læringsmaterialer til børn med matematikvanskeligheder. Læs mere om Hjernen&Hjertets samarbejdspartnere her

Læs mere om andre relevante moduler

Matematikvurdering 0. klasse

Matematikvurdering 0. klasse fra Dansk Psykologisk Forlag giver adgang til at arbejde systematisk med børns matematiske og logiske færdigheder i overgangen mellem dagtilbud og skole.

Ordblinderisikotesten

For at sikre tidlig identifikation af børne med ordblindhed tilbyder Hjernen&Hjertet en løsning, hvor skoler kan indtaste resultaterne fra BUVMs materiale til Ordblinderisikotesten direkte i Hjernen&Hjertet.

Læs mere om Ordblinderisikotesten

Hogrefe Integration

Hjernen&Hjertet tilbyder en integration til Hogrefes prøveserier Skriftsproglig udvikling og MAT-prøver. Det gør det muligt at følge klassens, skolens og kommunens faglige udvikling.

Læs mere om Hogrefe integration

Malene K. Andersen

Konsulent

T: +45 5161 1527

Kontakt os hvis du vil vide mere

Har du spørgsmål eller ønsker du yderligere viden om RoS/Tests eller Hjernen&Hjertets tilbud til skoleområdet, er du meget velkommen til at kontakte Malene K. Andersen. Malene har som konsulent stor erfaring med de enkelte moduler samt systemet som helhed.